Slideshow Image 2

အပစ္အခတ္

                        အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုတာ၊
                        လက္မွတ္ထိုးဖို႔ မလိုပါ။
                                ထိုးစစ္ကရပ္သြားမယ္ဆိုရင္၊
                                ခံစစ္ကရပ္ျပီးသားျဖစ္မယ္ထင္။
                        သိသိၾကီးနဲ႔ ကခ်င္ကို၊
                        သတ္ပစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵပို။
                                အလြယ္လြယ္စိတ္ကူးေပမယ့္၊
                                လက္ေတြ႔မွာမျဖစ္နိုင္ဘူးကြဲ႔။
                        မၾကာခဏေဆြးေႏြးစို႔၊
                        ေဆြးေႏြးဖို႔ကနိုင္ငံေရးမို႔။
                                သို႔ေပမယ့္လည္း စစ္အေရး၊
                                အပစ္အခတ္ရပ္ဖို႔ဆိုစျမဲ။
                        အေရးၾကီးဆံုးကိုေရွာင္ကြင္းၾက၊
                        တိုင္းရင္းသားအေရးမေတြးၾက။
                       သတိေပးလိုက္မယ္!  !   ! မ်ိဳးျပဳတ္တိုက္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ဘူး။
                                ဦးေဏွာက္ေကာင္းရင္ မေတြးသင့္ဘူး။
                        “သူမ်ား မေကာင္းၾကံ၊ ကိုယ့္ေဘးဒဏ္”
                        ဗမာစကားထင္ထင္ရွား!
                                                                         မေနာေျမ - စိန္

0 comments:

Post a Comment