Slideshow Image 2

MANMAW MANJE LAM GAW MYEN HPYE MASHA GAP SAT

February (25) bat Kru,
Jinghpaw Mungdaw Manmaw Mare Hkun Tha lawk na Min Khant Ko (asak 30 jan) hpe Manmaw hpyen dap hka-la-ya (237) na tat kyat Hla Min Aung kawn February (24) shana hkying (7:30pm) ram hta Manmaw Manje lam na myen gate kaw gap sat kau lai wa ai lam na chye lu ai. Myen hpyen ni kawn hkawm sa hkawm wa ni kaw gumhpraw hta sha ai hta gumhpraw hpe myit dik hkra n jaw ai majaw baw kaw sinat gadun hte gap sat kau ai re lam hte, Min Khant Ko a moi mang hpe dai ni makoi mayang kau sai lam hpe mung na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment