Slideshow Image 2

မံုရင္အနီးတြင္ တုိက္ပြဲျပင္းထန္

ေအာက္တုိဘာ (၁၃) စေန
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ ရွမ္းျပည္အေျခစုိက္ တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ မံုရင္အနီးတြင္ ထုိးစစ္ဆင္လာေသာ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္ကုိ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၈) မွ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ မ်ားကေနျပီး ေအာက္တုိဘာ (၁၂) ရက္ ညေန (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဤသုိ႔ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဗမာစစ္အစုိးရ စစ္တပ္တုိ႔ တုိက္ခုိက္ရာ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္ဘက္မွ (၂၀) ေက်ာ္ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္သိရွိရပါသည္။

There were (20) Burmese soldiers died and wounded near the Mung Ying, Northern Shan State, according to the KIA front-line officer report. The Government Burmese troops invaded to attack the KIA’s controlled areas of  Mung Ying KIA (8) battalion, KIA (4) brigade, Northern Shan state, at 09:30 on that day. Thus, the KIA troops opened fire to prevent the regions.

7 comments:

myu tsaw brang said...

an hte gaw gaw jinghpaw ni rai ga ai, myen lai ka nau n chye hti ai. chye ju hte jing hpaw hku ma ka bang yang mai na kun. hkung ga let jing hpaw kasa

Anonymous said...

Jinghpaw kasa hpang de langai mi san mayu ai ,ya hte sha shale dat ai myen mung na weekly eleven shi laika hta ndai laman hta KIO,mung masa sim sa lam ningbaw ni hte myen ,mung masa sim sa hpung ni hku nna miwa mung shweli muklum kaw bai hkrum shaga na nga ai shi ga gaw teng ai kun?

nawnaw said...

Jinghpaw kasa nga ai majaw myen gasi hku nau n bang yan gaja na kun?

nawnaw said...

Jinghpaw kasa nga ai majaw myen gasi hku nau n bang yan gaja na kun?

Anonymous said...

Myu Tsaw Brang hte Naw Naw htina matu yaw http://jinghpawkasa.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Anonymous said...

Myu Tsaw Brang hte Naw Naw NaBai Yen Hpe Jing Hpaw Kasa.org La Nga Ai...Nchye Shi Yang A Tsawm San Atawm Sagawn Ai Baw Re...NDum Ndam Nau Hkum Jawp Mu Yaw...Kaya Kahpa Re.......

nawnaw said...

E law sorry hkau mabai thank yaw

Post a Comment