Slideshow Image 2

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ဘိန္းကုန္သည္ ပန္ခ်ာဘီ ရူမီ

ဒီဇင္ဘာ (၅) ဗုဒၶဟူး

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား မင္းရပ္မတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး ပစၥည္မ်ားကုိ ဆုိင္ခန္းဖြင့္လွစ္ကာ စီးပြားရွာ ေရာင္းခ်ေနေသာ ပန္ခ်ာဘီ ရူမီ ဆုိသူသည္ ဆုိင္ခန္းကုိ ဘမ္းျပကာ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘိန္းျဖဴ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ကာ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းၾကားသိရပါသည္။ ေကအုိအုိအစုိးရမွ ပန္ခ်ားဘီ ရူမီ ၏လုပ္ရပ္ကုိ သိရွိေသာေၾကာင့္ မူယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးပိတ္ပင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္ေအ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ တပ္ရင္း (၁၁) မွ လူလြတ္က သတိေပးစားသြားေပးခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကအုိင္အုိ အစုိးရမွ သတိေပးစာေပးရန္ လႊတ္လုိက္ေသာ လူငယ္ကုိ သူခုိးဟု စြတ္စြဲကာ လူအမ်ားႏွင့္ ၀ုိင္း၀န္းဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

194 comments:

Anonymous said...

kill them all panchapyis.Thye eat kachin's rice, but they bite kachin hands.

Anonymous said...

Atawk kau ra ai.

Anonymous said...

Panchapyis ngu nmai tsun ai. Anhte myu hpe hkra yang mung anhte nra ai zawn shanhte mung nra na re. Dai re majaw kani dut,No.4 dut ai ni kadai rai tim mung ahhkyak la na hku di ga. Jinghpaw,sam,Panchapyis,myen kadai hpe mung dai hte seng na hkyak hkyak ahhkyak la ra ai

Anonymous said...

ဘာဘိန္းျဖူအတြက္စာေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ဆတ္ေၾကးေကာက္ဖို့စာလာေပးတာပါ။ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရင္အမွန္အတိုင္ေရးပါ။မ်က္ျမင္သက္ေသအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။

Anonymous said...

ဒီ ကလား ေတာ႔နာခ်င္ျျပီနဲ႔ သူတယ္ KIA ဆုိတာ ဗမာ စစ္တပ္ နဲ႔ မတူ ဘူးကြ

Anonymous said...

Jaw dik ai lo,Kar-ni dut shabra ai myen balik ni du hkra sharin shaga kau ra ai le i...

Anonymous said...

သိပါတယ္KIA က မိုက္ရိုင္တယ္ဆိုတာကခ်င္ေဒသေရာက္ဖူးရင္သိမွားပါ

Anonymous said...

Ning re shang lawt magam bungli gunhpai nhtawm hpyen wa lata de lam amyu myu hku du mat sai magam gun ni hpe lit la nhtawm hkamshaw la ai lam,asuya hte tsun bawng ban hkat ai lam ni hta ahkaw ahkang lu shagu tsun shaga ra na re.Salang kaba La Nan shiga dap ni san ai hta " hpyen bawng kalai hkat na matu yaw shada ai i?" nga san shaloi salang kaba La nan gaw dai hku gaw nre nga bai htai wa yu ai,Ndai gaw asuya ngu ai mind set nre lam dang dawng nga ai,myit masa kalai shai ga.Moi Du kahtawng na Nmai Naw Ji hpe mung Du Kaba La Sang Awng wa shangun ai majaw myiwa Dr. nta sa ai kaw nta masha ni hpyeda shaga dat ai majaw gap hkat nna si hkrum mat sai re.shing rai yang nta madu ni hpe ari jaw ai lam ni mai kalaw mat wa ai re,hpa ari jaw ai lam nkalaw ai hpe yu yang K.I.O ni ti nang masha hpe manu nshadan ai lam, lit nla ai lam dan dawng nga ai.Myit masa kalai shai ga.Du kaba salang kaba ni e.asak ngu ai gaw K.K jaw ai re majaw gaw majoi kabai da nmai ai.Ya ndai kala hpe mung sharin shaga ai lam ni gaw nga ra na re.anhte myusha hpe hkra jang yawng machyi ai ngu hpe shanglawt asuya nan woi kalaw wa ra sai prat re sai.Jews masha ni hpe yu la na sharin la ga lo....goi ye..

Anonymous said...

..........

Anonymous said...

Oh com'on people.......tell the truth. Don't goes to RUMORS.Tell the truth to the people. There were thousand of people who saw the truth. I heard they were about to ask MONEY.which they will use for WAR!

Anonymous said...

punjabi, ngu nna gaw ntsun na hpe myit hkrum lawm sai,raitim ndai punjabi wa gaw lai wa sai,taing mu major general OHN MYINT a aten hta mung,KANI HPRAW manuk mana rim hkrum yu sai wa rai nga ai.DAI ten hta, ks.sen 5000,OHN MYINT hpe, mayun kum hpa jaw dat ai shaloi,lu rim tawn da ai n0,4 ni gaw sap pya shadung she bai rai mat ai da.ANHTE W.P. RAM MA ni hpe jahten, shaza ai,kani hpraw dut ai DAJU KABA nan rai nga ai majaw,maga mi hku bai sawn yu yang,MYEN HPYEN ASUYA a ANHTE MYU SHA ni hpe kani mjan hku nna shamit gasat ai lam hta MYEN ASUYA ni jailang ai,KANI DUKABA ROMI hku nna mung mu mada lu mai nga ai.Lawan dik ai hku ahkyak la shazim kau ra sai.

Anonymous said...

KIA အေၾကာင္းသိရင္ၿပီးတာပဲ.. ကခ်င္ျပည္ေရာက္လို႕ ခံလိုက္ရျပီေပါ့..

Anonymous said...

ဘိန္းခင္းပိုင္ရွင္ ရူမီ ... ဆက္လက္စံုစမ္းပါ.. အခင္းပိုင္တာ သူတစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘူးကြ..

Anonymous said...

i know Romy for a long time,he is not a drug dealer.
he is a good business man.
the news is the fake news.

Anonymous said...

ဒါဆို KIA ယုတ္မာတာ ဝန္ခံပီေပါ့ေနာ္

Anonymous said...

သူူမ်ား ခ်မ္းသားတာကိုမနာလိုျဖစ္ေနတာလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့သိပ္ေအာက္တန္းက်တဲ့ စိတ္ဓာတ္ဘဲဗ်ာ။

Anonymous said...

KIA မိသားစုဝင္းမ်ားခင္ဗ်ာ သူတစ္ပါးရိွက ဆတ္ေၾကးေကာက္အေခ်ာင္ရတယ္ပိုက္ဆံနဲ့ မၾကီးပႊားပါခ်င္ပါနဲ့။ဘုရားသခင္လက္မခံပါဘူး။ေအာင္ျမင္ၾကီးပႊားရင္လဲခဏတာပါ။ဒါေၾကာင္မို့ လဲသားသမီးေတြဘိန္းစားျဖစ္ကုန္တာေပါ့။ ဒါဘုရားသခင္ဒဏ္ခတ္တာပါ။

Anonymous said...

သိပ္မွန္တာေပါ့။

Anonymous said...

That right.

Anonymous said...

Thats right

Anonymous said...

It is acommon sense,there are a lot of business men who are doing and selling low quality chinese machines and tools,but no other business men have sky rocketing success like Mr,ROMY WITHIN AFEW YEARS TIME.So just think about it.

Du Wa said...

အဲဒီ ပန္ခ်ာ နာမည္ႀကီးတာ ၾကာလွၿပီ။ ရွင္းလုိက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာမွ သတိေတြ ေပးေနစရာ မလုိဘူး။ ရဲေတြက အကာအကြယ္ေပးထားလုိ႔ လုပ္ရဲ ေနတာပါ။

Du Wa said...

အဲဒီမွာ လာေဟာင္ေနတဲ့ စသုံးလုံးေကာင္ေတြ ရူမီ မိသားစု ေတြကုိ အကာအကြယ္ ေပးထားတာ... ေ၀စားမွ်စားေကာင္ေတြ... အားလုံးရွင္းပစ္ရမယ္...

Anonymous said...

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ တခါ ဘိန္းျဖဴ ကားအစီးလုိက္ ဗလ မင္းထင္တံတားမွာ ဖမ္းမိေသးတယ္... တပတ္ေတာင္ မၾကာဘူး ဆုိင္ခန္း ျပန္ဖြင့္ေနတယ္.... ေနာက္ျပန္ၾကားတာက ဂ်ဳံမႈန္႔ ကိုမွားဖမ္းတာပါ တဲ့ေလ... ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းေရာင္းတဲ့ ဆုိင္က ဂ်ဳံကုန္သည္ ျဖစ္သြားလဲ မသိဘူး။ ျမန္မာ့ရဲေတြကလဲ မွားတတ္လုိက္တာ လြန္ေရာ....

Anonymous said...

မင္းတို ့ေအာက္ ပိုင္း မွာ မဟုတ္ ေတာ့ေျပာ က်ေပါ့ကြာတေန ့က်ရင္ မင္းတို ့ဆီေရာက္ လာ မွာပါအဲဒီအခ်ိန္က်ရင္စမ္း ျကည္ ့ ေပါ့ခုေတာ့ကခ်င္ျပည္ပ်က္သနာ ကခ်င္ ျဖစ္တဲ ့kia ဘဲတာဝန္ယူလိုက္ ေတာ ့မယ္ ေစာင္ ့ ျကည္ ့ ေပါ ့romyရယ္ ရဲေတြအား လံုး romy ရဲ ့အိမ္မွာေသေသခ်ာခ်ာကင္းေစာင္ ့ထား ႀက ပါသတိေပးလိုက္တယ္ေနာ

Anonymous said...

ကခ်င္နုိင္ငံရွိျပည္သူလူထုအားလုးံသိထားသင့္တာကကခ်င္နုိင္ငံကုိမွီခုိအားထားျပီးေနထုိင္ၾကသည့္အတြက္ကခ်င္နုိင္ငံရဲ့စည္းကမ္းကုိလုိက္နာရမယ္ျဖစ္တယ္။တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္လူမ်ိဳးခြဲျခားေနမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။ကခ်င္နုိင္ငံတာ၀န္ကုိကခ်င္ျဖစ္ျဖစ္၊ဗမာျဖစ္ျဖစ္၊ကုလားျဖစ္ျဖစ္၊တရုတ္ျဖစ္ျဖစ္အစရွိသေပါ့...ကခ်င္နုိင္ငံ၏ဥပေဒကုိေဖာက္ဖ်က္လာသမ်ွပုဂၢဳိလ္တုိင္းကုိအေရးယူေဆာင္ရြက္ရမွာကကခ်င္နုိင္ငံရွိျပည္သူတုိင္း၏တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ကခ်င္တပ္မေတာ္သည္ကခ်င္နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံလုးံကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့တပ္မေတာ္ျျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဘာမွမဟုတ္တဲ့ုျပႆနာထဲဲဲဲမွွာထည့္တြင္းေျပာစရာမလုိအပ္ဘူး။ေ၀ဖန္နုိင္ပါတယ္။ရႉ့ံခ်နုိင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္အေျခေနနွင့္အခ်ိန္အခါအပၚမူတည္ျပီးမွုျပည္သူမ်ားကတင္ျပရမွာျဖစ္တယ္။အားလုးံစည္းလုးံၾကပါ။

hkunman said...

KIO..,KIA.., hte litang ai du ni..,Jinghpaw Wunpawng Myusha ni..,Myit kata kaw.., Bawnu kaw .., Kyi hkum rawng mu lu yaw....,
ya dai SHUPI.., ngu ai wa hpe.., N-ta ting sa shamyit kau ra ai lu yaw.. Shawng lam majan pa hta Majan gap ai hta graw tsang ra ai WA re...,

Anonymous said...

ကခ်င္နိူင္ငံလိုဘယ္သူကသတ္မွတ္တာလဲ၊

Anonymous said...

ဘာလဲ ဒါကခ်င္ၪပေဒလား၊ဒါဆို ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဘိန္းေရာင္းစားေနတဲ့ကခ်င္ေတြေကာ အားလံုးရွင္းျပစ္ရမွားလား၊။ ဒါဆိုကခ်င္လူမိ်ဳးကုန္ေတာ့မွားဘဲ။

Anonymous said...

ဒါဆိုျမန္မာျပည္အနံ KIA မိသားစုေဆြမိ်ဳိးေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ နန္းေတာ္လိုအိမ္ၾကီးေတြအမ်ားၾကီးဘဲ။မတရားဆတ္ေၾကးေကာက္၊ဂိတ္ေတြမွားေသ နတ္ျပ ခ်ိန္ေျခာက္ပီ လုထားတဲ့ေငြေတြနဲ့ေဆာက္ထားတာေလ။သူတို့သားသမီးေဆြမိ်ဳးေတြလဲရန္ကုန္၊မႏၲေလးမွား ဇိမ္းခံေနေန ၾကတာစစ္လိုက္ရင္အကုန္ေပါမွားပါ။ဘာအလုပ္မွမလုပ္ဘဲ အခုလိုKIA ထဲဝင္ပီအတင္းအက်ပ္ေတာင္းပီခ်မ္းသားေန ၾကတာပါ။အဲတာလားကခ်င္နိူင္ငံလုပ္မဲ့စိတ္ဓါတ္လား

Anonymous said...

ကခ်င္နိူင္ငံလုပ္ခ်င္တဲ့ ကခ်င္သတင္းဌာနရဲ သတင္းကိုအမွန္အတိုင္းေရးပါလား။စာမတတ္တဲ့ ကခ်င္ေတြကိုဘဲလိမ္လိုရမယ္ေနာ္။ ဆတ္ေၾကးလားေတာင္လို့မိတာကိုအမွန္တိုင္းမေရးရဲဘူးလား။အခုကတည္းကလိမ္ညာေနရင္ဘယ္ေကာင္းမွားလဲ။

Anonymous said...

အမွန္တရားမေရးတဲ႕ သတင္းဌာန

Anonymous said...

Jinghpaw rai n na myen hku ka ai, Wunpawng mung dan shang lawt lu hkra jawm shakut na malai ting gyen myit hte myen a mayam tai mayu ai Myen n-gyi ni, mungdan shang lawt lu ai shani nanhte myi man da shara pyi n nga na yaw!!

Anonymous said...

လီးပဲကြာ... မင္းတို႔က တိုက္လိုက္... ဗံုးခြဲလိုက္နဲ႔ ငါတို႔ျပည္သူေတြေတာ့ မဆုိင္ဘဲဒုကၡေရာက္ဦးမွာပဲ.. မင္းတို႔ခ်င္းမေက်နပ္ရင္ အခ်င္းခ်င္းနပမ္းလံုးၾကကြာ.. မဆိုင္တာေတြေတာ့ေလွ်ာက္မလုပ္သင့္ပါဘူး...လီးပဲကြာ..

Anonymous said...

lee bae kwar ,min toe twe kachin mar nae ,kachin pi ka yae tauk pi kachin koe sae tae kg twe,respect taw shi tint tae....ta din media soe tar lae ti cha phoe loe tae that tay a tauk a tar nae pyaw ma tar a kg sone par....no 4lote tae soe tar man yin taw taydan paw byar....ha ha .....

Anonymous said...

life is simple make ur choice

We are human being

so I can feel ur mind

I love kachin people

Anonymous said...

Kachin Independence Army Chief of Staff Gunhtang Gum shwang said that "if u mess with Kachin people , we will hunt u down.... "

Rume(ရုမီ) take care for that word.. because it is important and it have a lot of meaning .... KIA is now fighting with Government's army because they mess with kachin people's right and freedom ....... now u mess with kachin people's live and future by selling Drugs ....... IF i am one of KIA , i am going to hunt u down......
More than that i think they are going to do something to you ( Rume )

Anonymous said...

ျဖစႏိုင္ပါတယ္

Anonymous said...

ယုတ္မာတယ္ဆိုေတာ့မင္အေမကိုေဆာ္ကားေနလို႔လား

Anonymous said...

သတိၲရိွရင္ အျဖစ္မွန္ကိုအမွန္အတိုင္ေရးရဲရမွားေပါ့။လက္နက္မဲ့ျပည္သူေတြကိုခိုးေၾကာင္ခိုး ဝွက္ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ေနတာ သတိၲရိွတာလား။

Anonymous said...

KIA ေရ ခင္ဗ်ာတို့လဲမိသားစုနဲ့ပါ ဝဋ္ဆိုတာလည္တတ္တယ္ေနာ္။အဲဒါကေတာ့ဘုရားခတ္တဲ့ဒဏ္ဘဲ

Anonymous said...

ပန္ခ်ာအားလုံးကိုဆြဲမထည့္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ရုိမီမွာအမွန္တကယ္အျပစ္ ရွိရင္ သူ႔ကိုဥပေဒကအျပစ္ေပးလိမ္႔မယ္။တစ္မ်ဴိးလုံးကိုေျပာစရာမလိုပါဘူး။ဆစ္ခ္(ပန္ခ်ာပီ)လူမ်ဳိးအာလံုးမ ေကာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ဥပမာကခ် မ်ဳိးူတစ္ေယာက္ဘိန္းျဖဴဝယ္ ေရာင္းလုပ္ ရင္ ဘာလဲကခ်င္ လူမ်ဴိးအားလုံးကိုအျပစ္ေပးသင့္လား?

Anonymous said...

KIA ယုတ္မာတာအဲတာထက္ပိုဆိုးတာေပါ။ ကခ်င္အခ်င္းခ်င္းေတာင္အလႊတ္မေပးဘူး။

Anonymous said...

ေမွာ္ေတြမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး နဲ ့ပတ္သက္တဲ့
သူအမ်ားစုကေတာ့ kia အရာရိွကေတာ္ေတြပါ
အမွန္အတိုင္းေျပာတာပါ မဆဲျကပါနဲ ့ ကိုယ္ေတြ ့ပါ

Anonymous said...

ေဖာ္ျပထားတဲ.အခ်က္အလက္ေတြသိပ္နည္းလြန္းပါတယ္

Anonymous said...

KIA ကအဲေလာက္အသိညဏ္ရိွရင္ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ေအာင္ျမင္တာၾကာပီေပါ့

Anonymous said...

မင္းတို႔စက္ေျကးေတာင္းရင္ေတာင္းတယ္ေပါ့
မယံုရင္ရဲစခန္းဖုန္းဆက္ေမးလိုက္

Anonymous said...

ေမွာ္မေျပာနဲ႔ ကခ်င္အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ေတြမွားေတာင္ကခ်င္၁၀၀မွာ၉၀က ဘိန္းအေရာင္းဝယ္လုပ္ေနၾကတာ။အားလံုးသိပါတယ္။သနားမေနပါနဲ႕ေတာ႕ အားလံုးကိုဖမ္းလိုက္ေတာ႕ဗ်ာ။

Mg Lay said...

မွန္တယ္

Anonymous said...

Bagger

Anonymous said...

ပန္ခ်ာေတြတံခါးပိတ္ကုန္ျပီ

Anonymous said...

ဘာလဲလက္နက္အားကိုးနဲ႕မိုက္ခ်င္တာလား။ အိႏိၵယမွားလဲမင္တို႕ကခ်င္ေကအိုင္ေအအမ်ဳိးေတြအမ်ားၾကီးရိွေနတယ္ဆိုတာမေမ႕နဲ႕ပါအံုး။

d law said...

တရားနဲ႔ေျဖျကပါ

Anonymous said...

Tsi kaja nan dut ai wa hpe nan tsan-pya hku nna shang lawt tara hte hkrak madun lu na ahkaw ahkang pru sai ga re nga ai.Moi gaw Kar-ni shamyit masing hpe shang lawt ni nkalaw byin ai.Ya she tara shaja let kalaw byin wa ai majaw moi ten gawng kya ai ni nga na sai.Ya gaw ja ja rai ra sai. shing jang she Tsa-ya-hpa ni hte rau pawng di kar-ni nmai dut sha na matu byin wa na ra ai.Moi pyi anhte myusha shada shit di or nju hkat di sat kau hkrup ai ni law law rai sai re,Dai ni kaja wa mara lu ai wa hpe gaw hkrak ahkyak la ya yang kaja na re.K.I.O Tax hta na lit nan nga ai re.jinghpaw w/p lamu Ga kaw nga sai kadai mung Tax gaw bang ra chyalu re.K.I.O kaw bang ra na re.

Anonymous said...

Moi hpakant kaw simsa lam naw la nga ai ten hta myiwa lauban wa kaw K.I.O Tax sa hta yang mala la matsa dat ai hpang bat myi nga yang dai myiwa lauban wa mungkan Ga kaw na lupwa kawng de htawt mat wa sai re hpe ndai kala dum ra ai gaw re nga ai.

Anonymous said...

တိုင္းရင္းသားစာရင္းမွာပန္ခ်ာကုလားမပါပါ။ဘဂၤါလီနဲ႔ထပ္တူေမာင္းထုတ္ရမယ္။

Anonymous said...

All KIA are one way and they don't have brain to think .

Anonymous said...

I don't think Rume mess with you all , you all have don't brain and send child to get money from him . Do you all think he open foundation to donate KIA ?? I am close friend of him , I am also from KIA army , but

Anonymous said...

I think you are also machine business man , you may jealousing of his success and his business ideas , his

Anonymous said...

Whatever Rume do .is that drug or business .it doesn't matter with KIA .the government will Handel it .we don't need to fight in comments .n we also don't have any right to say anything about Rume .now why KIA is putting Rume into the case of fighting kiA and police .is that the paper of asking for money ?Everyone ..let me tell u one thing .what about if u were in Rume place .if u guys have heart .u will understand .

Anonymous said...

Kill all fucking chinese, indian, pajabi,, burmese, they came to our kachin land to suck our resources and trick and cheat the kachin people.. Fuck you all Rumi supporter..

Anonymous said...

Let me be very clear, Chinese people fuck kachin women, Panjabi fuck kachin women, Burmese people fuck kachin women.Burmese soldiers rape kachin women..

what are Kachin man doing? musterbating? No way, Kill all those fucking foreigners.. Chinese go back to your country, Indians go back to your country, burmese go back to your lower part of Burma..

Anonymous said...

ပန္ခ်ာဆိုပန္ခ်ာကိုဘဲေျပာမေရာေစနဲ႕ဦးေႏွာက္ေလးဘာေလးသုံးအုံ။ေျခမမေကာင္းေျခမ လက္မမေကာင္းလက္မေပါ့

Anonymous said...

you are all alike.. why do you want to stay in Myitkyina? it's not your land. Ok, you have money somehow, you bought the land. but it not for you to take and exploit by doing dirty business or any business. In fact you have no right to stay in any part of kachin state. Fuck you all. Burmse, chinese, indian, panjabi you are protected by the fucking burmese government. you have the luxury of evil spirit. you don't care any thing about the kachin people. just go back..

Anonymous said...

ဘိန္းသယ္ခ်င္တုန္းကေတာ့မ်က္ႏွာတစ္မ်ိဳးသယ္ျပီးသြားေတာ့အခ်ိဳးတစ္မ်ဳိးေျပာင္းခ်င္တာလား။ေနာက္တစ္ခါမလုပ္စားမိေစနဲ႕ေနာ္ ကိုရိုမီဟီးရိုးၾကီး

Anonymous said...

ညေရာက္လို႕တံခါးေတြပိတ္ကုန္ျပီလို႕ေရးတာ ဘာမလံုမလဲျဖစ္ေနတာလဲ။ေရးထားတဲ႕အခ်ိန္ကိုေသခ်ာျပန္ဖတ္ျပီးမွတင္ပါ။

Anonymous said...

Wow someone calling Romi Hero.. what applause!!

Why don't you call your father or mother " a hero" instead of Romi?

May be romi is your fucking your mother...or maybe your sister if you have one.. that's why you call him Hero..

Anonymous said...

အဲတာဆိုနိူင္ငံတကာမွားေနထိုင္ၾကတဲ့ ဘာသာေရအမည္ခံ၊ဒုကၡသည္အမည္ခံ ကခ်င္အမ်ဳၚးေတြကိုေကာေမာင္းထုတ္ရမွားလား

Anonymous said...

do you guys, indians, pajabi, chinese, fucking burmese consider yourself refugees in Kachin state? Learn first the definition of REfugee defined by UN convention in 1951.

you guys are simply opportunists. not refugees...
Burmese government have been persecuting the kacihn people for so many years until now.

who really are refugee? did you run away from your country of origin, be it china, india, lower burma due to fear of persecution.

No!!!

you are here in Myitkyina or any part of kachin state protection under the cruel burmese government to do business by cheating innocent uneducated kachin people.

so that the burmese goverment do not need to do business by themself. they hold guns and give protection to you guys, chinese, indians, burmese. in return you guys, gave bribe to the government so you guys get rich and the fucking government get rich...

so enough is enough... don't try to even defend yourself. fuck off.

Anonymous said...

ကခ်င္ဆိုတာ အရင္ကနတ္ကိုယ္ကြယ္တဲ့လူရိုင္းေတြပါ။ အဂၤလိပ္ေတြေရာက္လားမွ ေငြနဲ႕ခရစ္ယန္ဇတ္သြင္းလိုက္လို႕ မသိမသားယင္ေက်းလားတာပါ။အဲတာနွစ္၁၅၀ ေေတာင္ မရိွေသးပါဘူး။ အခုလဲလူးရိုင္စိတ္ရိွေနလို႕ဒီလိုလုပ္ေနတာေပါ႕။ကခ်င္နဲနဲစု မိပီဆိုရင္ အလကားေနရင္လမ္းေပၚမွားသြားလာေနသူေတြကို ရန္ရွာပီရိုက္ေနၾကတာ။ အဲတာလူးရိုင္စိတ္ရိွေနလို႕ေပါ့။

Anonymous said...

အဲတာေေျပာတာေပါ႔ ကခ်င္ေတြဘယ္ေလာက္အသိညဏ္ေခါင္ပါးသလဲဆိုတာေဖာ္ျပေနတာဘဲ။ ကခ်င္နားတစ္ဖက္ေပါက္ဆိုတာသိၾကပီမလား။

Anonymous said...

First,the drug dealer Rome shall be given death sentence.
Second, the supporters to all dealer shall be given punished.
Third, the killers to the civilians in the kachin state.
finally, to the SYHpa of army and polics.

Anonymous said...

သူးမ်ားခ်မ္းသားေနတာကိုဘာမနာလိုုျဖစ္ေနတာလဲ။မင္းတို႕ကခ်င္္ေတြလဲ မတရားဆတ္ေၾကးေကာက္၊ဂိတ္ေတြမွားေသနတ္ျပခ်ိန္ေျခာက္ပီ ရတဲ႕ေငြနဲ႕ခ်မ္းသားေနတာဘဲေလ။အဲသလိုလုပ္ စားေနလို႕ကခ်င္ခ်မ္းသာရင္ခဏဘာဘဲ။သင္းအုပ္ဆရာေတြကေကာအဲသလိုမလုပ္ရဘူးလို႕မေျပာၾကဘူးလား။

d law said...

တကယ္လုိ့ေငြလာေတာင္းတာဆိုရင္မေပးလိုက္တ့ဲအတြက္ ရိုမီခင္ဗ်ားမွားသြားတယ္။ ဟူစိန္

Anonymous said...

ရိုင္းတယ္လို႕ေျပာရင္ ဘာလို႕လူရိုင္းေတြေနတဲ့ျမိဳ႕မွာ ေနလဲ.. ထြက္သြားပါလား.. အရိုက္ခံရတာမင္းည့ံလို႕ေပါ့။ ဟုတ္ဘူးလား

Anonymous said...

ကခ်င္ေတြအေၾကာင္း မေကာင္းေၾကာင္းဘဲေရးမေနၾကပါနဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုလည္းျပန္ၾကည့္ သန္႔ရွင္းသလားလို႕..၁၇ ႏွစ္လံုးလံုး ၀ါးတားဂိတ္ေတြေျမာက္မ်ားစြာလုပ္ျပီးေကာက္စားေနတာ..ျပည္သူအတြက္လား..ဂုတ္ေသြးစုပ္ေန ကိုယ့္မိသားစုနဲ႕အေပါင္းအပါေတြအတြက္ပဲ လုပ္ေနေတာ့ မခ်မ္းသာပဲေနမလား၊ တခိုးကအိမ္ရွင္ကို ဟစ္မေနၾကနဲ႕..သေရေပၚနား သေရကပ္စားလူမ်ိဳးေတြဆိုတာ မင္းတို႕မျဖစ္ေနဖို႕လိုတယ္...သတိထားၾက.. ဗမာေကာင္းစားေနရင္ ငါကဗမာေဟ့လို႕ေအာ္မယ္..ကခ်င္ေတြေကာင္းစားရင္ ငါက ကခ်င္မ်ိဴးနည္းနည္းစပ္တယ္ေျပာအံုးမွာ.. ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာလူမ်ိဳးမွန္းေသာခ်ာမသိတဲ့ လူမ်ိဳးမစစ္တဲ့၊ အေပၚဖား ေအာက္ဖိ သမားေတြ မျဖစ္ဖို႕လိုတယ္၊ ကခ်င္ေတြကို မပုပ္ခတ္နဲ႕ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနထိုင္ အေျပာအဆိုယဥ္ေက်းပါ..ကခ်င္ေတြကိုေက်းဇူးဆပ္ပါ.. ဘာေၾကာင့္လဲ ကခ်င္ျပည္မွာ အိမ္နဲ႕ယာနဲ႕ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနခြင့္ရ၊ စီးပြါးရွာလုပ္စားလို႕ ခြင့္ျပဳထားလို႕ပါ.. ယဥ္ေက်းရွိမႈနဲ႕ေက်းဇူးသိတတ္ရင္ ေနာင္လည္းေနခြင့္ရမွာပါ..စိတ္မပူၾကပါနဲ႕..ဒါေပမယ့္ အိမ္ရွင္ကို အိမ္ငွါးက ကလန္ကဆန္လုပ္မေနဖို႕ေတာ့ သတိေပးခ်င္တယ္..ငါလည္းကခ်င္တစ္ေယာက္ပါပဲ...

ပန္ခ်ာ မဟုတ္သူ said...

သတိေပးျကိမ္းေမာင္းတာေတြကခရစ္ေတာ္ရဲ႕ခြင့္လြတ္ျခင္းတရားနဲ႕ ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈရိွပါသလဲ။

Anonymous said...

Jinghpaw Kasa Blog ေအာင္ျမင္ၿပီလို႔ေျပာလို႔ရၿပီ။
Anhte A Awng Padang YEHOWA KARAI KASANG......

Anonymous said...

You said that "if i am Rume How will i feel?"

here is the answer : I am a Kachin.... but if i have to think like Pancharpi ... even i sell drug to kachin people ....i doesn't matter for me because kachin's future is not my, Pancharpi' future...... and Goverment also would like to destroy active kachin youth ..... it means we, me and Government are on the same boat.........i want the money....they want to destroy Kachin youth.... that the deal... Money is good for me...
you know what happened in 2008 at Balamin Hting bridge.... when i was arrested by စစစ စသုံးလုံး for distributions drug all around the Kachin State... i give them 2000 laks ...and they let pass wiht opiums 60kg......
How do i feel when KIA ask a lot of Tax for what i have done and warm me not to sell Drug anymore which make me really rich?
.... i was really annoy ... Because even the gorverment support me why not you ,KIA?..... I think like that If i am Rume.........
But Here is the answer .. KIA are Kachin People... they care for Kachin people , Kachin youth and Kachin future.......... But you ,Rume and Government are not Kachin people and you don't care for us too... That why KIA can't support you and allow u to sell Drug in Kachin Sate...... That the answer If i am from KIO

sanli bahkyam said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

We are not Jealous ...son......
when Mack Zubecker ,Founder of Facebook got 10 Billions dollar who is just 28 years old.....
We are not jealous when FMI going Build 2 Hotel ,.. 1 five star Hotel , the biggest super market and Myanmar Trade Center like similar as world trade center in downtown area at Yangon...
we are not jealous .......
BUT Rume....
he not rich as Mack Zubecker...
His Company is good enough to build a five star hotel in Downtown area at Yangon why should we have to jealous about Rume?......he is nothing when we compare with them....
But we talk a lot about him because he sell drug to Kachin people..it will destroy my friends future... my relative future , my family future my future and our Kachin generation ....
that why we blame a lot on him and want him to be punished .....don't just say we are jealous by comparing with you dirty mind..... when u don't know anything yet..

Anonymous said...

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္စကားစစ္ထိုးမေနပါနဲ႔.. ေရွ႕ဆက္ၿပီးေကာင္းေအာင္ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားပါ

ပန္ခ်ာခ်စ္ သူ said...

ရိုမီ သတိထား ဖို႕ အခ်ိန္သည္ က်ေရာက္ လို႕လာဘားပီ ေလး မုတ္ဆိတ္ ရိတ္ျပီး ပံုသာ ေျပာင္း လိုက္ေတာ့လို႕

Anonymous said...

ဒါဆိုရင္ဗမာေတြကဘယ္ဘုရားကိုကိုးကြယ္တာလဲ။ကုလားဘုရားလား။ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ တခါတေလဘုရားရုပ္ထုေတြရဲ႕နဖူးမွာတီကားဆိုလားဘာဆိုလဲမသိဘူးပပ္ထားတာေတြ႔ဖူးတယ္ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား

Anonymous said...

ဘယ္သတင္းမွန္လဲမွားလဲေတာ့မသိဘူးျပည္တြင္းထုတ္သတင္းစာေတာင္နာေရးေလာက္ဘဲေသခ်ာမွန္တယ္ဆိုတာမသိဘူးလား

Anonymous said...

ပန္ခ်ာပီက ဘိန္းေရာငး္တာလညး္ၿဖစ္ႏိုင္တယ္..ၿမစ္ၾကီးနားမွာနာမည္ၾကီးပဲေလ..ဖိုးဆိုပီးဖမ္းထားတာ ဟင္းခ်ိဳမွုန္႕ၿဖစ္သြားတယ္ဆိုၿပီးေတာ႕
KIA ကလည္း မိုးညွငး္ ၿမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ၿပည္နယ္တခုလံုးမွာ ဆက္ေၾကးေတြလုိက္ေကာက္ေနတာဟာ ၿပည္သူကို အႏုိင္က်င္႕ေနတာပဲ..မင္းတို႕သက္ဆိုးရွည္ဖို႕ဆုိရင္ မင္းတို႕ကခ်င္ေတြဆီမွာပဲ လုိက္ေကာက္ပါလား...အစိုးရကိုလညး္ေၾကာက္ရ.မင္းတို႕ကိုလည္းေၾကာက္ရနဲ႕...

Anonymous said...

KIA ေရ..မင္းတို႕ အင္းေတာ္ၾကီးဘက္မွာ စုေဆာင္းေရးဆြဲတာ ခဏခဏၾကားေန သိေန၇တယ္..ဆက္ေၾကးေကာက္တာလညး္ တၿပည္လံုးအသိပဲ..မင္းတို႕ က ကခ်င္ၿပည္နယ္ကာကြယ္ေ၇းးလား.ကခ်င္လူထုကာကြယ္ေရးလား..
မင္းတို႕လုပ္ရပ္ကိုသေဘာက်ရင္ လူငယ္ေတြသူ႕ဘာသာသူ အလိုအေလ်ာက္ မင္းတို႕ထဲ ၀င္လာပါလိိမ္႕မယ္..မင္းတုိ႕ လုပ္ရပ္ကိုမၾကိဳက္ရင္ေတာ႕ ဘယ္သူမွ မ၀င္ခ်င္ဘူး..အဲ႕ဒါသေဘာေပါက္ထား..အတင္းအဓမၼ မစုေဆာငး္ပါနဲ႕...ကခ်င္လူငယ္ေတြ အမ်ားစုက မင္းတို႕ရဲ႕ အတင္းစစ္မွုထမ္းစနစ္ကိုေၾကာက္လို႕ ၇န္ကုန္ဘက္ကုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေၿပးကုန္ၾကတာ မင္းတို႕သိမွာပါ..မင္းတို႕ ကခ်င္လူငယ္ေတြေတာင္ မင္းတို႕ KIA ထဲမ၀င္ခ်င္တာ.တၿခား လူမ်ိုဳးေတြကို မင္းတို႕ထဲ ဆြဲမသြင္းပါနဲ႕...

Anonymous said...

We kachin people have been oppressed firstly politically, secondly economically, thirdly socially and the worst of all psychologically by the fucking Burmese military government.

Kachin people are very intelligent, skilled and hard working people. Now all have become drug addicts and mentally depressed due to the systematic elimination of the fucking Burmese military government. you don't even deserved to be called government. You are a dictator.

When the European missionaries came to Kachin state to evangelize, the stupid fucking Burmese kings ignored us by saying to the missionaries. Quote " It is just a waste to teach the Kachin people, you should rather teach my dog first."

That was the first public insult of Burmese towards kachin people.

Never mind!!

during those time Kachin land is not even considered part of the country map.

Until now you are still insulting the Kachin people instead of apologizing and thanking Kachin people. I told you already " Enough is Enough"

if you say another word of insult to kachin people again, we would not even let your body buried in the Kachin ground.


Anonymous said...

ရိုမီ ဘိန္းေရာင္းတာလဲ..မွန္မွာပဲ...ေကအိုင္ေအ ဆက္ေျကးေကာက္တာလဲမွန္မွာပဲ....မဆီမဆိုင္ဆဲဆိုေနျကတာေတာ.နားမလည္နိုင္ဘူး....

Anonymous said...

KIA a lam nchye ai gaw myan shazai ni e lachyum nnga ai nbung hkum gawut mu yup ma nu!!!"""""!"!

Anonymous said...

ဟာဘယ္ျဖစ္မွားလဲ၊အခုလိုမတရားရွာလို႕ရတဲ႕ေငြရိွေနလို႕ဆရာေတာ္ေတြတိုက္နဲ႕ကားနဲ႕ေနနိူင္တာေပါ၊ အခုလို႕ေသနတ္ျပခ်န္ေခ်ာက္ပီရတဲ႔ေငြနဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းတို႕ရဖ္ကြက္အိမ္ေတြမွားဆုေတာင္းပြဲတို႕ စာေသာက္ပြဲတို႕မ်ားမ်ား လုပ္နိူင္ထာေပါ႕။ဆုေတာင္းစာေသာက္ပြဲမရိွရင္တို႕ကခ်င္ေတြငတ္ကုန္မွားေလ။တို႕သင္အုပ္ဆရာေတြလဲအခုလိုမတရားတဲ႕ေငြရေနလီု႕ဇိမ္နဲ႕ေနနိူင္တာေပါ႕။ဒါေၾကာင္မို႕kia ဘရန္ေရာင္ဖမ္းမိတာေနတာလႊတ္ေပးဖို႕ထိပ္ဆံုးကေနဆႏၵျပေပးရတာေပါ႔

Anonymous said...

လီးပဲကြာ

Anonymous said...

yup ma yu sai. yawng sim nu.

အခြန္ထမ္းျပည္သူ said...

အခြန္(ဆတ္ေၾကး)က ရိုမီ မေျပာနဲ႕ KIA ကို ဦးေတဇ ေတာင္ေပးေဆာင္ရတာဘဲ။အလွဴေငြနဲ႕အခြန္ကမတူဘူးေလ။အလွဴေငြကမထည္႕ျခင္လဲေနလို႕ရတယ္။အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမွာ ကျပည္သူေတြရဲ႕တာ၀န္ဘဲ။ ရိုမီသေဘာေပါက္ျပီဆိုရင္ေတာ့ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါ။

Anonymous said...

မွန္ကန္တဲ႔လူဟာကုိယ္မွန္ကန္တယ္ဆိုတာကိုျငင္းခုံျခင္း ျခိမ္္းေခ်ာက္ျခင္း ေတြနဲ႔ ျပေလ႔မရိွျကဘူး ။

မုိးကုတ္သား said...

ရုိမီး ဘိန္းေရာင္းသလုိ သူ႔မိန္းမအမ်ဳိးဂ်င္ဒီးလည္မုိးကုတ္မွာဘိန္းေရာင္တာဘဲ

Anonymous said...

မွတ္ထားျကပါကခ်င္တုိင္းကKIAပဲေသနတ္ကိုဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမယ္ဆုိTraningရွိထားတဲ႕လူေတြမ်ားတယ္အတြင္းေရးကိုေကာင္းေကာင္းမသိပဲနဲ႕ေဟာင္မေနနဲ႕KIAဆုိတာအရင္ကအင္အားနဲ႕မတူဘူးခုခ်ိ္န္ဘယ္တုိင္းရင္းသားေတြမွေကာင္းေကာင္းစီးပြားရွာႏုိင္တာမဟုတ္ဘူးလူမ်ဳိးျခားေတြစီးပြားရွာရင္လည္းအားကုိးရွိတုိင္းဘိန္းေတြပဲသယ္မေနျကနဲ႕သယ္တဲ႕လူျဖန္႕တဲ႕လူမရိွရင္ေတာ့ေရာင္းတ့ဲလူသုံးတဲ႕လူေခြးျဖစ္ရင္ျဖစ္ပါေစသူ႕စရိတ္နဲ႕သူသြားမွာပဲကခ်င္ေတြပဲပ်က္စီးေနတာမဟုတ္ဘူးတုိင္းရင္းသားသာမကလူတုိင္းပ်က္စီးေနတာပန္ခ်ာေတြေဆးမစဲြဘူးဆုိျပီးဂုတ္ေသြးစုတ္စီးပြားရွာတာမ်ဳိးေတာ့မသင့္ေတာ္ဘူးအရာရာကိုဂဂနနမသိပဲေဟာင္မေနတာအေကာင္းဆုံးပဲဘာသာေရးေတြဆဲြမထည့္တာအေကာင္းဆုံးပဲလူသားမွန္ရင္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိတာရွိရမယ္အစု္းရအာဏာပုိင္ေတြကိုကတပါးအမ်ဳိးသားေတြကိုဒီလုိေမွင္ခုိလုပ္တာကုိသိရက္နဲ႕ မသိက်ဳိးက်ြန္ျပဳတာကသူတုိ႕အတြက္မဟာအခြင့္အေရးေတြပဲ

Anonymous said...

မင္းတို႕သိပ္ေတာ္တယ္ဆိုရင္မင္းတို႕ေျပာသလိုကခ်င္နိူင္ငံျဖစ္ပီေပါ မင္းတို႕ကေသနတ္ကိုင္ထားပီျပည္သူေတြကိုျခိမ္း ေ ခ်ာက္လုပ္စားေနတာကို ဟုတ္လွပီလို႕ထင္ေနတာလားသတၲိရိွရင္ Traning ရိွရင္ဗမာအစိုးရကိုနိူင္ရမွာေလ၊ဘာလက္နက္မွမရိွတဲ႕လူေတြၾကားမွားခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ဗံုးခြဲတာတို႕ျပည္သူေတြသြားေနတဲ႕လမ္းတံတားတို႕ခိုေၾကာင္ခိုးဝွက္ဗံုးခြဲတာကိုသတိၲရိွတာလားKiaေရ ဘုရားသခင္ကခ်ွင္ေတြကိုယင္ေက်းေသာစိတ္သြင္းေပးေတ္မူပါ

Anonymous said...

ကခ်င္ kia အမ်ိဳးေတြလဲမူးယစ္ေဆးအၾကီးက်ယ္ေရာင္းတာက်ေတာ႕ ဘာျဖစ္လို႕ထဲ႕မေျပာတာလဲ
၊ဒါဆို kia ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ႔ေနရာမွားမူးယစ္ေဆဝါးေပၚေနတာဘယ္သူေတြလားေရာင္းေနလို႔လဲ၊ကခ်င္ကၾကိဳက္တာလုပ္လို႕ရတယ္ေနာ္၊

Anonymous said...

အခြန္ကို ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ပီေကာက္တယ္ဆိုတာေက်းဇူးျပဳပီရွင္းျပေပပါေနာ္

Anonymous said...

လူဆိုတာဘယ္ဘာသာဘဲကိုယ္ကြယ္အေရးမၾကီးဘူး၊အဓိကကယင္ေက်းစြာေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ဖို႕ဘဲလိုတယ္၊ကခ်င္ေတြဘယ္လိုေျပာဆိုဆက္ဆံံ ပံုရိုင္းတယ္ဆိုတာသိမွားဘာ

Anonymous said...

all pan char stfu

Anonymous said...

ေလးမိုင္ပဲပိုင္တဲ႔ ဗမာစိုးရ ယခုျမန္မာျပည္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ထားတာ ငါတို႔အဖိုးေတြကြ ေက်းဇူးတင္တတ္စမ္းပါ

ghh said...

ဂဃနဏ

ghh said...

ငခုန္းမ တေကာင္ေျကင့္ တေလွလံုး ပုပ္ တယ္ ဆိုတာ သိတယ္မဟုတ္လား

Anonymous said...

Panshabi hte win myit datbung seng yan kani hpyaw hpe law law shabya ya ai shara re ai lam moi shawng kaw na kani hpyaw la n,na Hpakant de sa dut dut re ai jan nan ngai hpe tsun ga sai re chye da ni ai yaw kachin ni e hkum yup pyaw nga mu law.

Anonymous said...

.

Anonymous said...

ပန္ခ်ာေတြလည္းIndiaမွာစစ္တိုက္ေတာ္တ့ဲေနရာမွာလည္းနွစ္ေယာက္မရွိဘူး


Anonymous said...

ပန္ခ်ာ ရုိမီ ဒီလိုျဖစ္တာနဲ႕...ရုိမီ...မိန္းမ အမ်ိဳးေတြနဲ႕ ဘာတစ္ခုမွမသက္ဆိုင္ဘူး...သူ႕အမ်ိဳးေတြက ေကာင္းေရာင္း ေကာင္းဝယ္ လုပ္စားျကတာ...လူေကာင္း ေတြပါ...မိုးကုတ္ မွာအားလံုး သိျကပါတယ္..

Anonymous said...

Hkau ni e nmai zim ai lo. ZIM taw nga yang nmai. Ga rau mung gasat ra ai. Ta tut ma galaw gwi ra ai. Jinghpaw ni hpe roi ai ga tsun ai ni. Dip Lu dipsha galaw taw ai ni yawng hpe htau kau ra ai.

Anonymous said...

ရာဂ်ားနဲ႕ပါလိ တို႕လဲဘိမ္းအၾကီးအက်ယ္ေရာင္းေနၾကတာဘဲ။(ကားဘီးကိုေျပာတာပါ)

Anonymous said...

ဒီပန္ခ်ာေတြကခ်င္ျပည္သူအ ေပၚဂုတ္ေသြးစုပ္ေနတာ
ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီသြားၿပီ။

Anonymous said...

ပန္ခ်ာေတြလို႔မသံုးပါနဲ႔သတိၱရွိရင္ တစ္ေယာက္ ကိုဘဲေျပာပါ

Anonymous said...

နယူးေဒလီနဲဘံုေဘကိုကခ်င္တပ္ကထိန္းခဲ့တဲ့သမိုင္းရွိခဲ့တာပန္ခ်ာစစ္တိုက္ေသာ္မေသာ္သက္ ေသျပေနျပီးသာပါဟဲဟဲသနား တယ္ေနာ္

Anonymous said...

မင္းဖင္ေကာမခံခ်င္ဘူးလား

Anonymous said...

ေဆာက္ရူး စာမတတ္တဲ႕ေကာင္ကိုသြားေၿပာ

Anonymous said...

Enough is enough, we all are friends,THE ONE who offends the laws of GOVERNMENT and KIO WILL HAVE TO PAY for what HE or SHE had done. KACHIN GENT.

Anonymous said...

မင္းကစာပဲတတ္တာ ပညာမွမတတ္တာ၊ ဟိုတစ္ေယာက္ လည္း မရိုင္းစိုင္းပါနဲ႕ မင္းခံျပီးလို႕ အလွည့္ေတာင္း ေနသလား..

Anonymous said...

ဘရန္ေရွာင္ကိုဖမ္းတာကမင္းအေမကိုေဆာ္လို႕ဖမ္းတာလား။

ပန္ခ်ာ႕ အေဖ ပန္ကာ said...

ပန္ခ်ာဆိုတာ ကခ်င္နယ္ မေျပာနဲ႕ ျမစ္ၾကီးနားမွာ လက္ခ်ိဳးေရလို႕ ရပါတယ္
ပန္ခ်ာေတြကိုယ္တိုင္ သိပါလိမ္႕မယ္ ဧည့္နိုင္ငံသားပါ ကခ်င္ကို မိႈခ်ိဳး ျမစ္ခ်ိဳးေျပာ တာ မတရား ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ကခ်င္က ခ်က္ခ်င္း မဟုတ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မသိမသာ သိတယ္ေနာ္ ျမိဳ႕နားတ၀ိုက္က သိပ္ခြာျပီး လည္တာသိပ္မေတြ႕ဖူးတဲ႕ ထဲ ပန္ခ်ာထိပ္ဆံုး ျမိဳ႕ထဲေအာင္းေတာ့ အျပင္အေၾကာင္း နားမလည္ ကိုယ္ တိုင္လက္ခ်ဳိးေရနို္င္တဲ႕ အေရတြက္မွန္းလည္းမသိ နြားခ်ီးပံုက ေလာက္လို ျဖစ္ေနတယ္ ဆက္ေၾကး အေၾကာင္း မသိ ဘာမသိ ရဲက်ေတာ့ ေပးတတ္ ေၾကာက္တတ္တယ

Anonymous said...

နွိင္ငံႀကီးသားေတြကမရွိင္းတတ္ပါဘူး ဟိုတစ္ေယာက္သူခံဘူးလို ့ေနမွာပါ သမိုင္းအမွန္ကိုမသိတာသူတို ့အပစ္ မဟုတ္ပါဘူး စစ္အစီုးရကမွေတာက္ သံုးမက်တာ သနား လိုက္ဒါ ျပည္ေထာင္စုရဲ ့အစိပါယ္ေတာင္နားမလည္ တဲ ့ျမန္မာျပည္သားေတြရဲ ့အနာဂတ္သနားစရာပါမေတြးရဲစရာပါဘဲဆရာလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူးမရွိင္း ပါ နဲ ့ ကြာ

Anonymous said...

ပန္ခ်ာဘီေတြရဲ႕ဘိန္းေတြကိုအဓိကထားပီသယ္ေပးတဲ႕သူနွစ္ေယာက္ရိွတယ္ဆိုတားသတင္းရိွတယ္ေနာ္အဲဒီမဗာေကာင္ေတြကကားအမ်ဳိးမ်ဳိးေထာင္ပီလုပ္ေနတာတစ္ေယာက္ကဗမာစစ္ဗိုမွဴးရဲ႕သားသန္းလင္ေနာက္တစ္ကညီညီသူတို႔ကတရုပ္မေတြယူပီတရုပ္မွာေနပီကူညီေနၾကတာလိုင္ဇါမွာအၾကာၾကီးေနခဲ႔ဘူးတယ္

Anonymous said...

ဒီေန႕ပန္ဂ်ာပီေတြဘုရားေက်ာင္းမွားkiaနဲ႕ပတ္သတ္ပီအစည္းေဝလုပ္ၾကတယ္၊တို႕ကခ်င္ေတြသတိနဲ႕ေစာင္႕ၾကည္႕ၾကပါေနာ္

Anonymous said...

ေဆြးေႏြးပါေစ၊ kio/a အေၾကာင္းမ်ားမ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါေစ၊ သူတို႕သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္၊ လက္ခံသင့္လား/ လက္မခံသင့္ဘူးလားေပါ့၊ ကခ်င္ျပည္ရဲ႕ အရွင္သခင္ဟာ ဘယ္သူလည္းဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပားသိလာသည္ အထိေပါ့။

Anonymous said...

the Panchapi should apologize publicly to all Kachin populace for what ther are doing in Kachin state.

Anonymous said...

လီးပဲကြာ ဘယ္ေကာင္မွမေရးနဲ႔ေတာ့ ဖတ္ရတာေစာက္
ရမ္းေခါင္းမူးတယ္ လီးပဲ ဘာေကာင္ေတြလဲမသိဘူး
အကုန္ဗ်င္လိုက္မယ္ လီးျဖစ္လားသူ႔ဘတူ ေရာင္းေရာင္း
မေရာင္းေရာင္း ေစာက္ရူးေတြ လီးပဲ

Anonymous said...

you don't even fucking care about your family, your surrounding and worst of all yourself. maybe you are one of those drag addict junkie who can't get out from the circle of misery..

Anonymous said...

all you can say is လီးပဲကြာ .. nothing else..

Anonymous said...

Comment ေပးတဲ႕ေကာင္အားလံုးကိုလီးဘဲ

ပေရာ္ဖက္ said...

ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ သင္ဧ။္တန္ဖိုးကို ျပသပါ။

Anonymous said...

ညီညီဆိုတာေခမာသီရိမွာေနတဲ႕ဗမာေကာင္လားသူကပန္ခ်ာဘီရူမီတပည္႔ဘဲေလး

Anonymous said...

fuck. U. Prophet.

Anonymous said...

မင္းတုိ႔အားလံုးေတာ္ျကေတာ့. ေကအိုင္ေအနဲ႔ပန္ခ်ာရိုမီတို႔ေငြေရးေျကးေရးအဆင္ေျပသြားျကျပီ. အခ်င္းခ်င္းဝိုင္းမကိုက္နဲ႔ေတာ့. ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ျမိဳ႔ေပၚက. ကိုကိုေမာ္ေတာ္ဘုတ္(ခ)ကိုပန္ခ်ာ

Anonymous said...

လံုးဝမျဖစ္ႏိူင္ပါဘူးပန္ခါေတြအရမ္းကပ္ေစနဲတာ

Anonymous said...

လံုးဝမျဖစ္ႏိူင္ပါဘူးပန္ခါေတြအရမ္းကပ္ေစနဲတာ

R.B.Lawawm said...

I like the motto, that is "war is not the answer". it is absolutely true. if you want peace, you have to negotiate first. try to be a peace-maker. the world will be a beautiful place to live.

Anonymous said...

သန္လင္နဲ႔ညီညီဆိုတဲ႕ဗမာနစ္ေကာင္မဆဲဘာနဲ႔ မမိုက္ရိုင္းပါနဲ႔အခုခ်ိန္ကစပီမူယစ္ေဆးဝါသယ္တဲ႔အလုပ္ကိုရပ္လိုက္ပါသတိေပးတာကိုလိုက္နာပါ

Anonymous said...

DRUG LORD of the KACHIN STATE, ROMY, TRUTH cannot be kept for along time,it has a time limit under the control 0f LORD ALMIGHTY as a lot of drug addicts and their families have been troubled financially as well as health problems by the drugs YOU are selling to them. UNCLE THEIN.

Anonymous said...

ယုတ္မာတဲ႔သူေတြၾကေတာ႔ေကာင္းတာစားတယ္ ေကာင္းတာဝတ္တယ္ ေကာင္းတာစားတိုင္းမယုတ္ပါဘူး စားဘူးပဲ စားဘူးပဲ

Anonymous said...

Fuck you

Anonymous said...

Fuck you

Anonymous said...

Lee lar ,myen sawa ni è.

Anonymous said...

Fuck you

ပန္ခ်ာရဲ့အေဖ ပန္ဒါ said...

ပန္ခ်ာေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဘိန္းအေရာင္းဝယ္လုတ္ျကတာဘဲ။ဘာျဖစ္လို႔ ရိုမီ ေနာက္ကိုလက္ေဆးျပီးလိုက္ေနတာလဲ။ေတာ္ျကေတာ့။

Anonymous said...

ပန္ဒါဆိုဒါဝတ္ဝံကိုေျပာတာလား။အဲဒါဆိုပန္ခ်ာရဲ့အေဖေတြကဝတ္ဝံေတြလား။

Anonymous said...

ဟင္

Anonymous said...

သန္းလင္ မဟုတ္ဘူး သန္းလြင္ သူူတို႔မန္ေနဂ်ာ
ညီညီ က ေခမာသီမိမွာေနတာ ပန္ေသးဝင္းေအာင္
သမီးယူထားတာ အဲဒီေကာင္ကဆရာႀကီးေပါ့

as said...

ဆပင္ညွပ္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္းေလးဖြင့္ထားတယ္ေနာ္

Anonymous said...

ဆပ္ေၾကးေတာင္းတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ထည့္သင့္တယ္။ တစ္သက္လံုး ကခ်င္ေတြကုိ စစ္တပ္၊ရဲ နဲ႔ ေပါင္းျပီး ဂုတ္ေသြးစုပ္တာ။

Jade Land said...

I kachin love you all whether you are puncha or muslim or bamar or shan because you are human like me. But do respect KIA/KIO's political movement. One day the whole burma will peacefully be governed by kachins along with all who have real love. JL

Anonymous said...

It's. Called necessary war. You can't fight Burmese junta with nonviolence means. What happened to Suu Kyi? She is dancing how the fucking junta want now. She doesn't oppose whatever the junta is doing now though she's the opposition leader. Nonviolence means is not always and only means for democratic political reform and freedom from oppression. Even Aung San father of Sui Kyi fought British cunninly allied with Japanese with arms. Longlive KIA/KIO. if the KIA leaders are tired of fighting then the new generation will fight with sophisticated weapons and technology to attain freedom from the Burmese junta and supporters of it.

Anonymous said...

သန္လြင္ နဲ႕ညီညီက အခုကန္ပိုက္တီးလမ္းမွားလႈပ္းရွားေနတယ္ဆိုေတာ့တစ္ေန႕ေတာ႕ေတြမွားဘာ ခင္ ဗ်ာတို႕ဘိန္းသယ္ကကားေတြသတိထားပါေနာ္

တားတား said...

မင္းတို႕ေကာင္ေတြဘာေတြေရးေနမွန္းကိုမသိဘူး
သတင္းနဲ႔မင္းတို႕ေရးတာတျခားဆီပဲ
ေစာက္ေပါေတြ ဟားဟား

ဖိုက္ဆြဲ said...

ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ မင္းရဲ႕ (*)''''' ဟဲဟဲ

Anonymous said...

ျျဖန့္က်က္္ ေတြးး ပါ။နြား ေျခ ရာ ခြက္ ေလာက္ မ ေတြး နဲ့။

Anonymous said...

ေကာင္းကြာ မွတ္ျပီလား

Anonymous said...

ပန္ခ်ာဆိုတာ ညက်ရင္ နာရီစင္နားက ကုလားမုန့္ဆိုင္မွာ မုတ္ဆိတ္ဘလပြ ေပါင္းထုတ္နဲ့ လူရိုးအဖြဲ့ေတြကို ေျပာတာလား

Anonymous said...

ဒီေကာင္ေတြသိပ္နံတယ္

Anonymous said...

ေမလိုးကခ်င္ေတြ မင္းတို့ဖင္ခံဖူးလို့ ငါတို့ကိုနံတယ္ေျပာတာလား

Anonymous said...

ငါလိုးမပန္ခ်ာေတြေတြ့မယ္

Anonymous said...

ဟုတ္တယ္ ရိုမီေန့တိုင္းအဲ့ဒီဆိုင္မွာ

Anonymous said...

ကခ်င္ေတြ ေစာက္ပတ္ပဲ
ကခ်င္မေတြ ဖာသယ္ၿဖစ္ ၊ကခ်င္ေကာင္ေတြ ဖာေကာင္းၿဖစ္
ေမလိုးကခ်င္ေတြ သူပုန္က သူပုန္ပဲကြ
စပ္ေၾကးေကာက္ခ်င္တာ ေကာင္းတယ္ အေခ်။အၿမစ္မရိွတဲ႕ ဒီ၀က္ဆိုဒ္ ကို ၾကည္႕ထား ငါ တစ္လ ထဲနဲ႕ ဟက္ၿပမယ္

Anonymous said...

heu stop it now.

Anonymous said...

ALL the SIKHS in KACHIN STATES must compromise right now with the KIO and should be friendly with ALL the KACHINS.Donot be foolish to oppose the KIO and KIA as well as the NATIVE KACHIN PEOPLES because YOU must understand that KIO,KIA have been fighting the government force for over 50 years,and this fighting will go on until THEY achieve their GOAL. SO if YOU want to live and doing business in KACHIN STATE,my friends SIKHS, please BE CLEVER.

Anonymous said...

thats right

Anonymous said...

It's Shane sweet shop. Owner is zaw lay.

Anonymous said...

လဘာဂ်ာ ဆံသ


မုတ္ဆိတ္ရိတ္ =၂၀၀၀

ဆံပင္ညက္ =၃၀၀၀


ကတံုးရိတ္ = ၁၀၀၀

မွတ္ခ်က္

ပန္ခ်ာ မ်ားေရခ်ိဳးျပီးမွလာရန္
Anonymous said...

ေရခ်ဳိးရင္ေတာင္ပန္ခ်ာေက႕ရဲ႕အနံ႔မေပ်ာက္နိူင္ဘူးေနာ္။ပန္ခ်ာ မကေတာ႔ေမႊးတယ္ေနာ္

Anonymous said...

ပန္ခ်ာေတြအားလံုးအတူတူဘဲဒီေကာင္ေတြစီတာပူခဏခဏလာတယ္၊ေနာက္လံုးဝမလားဘာနဲ႕။ ပီမွေနာင္တမရဘာနဲ႕ ဒါဘဲ

Anonymous said...

..............(ကခ်င္ေတြ ေစာက္ပတ္ပဲ
ကခ်င္မေတြ ဖာသယ္ၿဖစ္ ၊ကခ်င္ေကာင္ေတြ ဖာေကာင္းၿဖစ္
ေမလိုးကခ်င္ေတြ သူပုန္က သူပုန္ပဲကြ)............................

ဒီ comment ေရးတဲ့လူ သိပ္္ရိုင္းတာပဲ.. မင္းက ဘာလူမ်ိဳးပါလိမ့္.. ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရင္သိေအာင္လုပ္.. သူမ်ားကို မေစာ္ကားနဲ႕...... မင္းက မင္းအေဖရဲ႕နာမည္ေကာ သိသလားလို႕ေမးခ်င္တယ္.. ဆိုလိုတာက ဖာသည္မ နဲ႕ Unknown ေယာက္်ား ခိုးစားရင္းနဲ႕ ထြက္လာတဲ့ အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ကေလးလားလို႕ပါ။ ဒါမ မဟုတ္ ပန္ခ်ာေတြဘက္က ကာပါ လုပ္ရေအာင္ သူတို႕ေမြးထားတဲ့ ေခြးမက ေမြးတာပဲျဖစ္မယ္ မွန္တယ္မလား..ဟုတ္.. ခန္႕မွန္းေတာ္လိုက္တဲ့ ငါ ပါလားေနာ္....... သူပုန္က သူုပုန္ပါပဲတဲ့... .......သူပုန္ဆိုတာ အစိုးရမျဖစ္ေသးခင္ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက ေခၚတာပါဆိုေနမွကြာ........ သေဘာကိုမေပါက္ဘူး.. .... (စပ္ေၾကး) ဒါ မင္း ေရးတာေနာ္.. (Taxs = အခြန္) ေကာက္တယ္လို႕ေျပာစမ္းပါ.. အခြန္ထည့္ရမွာပဲ..အခုေတာင္ မင္းရဲ႕သခင္ ပန္ခ်ာေတြ အခြန္ထည့္ျပီးသြားေလာက္ျပီ.. မင္းမသိလိုက္ဘူးမဟုတ္လား.. မင္းလည္းထည့္ရမွာပဲ..လုပ္ငန္းလုပ္ရင္ေပါ့....ပန္ခ်ာေတြမွာ ကၽြန္ခံ ေယာင္ခ်ာခ်ာေနသေရြ႕ေတာ့ အခြန္ေဆာင္ဖို႕ မလိုေသးဘူးေပါ့ကြာ... ........ေျပာေသးတယ္ (အေခ်။အၿမစ္မရိွတဲ႕ ဒီ၀က္ဆိုဒ္ ကို ၾကည္႕ထား ငါ တစ္လ ထဲနဲ႕ ဟက္ၿပမယ္.... ) တဲ့... ဟက္ခ်င္ဟက္ ငါနဲ႕မဆိုင္ဘူး.. ငါ့ဟာလည္းမဟုတ္ဘူး .... ကၽြမ္းက်င္ရင္တစ္လမလိုဘူး...... ဘယ္ေန႔ကေနတြက္လို႔ တစ္လ အတြင္းလဲ..... နင့္ႀကီးေတာ္/ ပန္ခ်ာနဲ႕ အေပါင္းအပါကို အရင္ဟက္အံုး.. ျပီးရင္ မင္းအေဖ (Unknown) ကိုေတြ႕ေအာင္ရွာ.. ၾကားလား အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ကေလး.........အဲဒါမွ သေဘာမေပါက္ေသးရင္ ကၽြန္စိတ္ဓါတ္ပဲ..

ျမုိ႔ေပၚက ေဘာ့စ္ said...

ငါတို႔ပန္ခ်ာဘီကို ေမာ္ေတာ္ဘုတ္လို႔ မေခၚပါနဲ႔။ငါတို႔ကေမာ္ေတာ္ဘုတ္(ေခၚ)ေခါင္းေပါင္းကိုအျမတ္တႏူိးထားတာ။ဘယ္ေလာက္အျမတ္တႏူိးထားလဲဆိုရင္ေသသြားရင္ေတာင္ဒီေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကိုစီးျပီးတမလြန္ကိုသြားတာ။ေနာက္တခါဘယ္ေတာ့မွေမာ္ေတာ္ဘုတ္လို႔မေခၚမိပါေစနဲ႔။မေအလိုးကခ်င္ေတြ ငါလိုးမသား။

Anonymous said...

hey stop now. it will not end if u r going on like this

Anonymous said...

it does not seem to end. it will just cause disunity among the inhabitance in the state. it is a time to we need to get united more than ever.we share the same fate whether kachin or panchar.

Anonymous said...

ပန္ခ်ာ၊ တရုတ္၊ လရွီ (စတုန္) ေတြဟာ ျမစ္ႀကီးနားမွာ မူယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းသူ အႀကီးစားေတြပါ။ သူတုိ႔ရဲ႔ေနာက္ကြယ္မွာ စစစ၊ စီအုိင္ဒီ၊ အက္စ္ဘီ ႏွင့္ ကူညီပါရေစ ေတြဟာ ေနာက္ကေန အႀကံေပး ကူညီေန တာပါ။

Anonymous said...

Shane shop business is only sweet. How can they buy Parado and Landcruiser motorcar? Let's find out what is site business?

Anonymous said...

blogspot can't be hacked..

try hacking until you die if you know how

you fucking stupid idiot...

Anonymous said...

ROMI I? ROMY I? Nau galu mat sai ,kara hte ngup mun lawan sa rep kau nu, yu yak wa sai le.

Anonymous said...

ROOMY WILL NOT PROSPARE FOR LONG, THEY WILL IN TURN HAVE TO PAY FOR WHAT THEY HAVE BEEN DOING UNTILL NOW. THEY ARE NOT SEEKING HONESTLY FOR THEIR WEALTH, THE MORE THEY WILL LOOSE THE MORE THEY EARN.

Anonymous said...

မင္းတုိ႔ေတြအားအားယားယားဒီပန္ခ်ာပီတေယာက္အေႀကာင္းပဲေျပာစရာရွွိလား

Anonymous said...

Romi,Romy, Romee/How do you spell your name? Are you a star? an actor? a director? a vocalist? Ah, I now see you're a illegitimate business man and also a bank for Burmese polices.They need some money, they will come to you in every month.Isn't it? You are so popular in this website.There are many comments about your bad news.And I want to ask you, How many kyats did you have to pay to begged Burmese polices for a month? Tell me ,please. I will keep your answer as a secret.But I just wanna warn you 'Don't be so proud that you have money .You will die soon because of your illegitimate, bad, useless and ignominious business'. Wait and see.

Anonymous said...

မႈယစ္အဖြဲ႕ ေတြဘာလုပ္ ေနသလဲ။ လစဥ္ေငြလုိက္ေကာက္ ေနတာလား၊ တုိင္းက အထူးအဖြဲ႔ေရာဘာလုပ္ေနတာလဲ၊

Anonymous said...

မႈးယစ္ေဆး၀ါေရာင္၀ယ္ေဖက္ကား သူေတြရဲ႔ အမည္ႏွင့္ ေနရာကုိေဖာ္ျပေပးမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူတာ၀န္ယူၿပီးဖမ္းမွာလဲ။

တာ၀န္သိျပည္သူ

Anonymous said...

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔မွ ဆက္သြယ္ေရးရုံး သမားေတြ ဖုန္း tracking လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေန။
လုပ္ရမည္႔အလုပ္ မလုပ္ဘဲ မႈးယစ္ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၏ ကၽႊန္(လုပ္သား) ျဖစ္ေန။
ႏုိင္ငံေတာ္က လူႀကီးေတြသိၾကရဲ႕လား။

Anonymous said...

မႈယစ္ေဆး၀ါေရာင္၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ဘယ္သူတာ၀န္ယူေျဖရွင္းမလဲ။ ေျဖရွင္းႏုိင္သူဆက္သြယ္ပါ။

Anonymous said...

စစစ၊အက္စ္ဘီ၊စီအိုင္ဒီ ႏွင့္ ကူညီပါရေစ အပါအ၀င္ ေရၽြလီ၊ ရင္က်န္း၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီး၊ မႏေလး ၊ ရန္ကုန္ ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ တုိ႔မွာ မႈယစ္ေဆး၀ါး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ျပီး ႏွင့္ ထုိေဒသမွ လူ မ်ားပါ၀င္ေန။

Jadeland said...

တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔လူအမ်ားသိရွိေစရန္ ပန္ခ်ာရူမီရဲ့၄ ၊၅ႏွစ္အတြင္းဝယ္ရူထားေသာအိမ္မ်ား ကိုမက်ာမီေဖာ္ျပေပးမည္။coomentေရးေသာမိတ္ေဆြမ်ားပန္ခ်ာဘီမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ဝယ္ယူထားေသာအိမ္မ်ားကိုသိရွိပါကေဖၚျပပါရန္။

Anonymous said...

ပန္ခ်ာ ႏွင့္အတူ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိလည္ေဖာ္ျပေပးမည္။

Anonymous said...

၁၊ ဘယ္လက္ေမာင္းတြင္ ၾကယ္တစ္ပြင့္ႏွင့္ ပန္းတစ္ပြင့္ ကုိေဆးမွင္ေၾကာင္ထုိးထားသူမ်ား ကုိသတိထားစစ္ေဆးရမည္။

Anonymous said...

ေတြ႕ရင္ဖင္ခံခ်င္လို႔လား

Anonymous said...

၂၊ မႈယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အစုိးရလူႀကီးမင္း၏ေနအိမ္တြင္၄င္း၊ ဆင္းရဲတ့ဲလူေတြေပၚမွာ အခြင့္ေကာင္း(လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္၊ အဏာသုံးၿပီး) ယူၿပီးထားရွိ။

တာ၀န္သိျပည္သူမွ google map ႏွင့္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္။

Anonymous said...

၃။ အမည္ႏွင့္ တကြ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ google location မ်ား ကုိ သိရွိလုိပါက Jinghpaw Kasa မွတစ္ဆင့္ ၏command ေရးသူကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Anonymous said...

ေအာ္ပန္ခ်ာဘီေတြေတာင္ ဒီလိုေၿပာလာၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကခ်င္ေတြလည္း တစ္ခုခုေတာ့လုပ္ၿပရေတာ့မွာေပါ့. ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာေနၿပီး ကခ်င္ကိုေစာ္ကား၊ ဒါဆိုပန္ခ်ာက ကိုယ္ေမြးထားတဲ့ေခြးကိုယ့္ကိုၿပန္ကိုက္ဆိုတာမ်ိဳးၿဖစ္ေနေတာ့၊ ပန္ခ်ာဆိုတာေခြးမ်ိဳးပဲေပါ့. ဟုတ္တယ္ေနာ၊ မွန္တယ္ထင္ရင္ ပန္ခ်ာႏိုင္ငံကို ၿပန္သြားၾကပါ။ မွားတယ္ထင္ရင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ကခ်င္နဲ႕ပူးေပါင္းၿပီး ဗမာဆီက အရယူရေအာင္။ ဒီအတိုင္းပဲ ေနေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုးမဆိုနဲ႕ေနာ........... ကခ်င္ေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္မင္းတုိ႕ ပန္ခ်ာေတြအသိဆံုးပါ......ဘူးဆိုဖရံုမသီးဘူးေနာ. ဒီတစ္ေခါက္က ၂ ေယာက္ပဲလာတာေနာ. ေနာက္တစ္ေခါက္ဆို အိမ္ပါလာသိမ္းလို္က္ေတာ့မယ္......ဒါပဲ...........

Anonymous said...

ေအာ္ပန္ခ်ာဘီေတြေတာင္ ဒီလိုေၿပာလာၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကခ်င္ေတြလည္း တစ္ခုခုေတာ့လုပ္ၿပရေတာ့မွာေပါ့. ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာေနၿပီး ကခ်င္ကိုေစာ္ကား၊ ဒါဆိုပန္ခ်ာက ကိုယ္ေမြးထားတဲ့ေခြးကိုယ့္ကိုၿပန္ကိုက္ဆိုတာမ်ိဳးၿဖစ္ေနေတာ့၊ ပန္ခ်ာဆိုတာေခြးမ်ိဳးပဲေပါ့. ဟုတ္တယ္ေနာ၊ မွန္တယ္ထင္ရင္ ပန္ခ်ာႏိုင္ငံကို ၿပန္သြားၾကပါ။ မွားတယ္ထင္ရင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ကခ်င္နဲ႕ပူးေပါင္းၿပီး ဗမာဆီက အရယူရေအာင္။ ဒီအတိုင္းပဲ ေနေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုးမဆိုနဲ႕ေနာ........... ကခ်င္ေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္မင္းတုိ႕ ပန္ခ်ာေတြအသိဆံုးပါ......ဘူးဆိုဖရံုမသီးဘူးေနာ. ဒီတစ္ေခါက္က ၂ ေယာက္ပဲလာတာေနာ. ေနာက္တစ္ေခါက္ဆို အိမ္ပါလာသိမ္းလို္က္ေတာ့မယ္......ဒါပဲ...........

Anonymous said...

၄၊ ၀ါေရွာင္၊ ေအာင္ေျမ ၁၊၂ တုိ႔တြင္ မႈးယစ္ေဆး၀ါးဂုိေဒါင္မ်ားရွိ၊ အစုိးရ၀န္ ထမ္း(အထူးသျဖင့္ျပည္သူ႔ရဲအရာရွိ)မ်ား မွ ၀ုိင္းေမာ္ မွျမစ္ႀကီးနားသို႔ carry လုပ္ေပးေန။

တာ၀န္သိျပည္သူမွ

Post a Comment