Slideshow Image 2

KACHIN ORGANIZATIONS STATEMENT ON DIALOGUE 17 JAN 2012

1 comments:

myit munggu said...

Grai hkum tsup kup hkra tang shabra mat wa kachin organization amyu sha hpung yawng hpe na ching wa chyeju dum myit hte kabu kara hkap la ngun jaw ai hku re ,matut nna yawng a yu jut hte matut manoi hpaji jaw myit hkrum nga ga,ngun jaw hkat nga ga,madat mara nga galaw.

Post a Comment