Slideshow Image 2

TINGHPYA MARE KAW GASAT

August (24) bat Manga
2012 ning August (24) ya shani KIA Masat (5) Dap Ba ginra, Mung Lai Hkanam lawu Tinghpya mare kaw du nga ai Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (601) na hpyen hpung ni hpe KIA Masat (5) Dap Ba na pawng hpawm hpyen hpung ni Lung Ja hte Tinghpya lapran kaw bawm majan hte hkap gasat ai hta Myen Hpyen Dap maga marai (5) hkrat sum ai lam chye lu ai. Kachinnet


1 comments:

Anonymous said...

Grai na kabu sai. Karai kaw kyu hpyi let matut shakut ga, Myu TSAW Hpyen La ni.

Post a Comment