Slideshow Image 2

NO. (30) NGU NA MYEN HPYEN A BALIK DAP

March (19) ba Langai


Jinghpaw Mungdaw Myitkyina Mare Kaba kata ta na Mali Yang lawt kaw Myen hpyen asuya kawn myen mung madang No. (30) ngu na balik dap kaba hpe hpaw tawn da lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Ya ten n dai balik dap kaw myen balik ni hpe wunkat jaw nga ai lam, hte n dai balik da na ni gaw Jinghpaw Mung a shim lam hpe la na matu re lam hpe mung na chye lu ai. N dai balik dap hta sak ram ai dinghku rai n de ai myen ramma ni malawng rai nnan, n dai balik ni gaw Jinghpaw Wunpawng shayi sha ni hpe myen amyu shatai la na matu lit kaba jaw hkrum ai ni re lam hpe mung kata masha ni kawn na chye lu ai. Ya ten hta n dai balik ni gaw Myitkyina mare a lam n braw shagu hkan e mung shawa zawn bu hpun nna cycle ni hte mung masha ni a shamu shamawt ai lam hpe hkan yu nga ai lam shiga na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment