Slideshow Image 2

ဖားကန္႔ေဒသ တုိက္ပြဲျဖစ္ ဗမာစစ္သား (၈) ဦးေသဆံုး

ေအာက္တုိပါ (၁၀) ဗုဒၶဟူး
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔ ေဒသ နမ့္မဖစ္ေမာ္အနီး တြင္ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ ည (၁၁း၄၅) နာရီ အခ်ိန္တြင္ လံုးခင္းဘက္မွ ထုိးစစ္ ဆင္လာေသာ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္ကုိ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၆) မွ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားကေနျပီး မုိင္းမ်ားျဖင့္ ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗမာအစုိးရစစ္သား (၃) ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ေအာက္တုိဘာ (၉) ရက္ေန႔မွာပင္ ဖားကန္႔ေဒသ (၆) မုိင္ႏွင့္ (၇) မုိင္ရြာၾကား ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း (၆) မွ မိ်ဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားရာ ဗမာစစ္တပ္မွ (၅) ဦး ေသဆံုး ေၾကာင္း ဆက္လက္သတင္းရရိွပါသည္။


There were (3) Burmese Government invader soldiers killed in Nam Mahpyit  Jade Mine, near Hpakant region , which is under KIA (2) brigade areas, western Kachin State on  9th October, 2012, according to the KIA front-line officer.  When the huge Burmese soldiers invaded at the Nam Mahpyit jade Mine area, the KIA (6) battalion waited and attack with land mine at 11:45 PM on that day.
Moreover, there was a battle between KIA (6) battalion and Burmese troops between (6) and (7) miles villages, on 9th October. (5) Burmese soldiers killed at the battle.

25 comments:

Anonymous said...

ဘယ္ကခ်င္ေတြ အသိအမွတ္ျပဳထားတ့ဲ အစိုးရလဲ ေထာက္ခံတ့ဲ ကခ်င္ေတြကေရာ ဘယ္လိုလူစားေတြလဲ ၿမိဳ႕ေပၚက လက္ေက်ာမတင္းတဲ့ ကခ်င္ေတြက အသံေကာင္းဟစ္ ႏိုင္ငံတကာက သူေတာင္းစား ကခ်င္ ၂၃ ဖြဲ႕က ေျမာက္ျပဆန္ေတာင္းလုပ္ ေတာထဲက နလပိန္းတုန္းေတြကိုေတာ့ စစ္သားလုပ္ခိုင္းၿပီးေသ မ်ိဳးႏြယ္စု ၆ ခုကမတ့ဲ ငါတို႔ ကခ်င္ေတြ ဘယ္သူ႕ကို အေဖေခၚရပါ့

Anonymous said...

ဘယ္ကခ်င္ေတြ အသိအမွတ္ျပဳထားတ့ဲ အစိုးရလဲ ေထာက္ခံတ့ဲ ကခ်င္ေတြကေရာ ဘယ္လိုလူစားေတြလဲ ၿမိဳ႕ေပၚက လက္ေက်ာမတင္းတဲ့ ကခ်င္ေတြက အသံေကာင္းဟစ္ ႏိုင္ငံတကာက သူေတာင္းစား ကခ်င္ ၂၃ ဖြဲ႕က ေျမာက္ျပဆန္ေတာင္းလုပ္ ေတာထဲက နလပိန္းတုန္းေတြကိုေတာ့ စစ္သားလုပ္ခိုင္းၿပီးေသ မ်ိဳးႏြယ္စု ၆ ခုကမတ့ဲ ငါတို႔ ကခ်င္ေတြ ဘယ္သူ႕ကို အေဖေခၚရပါ့

kachin said...

Hey Idiot burmese,Be quite. All kachin 99.99% accept K.I.O as our Government. As long as kachin living with burmese troops together, we have to fight with them because burmese troops and burmese governtment are terrorists for us.They Bow down everyday and night to budist monk then they creully killed,kick on thier monk's head.What the heck human burmese blood...!!!!

Anonymous said...

First: Burmese way to socialism: The result is failed state. Second: Burmese way to Authoritarian Democracy: Defense chief can neglect The President's executive order. Can use unchecked balance sheets. All foreign assistance goes to military use. Very good. The best constitution in the world! The result is:The most failed state in the world.Wow!

Anonymous said...

အေပၚကCOMMENTေရးသြားတဲ့ခင္ဗ်ားမိသားစုဘဲမပါတာပါ။ကမာၻကသတ္မွတ္ထားတာပါ။ေနာက္တစ္ကKIO/KIAဟာကခ်င္မ်ိဳးးႏြြြယ္စုတစ္မ်ဳိးတည္းသာပါ၀င္တာမဟုတ္ပါဘူး ။အျခားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ေသာ နုန္၊ရ၀မ္၊ဇီး၊မရူး၊လရွီ၊လီးဆူးစသည့္တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစုစည္းထားေသာ၀န္ေပါင္လူမ်ိဳးေတြရဲ့အားကုိးထုိက္ေသာစစ္တပ္ပါ။

Anonymous said...

Nan hte ni KIA hte nga yu ai ii. Dai ni hte rau n nga yu ai myo kaw nga na ga shajan hkum shaga. Shada myit nhkrum hkat ai hpe myu sha yawng hpe gara hku woi awn na myit nga ai ta. Ngai tsun mayu ai kaw dai ni anhte ni kaw kawa tam shamat ai hku rai sai. Nan hte tsun ai nung, lisu, rawang ya mka kaw htung hkring hpung hta shara kashun nga ai hpe chye da u.

Anonymous said...

Nan hte ni KIA hte nga yu ai ii. Dai ni hte rau n nga yu ai myo kaw nga na ga shajan hkum shaga. Shada myit nhkrum hkat ai hpe myu sha yawng hpe gara hku woi awn na myit nga ai ta. Ngai tsun mayu ai kaw dai ni anhte ni kaw kawa tam shamat ai hku rai sai. Nan hte tsun ai nung, lisu, rawang ya mka kaw htung hkring hpung hta shara kashun nga ai hpe chye da u.

Anonymous said...

Long live KIA

Anonymous said...

Myen laika hku ka nna KIA myutsaw share shagan ni hpe jahpoi ai gaw kadai wa kun ngu yang wunpawng mying mying nna wunpawng sai nrawng ai maigan wa a mayam tai mayu ai wa she rai nga ai gaw.Ngai gaw myen sa wa shadu nna myen hku she bai nhtang sang lang dan yang nang wunpawng she rai nga a hka? Grai nan myit machyi sai wa re.Hpu nau wa tsun ai hte maren KIO KIAhte nga yu ai ii nga ai ga san gaw nye a matu gaw manyi hpa langai zawn she rai nga ai le.Ngai gaw KIO a ginjaw ginra rai nga ai lai za kaw KIOasuya e hpaw tawn da ai lai za lahta tsang jawng kaw jawng lung nna kaba wa ai rai nngai. Bai nna hpu nau wa kawa tam shamat ai nga ai gaw myit kri ndung ai majaw rai na re. KIO KIA hpe amyu daw hpum kawa ngu tsun na hpe kaya nga ai kun?gwi gwi hkam la ga. Hpu nau wa gaw myen sawa hpe she kawa shadu nga ai ii. Myu sha ni yawng hkra nkabai da shi yang lawan myit malai sanu myitsu wa e....

Dau je Myi le said...

HUUUUUUU!!! What a upset comments.......

Thar Gyi said...

အမ်ားအားကိုးယံုၾကည္ေသာတပ္ဆိုလ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အၾကီးၾကီးမွာ KIAတပ္ကဘာေၾကာင္႕အင္အား တစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ပဲရွိတယ္ဆိုတာကိုသိခ်င္ပါတယ္ခင္မ်ာ။

Anonymous said...

ဒီေလာက္ေလးကုိေတာင္နုိင္ေအာင္တုိက္ပါအုးံ

Anonymous said...

Aww thar gyi thar gyi အခုထိေခါင္းမာတုန္ပဲကုိး

Thar Gyi said...

KIA ကိုအစိုးရတပ္ေတြႏုိင္ေအာင္မတိုက္ႏိုင္ေလာက္ပါဘူးဗ်ာ အမ်ားသိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္ေမးတာ ဘာေၾကာင္႔တစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ပဲရွိတာကိုေမးတာပါ စုေဆာင္းေရးေတြလဲဒီေလာက္ဆဲြေနတာကို နားမလည္လို႔ပါခင္မ် ကခ်င္တစ္မ်ဳိးသားလုံးကတိုက္ေနတယ္ေျပာလို႔ပါ

Thar Gyi said...

ဘယ္လိုမွေတာ႕မေအာင္းေမ႔ပါနဲ႕ နားမလည္လို႕ေဆြးေႏြးတာပါ

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

အေပၚကလူ သူမ်ားက ရိုးရိုးေမးတာ ခင္ဗ်ားကဘာလို႔ မိုက္ရိုင္းတာလဲ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ကို႔လူမ်ိဳးကို စည္းရံုးရသလို အျခားတိုင္းရင္းသားေတြ ကို႔ အေပၚ နားလည္လာေအာင္ ရွင္းရမွာေပါ့ ကိုကမွန္ကန္ေနရင္ ဘာမွမိုက္ရိုင္းစရာမလိုဘူး

Anonymous said...

Shan hte hpe chye na ya mu lo.. Kawa gaw myen kanu gaw ??? Ni a masha ni she'rai ang ai.myen mying mung lu .jinghpaw mying mu nga ai ni rai na re..dai n rai yang ??kun?.

Anonymous said...

Chye na ra ra ai yaw. Kaichyan ni ka bang ai re. Anhte hpe samyawk dat, jahkrit dat, masu dat re ladat lang nga ai. Jinghpaw laika loili chye ai ni hpe lang sam ang ma ai. Jinghpaw laika nau n jaw ai hku ka bang tawn nga ma ai. Hpa n pawt ra ai. Mau hpa mung n re. Sawa ni media ladat lang ai re. Anhte gaw God's army re majaw dang chyalu re. Anhte kaw hpyenla kade nga ai, n nga ai hpa san na lam n nga ai. Kadai hpe mung tsun dan n ra ai. KK chye ai. Myitsu myit gawp hte shakut ga yaw.

nawnaw said...

Hkau ni ka ai gaw jaw ai rai tim.ngai gaw jinghpaw hpe tsaw ra ai hkau ni gaw kawa myen kanu gaw jinghpaw re jan jinghpaw sai n mai nga ai kun chye mayu ai. Ngai gaw kawa gaw myen re kanu gaw jinghpaw re rai tim ngai jinghpaw ngu sha hkam la ai. Myen ga hpe n ra yan n shaga ai. Ngai mu taw ai jinghpaw hpu nau ni lawlaw madu a jinghpaw ga hpe n ga ai sha myen ga hpe sha ga ma nu taw ai ni law law nga ai. Ngai gaw bawk la re. Ngai dai lam hpe chye na ma yu ai. Hpana wa gin hka ma ai ta.

Anonymous said...

အေပၚဆံုးကCOMMENTေပးတဲ့ညီေနာင္ကိုေျပာခ်င္တယ္။ကိုယ္အေဖကိုကိုယ္မသိဘူး။HUUUUU

Phwne Soe said...

အေပၚဆုံးကလည္းခဗ်ားပဲေရးတာမဟုတ္လား

Phwne Soe said...

အေပၚဆုံးကလည္းခဗ်ားပဲေရးတာမဟုတ္လား

Anonymous said...

NN, na Kanu yen Kawa lahkawng yen Myen rai tim dai gaw nahkyak ai, ahkyak ai gaw Tara ai maga de tsap ai re. Jinghpaw Sai nrawng ai gadai rai Tim ndai majan hta jaw ai maga de tsap , madi shadaw Na gaw shinggyim masha yawng a ahkaw ahkang re.

Anonymous said...

အားလံုးလူသားေတြပါ လူမ်ိဳးေၾကာင့္ လူစရင္းမဝင္တာမရိွပါဘူး

ဒါေပမဲ့ စကားေတြေတာ့ကြဲ တာေပါ့ကြာ ဒါေပမဲ့ ဒါကျပသနာမဟုတ္ပါဘူး

ျပသနာက လူလူခ်င္းမစာနာ စစ္ဆိုတာက တိုက္ေနတဲ့သူေရာ ပတ္ဝန္း

က်င္ေရာ အားလံုးကို ဝါးမ်ိဳတတ္ပါတယ္ ဒို ့ေတြဟာ ဇာတ္တူ လူသား

ေမာင္ႏွမ ေတြမဟုတ္လား အမွန္တိုင္းေျပာ႐ရင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္

တိုင္း လူ ့ေသြးစြန္းတယ္ဆိုတာ အသက္ေတြေပးၾကရ ေသြးေၾကြးေတြး

ဆပ္ၾကရနဲ ့ အခုထိ တိုးတက္လာပါတယ္လို ့မ်က္စိစံုမိွတ္ ၿပီးေအာ္လာ

တာ ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး ဘယ္သူတက္လာတက္လာ တိုးတက္

လာပါတယ္လို ့ ထာဝရ ဟစ္ေၾကြးေနမယ့္ အစိုးရမီဒီယာ ေတြကမေျပာင္း

လဲ အသံခြ်ဲျပစ္ျပစ္ နဲ ့ေအာ္ေနဦးမွာပါ ဟိုးဘုရင္ေခတ္ ေတြကတည္း စစ္

တိုက္ေနတာ အခုလည္းတိုက္ေနၾကတာ တိုးတက္တာလား ေျပာပါဦး

တခုပဲသာဓက ေျပာပါရေစ ဖားကန္ ့ေက်ာက္စိမ္း နယ္ေျမ တူးစားလာ

အခုထိ အက်ိဳးတူ မတူ တရုတ္ဖေအေတာ္ မေတာ္ ကုန္ေျပာင္မတီ

(ကုမၸတီ) ေတြေရာ တူးလိုက္ၾကတာ ဖားကန္ ့နယ္ေျမက ေတာင္ေတြ

သာေျမျပန္ ့ျဖစ္သြားမယ္ ျမစ္ႀကီးနား ဖားကန္ ့လမ္း ကမေျပာင္းလဲ

ဘဝေဟာင္းနဲ ့ပဲ အနစ္နာေနရွာတယ္ ဒါဟိုးအနွစ္ 20 မတိုင္ခင္က

တည္းပါပဲ

Post a Comment