Slideshow Image 2

UNFC ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ

ယေန႔ UNFC ဘာေတြလုပ္ေနလဲ… အစည္းအေ၀းေတြခြလုပ္၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြပဲ ထုတ္ေနလုိ႔ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရရွိခဲ့ျပီလဲ။ UNFC ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ဘာလဲ၊ ရပ္တည္ခ်က္က ဘာလဲ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ ဒါေတြကို UNFC ျပန္လည္းဆန္းစစ္ဖုိ႕လုိေနျပီလုိ႕ထင္မိတယ္။

ကခ်င္တုိင္းရင္းသာ ေကအိုင္ေအ အစုိးရကုိ ဗမာစစ္အစုိးရက ျပည္ပရန္သူသဖြယ္ တုိက္ခုိက္ေခ်မွုန္း ေနတဲ့အခ်ိန္ UNFC ဆုိတဲ့သူေတြက ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ။ မေျပာမျပီး၊ မတီးမျမည္ ဆုိသလုိ ေျပာရ တီးရပါဦးမယ္။ UNFC ဆုိတာကလည္း ဖြတ္ၾကား လုိ႔ပဲထင္ေနမိတယ္။ ပုဆိုးျခံဳျပီးလက္သီးျပေနတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခုသာသာပဲရွိပါတယ္။ ရန္သူကုိ ၀ုိင္း၀န္း တုိက္ထုတ္ဖုိ႔၊ တုိက္ခိုက္ဖုိ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းလုိ႔ ထင္ျပီး ယံုၾကည္အားကုိးမိခဲ့ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ တုိင္းရင္းသားအေရးေတြကုိ ဂရုမစုိက္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိ ကုိယ္ကလမ္းမွားကုိ လႊဲေပးေနတဲ့ သူေတြျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဘာအတြက္ေတာ္လွန္ေရးကုိလုပ္ေနၾကတာလဲ။ ကုိယ့္အိတ္ေဖာင္းဖုိ႕လား။ ကုိယ့္ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္လား။ ကုိယ့္မိသားစုအတြက္လား။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီေလာက္ေတာင္လုိခ်င္ေနရင္ ဘာျဖစ္လုိ႕ ေတာ္လွန္ေရး အမည္ခံေနရတာလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႕ နာမည္အပ်က္ခံျပီး သူပုန္ဆုိတဲ့ အမည္ကုိခံယူ ထားၾကရတာလဲ။

UNFC အဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္တဲ့ အတုိင္းရင္းသားေတြကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္၊ ကရင္ တကယ္ဆုိရင္ ကရင္တပ္မေတာ္ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြထဲမွာ အင္းအားအၾကီးဆံုး အဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ကရင္တပ္မေတာ္ဟာလည္း ဘာမွမရွိေတာ့ပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္း မနာလုိမွဳေတြ၊ အာဏာရယူလုိမွဳေတြေၾကာင့္ ကြဲၾက၊ ျပဲၾက ဘာမွမရွိေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ့္လူမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ေဒသကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ေနေနသာသာ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းပဲ တုိက္ၾက၊ ခုိက္ၾက၊ ကြဲၾက၊ ျပဲၾက။ ဒီလုိ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာေတာင္ မစည္းလံုးႏုိင္ခဲ့ရင္ ဗမာအစုိးရကုိ ဘယ္လုိတုိက္ထုတ္ၾကမွာလဲ။ ဘယ္လုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိေတာင္းယူၾကမွာလဲ။ ဗမာအစုိးရကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ဖုိ႕ေနေနသာသာ ကုိယ့္ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ေနၾကတာနဲ႔ ေသၾက ေၾကၾက။ ဘယ္မွာလည္း စစ္အင္အား။ ဘယ္မွာလဲ လက္နက္အင္အား။ ဒီလုိအေျခအေနမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားေတြေတာင္းတဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ဗမာအစုိးရက ဘယ္လုိေပးမွာလဲ။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ကုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း အင္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိပါေတာ့မယ္။ ဘယ္လုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိေတာင္းယူမွာလဲ။ ဗမာစစ္အစုိးရက တုိက္ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ ၀င္တုိက္သြားလုိ႔ရတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြေကာ ရွိပါေသးရဲ႕လား။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေနေနသာသာ ကုိယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ဆုိတဲ့ နာမည္ကုိ ျမန္မာျပည္ကေနေပ်ာက္မသြားေအာင္ကုိ သတိထားရမဲ့အေျခအေနဆုိက္ေနပါျပီ။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္လည္း ဘာမွမထူးပါဘူး။ ဗမာစစ္တပ္က အင္အားနည္းနည္းသံုးျပီး စစ္ေရးဆင္လာတာနဲ႔ ကုိယ့္ဌာနခ်ဳပ္ကုိေတာင္ ပစ္ထားရဲတဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ ဗမာအစုိးရက ဘယ္လုိ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးႏုိင္မွာလဲ။ အင္းအားၾကီးတ့ဲ ၀ တပ္မေတာ္ကုိ ဗမာအစုိးရက ခြဲထုတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဗမာအစုိးရျပီးရင္ ျမန္မာျပည္မွာ လက္နက္အင္းအား၊ လူအင္အား အၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ၀ တပ္မေတာ္ကုိ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ကသာမက တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုးထဲ ကကုိ ဗမာစစ္အစုိးရက ဖဲ့ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ရွမ္း အမ်ိဳးသားေတြအခ်င္းခ်င္း မစည္းလံုးႏုိင္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ။

