Slideshow Image 2

NA HPAW DE MYEN NI N BUNGLI HTE LAKNAK SA

April (21) bat Kru

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Ginjaw dingsa Pa Jau, Na Hpaw de myen hpyen asuya ni gaw April (20) ya mani mung nbungli hte laknak hte lu sha ni tsawra lang wa htaw sa lai wa ai lam shiga na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment