Slideshow Image 2

PAN TSUN KAW MYEN (10) JAN HKALA

May (14) bat Langai
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (1) n pu, Dung (19) ni a ginra rai nga ai Pan Tsun Post kaw du taw nga ai myen hpyen asuya a hk-l-y (276) dap ni hte KIA myu tsaw share ninghkring ni May (13) ya shani laja lana gap gasat wa sai lam hte n dai zawn gap gasat ai hta myen hpyen maga na (10) hkala hkrum wa sai lam hpe mung na chye lu ai.

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ တပ္မဟာ (၃) လက္ေအာက္ တပ္ရင္ (၁၉) ၏ ထိန္ခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ပန္စြန္ပုိစ့္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္ ခလရ (၂၇၆) ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား ေမ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္ဘက္မွ (၁၀) ဦးေက်ာ္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

3 comments:

hkunman said...

God, a- Mying ning sang hpe shagraw sha a-nga let, kyu hpyi shaja let, Hkum jahkring gap tik tik di mu law,,,,,,, Lam shagu Aungdang lu mu ga tut kyuhpyi nga ai law..........,

seng said...

shiga ka ai gaw hkrak ka yang grau kaja ai law. dung 19 gaw Ba langai na npu kaw nre .

seng said...

shiga ka ai gaw hkrak ka yang grau kaja ai law. dung 19 gaw Ba langai na npu kaw nre .

Post a Comment