ကရင္နီ (ေခၚ) ကယား အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ဘယ္မွာလဲ စစ္အင္အား၊ ဘယ္မွာလဲ လက္နက္အင္အား။ တစ္ေထာင္သာသာရွိတဲ့ အင္းအားနဲ႔ ဗမာစစ္အစုိးရစစ္တပ္ကုိ ဘယ္လုိခုခံ တြန္းလွန္ႏုိင္မွာလဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာေနကတည္းကကုိ အရွဳံးေပးလက္ေျမွာက္ေနတာနဲ႔ ဘာမွမထူးေတာ့ပါဘူး။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ေတြကလည္း ဘာမွ ထူးမျခားနားပါဘူး။ အားလံုးက အတူတူနဲ႔ အႏူႏူေတြၾကီးပါပဲ။

ဒီလုိပဲ UNFC အဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုး အူတူတူ၊ အတတလုပ္ေနမဲ့အတူတူ အဖြဲ႔၀င္ေတြ အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ရန္သူ ဗမာတပ္မေတာ္ကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ UNFC အဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုး လုိခ်င္နဲ႔တဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ ရမွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။ ဒီလုိမဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပဲေနမယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရန္သူျဖစ္တဲ့ ဗမာအစုိးရက ပြဲလွန္႔ျပီး ဖ်ာ၀င္ခင္းသြားမွကေတာ့ ဧကန္မုခ်ပါပဲ။ UNFC ဖြဲ႔စည္းရျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ျပီး အတူတကြ ပူေပါင္းလက္တြဲသြားဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါျပီ။

ခုခ်ိန္ ဗမာအစုိးရက ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကုိ အမ်ိဳးျပဳတ္ တုိက္ခိုက္ေခ်မွုန္းေနတာကုိ ေကအုိင္အုိ/ေကအုိင္ေအ တပ္မေတာ္က ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ခုခံေတာ္လွန္ေနတဲ့အခ်ိန္ UNFC အဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုးလည္း ကုိယ့္ေဒသ၊ ကုိယ့္နယ္ေျမကေနျပီး ဗမာအစုိးရကုိ ရရာနည္းလမ္း နဲ႔ တုိက္ခုိင္ေခ်မွုန္းေနမယ္ဆုိရင္ ဗမာအစုိးရအတြက္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္ဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုးအတြက္ အခ်ိန္ေကာင္း၊ အခါေကာင္းပါ။ ေကအုိင္အုိ အစုိးရကုိ ထုိးစစ္ဆင္မိတဲ့ ဗမာအစုိးရဟာ ေနာင္တရေနေလာက္ပါျပီ။ ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာဘက္က ဗမာစစ္တပ္ေတြလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ အကုန္ပုိ႔ထားလုိ႕ ကုန္သေလာက္ရွိ ေနပါျပီ။ ဗမာစစ္တပ္ေတြကလည္း စစ္ပမ္းေနၾကပါျပီ။ ဗမာစစ္တပ္တြင္းမွာလည္း အကြဲကြဲ အျပဲျပဲ ေတြျဖစ္ေနၾကကုန္ပါျပီ။ ဗမာစစ္တပ္မွာ ၀ါရင့္ စစ္သားၾကီးေတြကုန္သေလာက္ရွိေနလုိ႔ ခုခ်ိန္မွာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ကေလးစစ္သားေတြပဲ ပုိ႕ေနၾကပါတယ္။

ခုခ်ိန္မွာ UNFC အဖြဲ႔၀င္ေတြအားလံုးကုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ၾကီးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြကုိ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႕အလုပ္လုပ္ပါ။ ေကအုိင္အုိ/ ေကအုိင္ေအနဲ႔ လက္တြဲျပီး တုိက္ပြဲ၀င္ပါ။ ရရာလက္နက္အင္အား လူအင္အားနဲ႔ ကုိယ့္နယ္ ကုိေျမက ဗမာစစ္တပ္ေတြကုိ တုိက္ထုတ္ပါ။ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ ကုိယ့္လူမ်ိဳးေတြကုိ စည္းရံုးျပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ ဗမာစစ္တပ္ကုိ တုိက္ထုတ္ပါ။ အခ်ိန္ေကာင္း အခါေကာင္း ေရာက္ေနပါျပီ။

မြတ္ေနာ္
၁၅/၅/၂၀၁၂

4 comments:

Shanghtin said...

UNFC kaw lawm ai baw n rai sai ! gadai mung gade gama maka sawng la ai hku sha mai sai ! yawng a matu hkan myit ya taw nga yang an hte majan n dai galu taw na ! mung masha ni jam jau taw na sha re !..gadai mung gade mung dan gap di la ai baw sha rai sai...jinghpaw ni gaw Asuya lu chya lu re..myen hpe gap ai ni hte sha ta gin dun mai sai..ngu mu ai hku re...

tutsawm said...

ကခ်င္တစ္ဖြဲ႔တည္းတိုက္ေနတာ ၀မ္းမနည္း အားမငယ္ဘာနဲ႔ ေအာင္နိင္မႈက ကခ်င္ဘက္မွာရိွဘာသည္။ UNFC ဆိုတာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ ကို႔ အခြင့္အေရးကို ဆုံးရႈံးခံၿပီး ဘယ္အဖြဲ႕မွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကခ်င္ဆိုတာက စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ ေအာင္နိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

w.p shadang said...

UNFC malawm laga amyu baw sang ni gaw myen sawa hpe gasat na matu hpa mung n nga sai gaw.K.I.O,K.IA hte W.P myu sha ni myit yu ga.UNFC hte gaw mung masa rau jawm n galaw ga.ti nang a mung dan,ti nang a amyu a matu sha mung masa hpe gara ladat hku shaw galaw sa wa na sha myit ga.dai laga amyu yawng a matu nga n na MUNG HPAWM hpe htai lai taw na aten n rai sai.an hte W.P myu sha ni jam jau nga ai ten laga amyu ni yawng gaw pyaw ti she nga ma ai loo.n kam yang shara shagu sagawn yu mu..gara amyu a matu mi man tau ya n ra sai.gade myu a matu mung galaw ya taw n ra sai.an hte W.P myu sha hte W.P mung dan a matu sha AWM DAWM de rawt sa wa saga.....

brangmai87 said...

UNFC ဆိုတာ KIA ကဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ဖြဲ႕ စည္းထားတယ္လို႕ၾကားသိရပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳးအခ်ိန္မွာ ဒီလိုစကားမ်ိဳးေျပာသင့္တာမွန္ေပမဲ့ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့အားနည္းခ်က္ကို ဖိေရးတဲ့အေရးအသားမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ျပီးေတာ့သူတို႕အေနနဲ႕လည္း KIA ကိုအမ်ားၾကီးေမွ်ာ္လင့္ထားၾကမွာပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္မဟာမိတ္ဆိုတာ ၁၀၀၀ မေျပာနဲ႕ တစ္ဆယ္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ေယာက္ပဲရွိရင္ေတာင္အမ်ားၾကီးတန္ဖိုးရွိတယ္ဆိုတာ စစ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းၾကင္သူေတြက ပိုျပီးေတာ့နားလည္မွာပါ။ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ အားနဲခ်က္ေတြကိုေဖာ္ျပျပီး ဖိအားေပးတဲ့ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ ကူညီေျဖရွင္းေပးေစလိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႕ေရးရင္ ပိုျပီး သင့္ေလ်ာ္မယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ (အၾကံေပးတာ သက္သက္ပါ။ မွားတာရွိရင္ ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါ) BRANG

Post a Comment