Slideshow Image 2

သမၼတၾကီးအားအိပ္ဖြင့္ေပးစာ

ေလးစားအပ္ပါေသာသမၼၾကီးခင္ဗ်ား၊

သမၼတၾကီး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ နွိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ စီးပြါးဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ က်နး္မာေရး၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္လာမူ အစရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့အေပၚမွာ ျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႔ ၀မ္းသာမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျဖရင္းခ်က္ကိုေတာ့ မေထာက္ခံႏွိင္ပါ၊ ယခုလက္ရွိ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔အေပၚမွာ ထားရွိေသာ အေျခခံစိတ္ဓါတ္ကိုပင္ မွားယြင္းေနသည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ယခုလက္ရွိ အစိုးရသြားေနေသာေျခလွမ္းကို ေထာက္ၾကည့္ရာမွာ မရုိးသားဘူးလို႔ဘဲျမင္မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တဖက္မွာေဆြးေႏြးပြဲ၊ တဖက္မွာ အျပီးေျခမူန္းေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏွိင္ရန္ လမ္းစေဖၚေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ… စစ္ေျမျပင္သို႔ စစ္သည္အင္အား၊ ရိကၡာ၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ပို႔ေနျခင္း၊ ယခုဥေရာပခရီးစဥ္၏ ေနာက္ကြယ္မွာလည္း ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ပါေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အမွန္တကယ္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အေရးကို အမွန္တရားေပၚမွာ အေျခခံျပီးေျဖရင္းမယ္ဆိုလ်င္ လြယ္လြယ္ေလးပါ၊ နဂုိမူလစာခ်ုဳပ္ျဖစ္ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေဆြးေႏြးလိုက္ပါက ေန႔ျခင္းညျခင္း တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းသြားႏွိင္ မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

အကယ္၍ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုပါလ်င္ ျပသာနာမရွင္းႏွိင္ဘ၊ဲ ျပည္တြင္းစစ္သာျဖစ္ပြါးသြားႏွိင္သည္။ အစိုးရ လ်ဳိ႕၀ွက္ၾကံစည္ေနေသာ အျမစ္ျပတ္ေျခမူန္းေရးသည္ လုံး၀မျဖစ္နွိင္ပါ၊ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ျဖဳန္းတီးမူသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတိုင္းမွာ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရႏိွင္ေသာ သမုိင္းကိုယ္စိရွိေနၾကပါသည္။ 

(၁) ၄င္းမွာေရွးေခတ္ ဒုတ္၊ ဒါး၊ လွံေခတ္ကတည္းက၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ားတို႔၏ ဘိုး၊ ေဘး၊ ေဘ၊ ဘင္မ်ားတုိ႔၏ ေသြး၊ ေခြ်း၊ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေပးဆပ္ကာ ရယူထားေသာေျမျဖစ္သည္။ 
(၂) ကြ်န္ေတာ္မ်ား တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အတူလြတ္လပ္ေရးကို ၁၉၄၈ ဇႏၷဝါရီ (၄) ရက္ေန႔၌ ရယူခဲ့ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တကယ္လို႔သာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ မရွိခဲ့ေသာ္ တိုင္းရင္းသား တို႔သည္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားနွင္႔အတူ လြတ္လပ္ေရးယူစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ တိုင္း၇င္းသားတို႔၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ ယခုကဲ႔သို႔ အတြင္းၾကံၾကံျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုပါလ်င္ စည္းလုံးညီညြတ္မူ ျပိဳကြဲသြားေအာင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ တြန္းပုိ႔ေနသလုိျဖစ္ေနပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို၊ အမွန္တရားကိုဖုံးကြယ္ျခင္းျဖင္႔ မရႏွိင္ပါ၊ အမွန္ကုိအမွန္အတိုင္း လက္ခံႏွိင္မွသာ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႏွိင္မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္ေတြေပၚမွာ ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ရွု စဥ္းစားေစလိုပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ထြန္းေတာက္

3 comments:

Gerald Su said...

က်ြဲအနားမွာ.ဂီတာတီးေနသလိုပါဘဲ..အားလံုးကိုသိနာလည္တယ္..မလုပ္ခ်င္လို့ဘဲ..

Gerald Su said...

က်ြဲအနားမွာ.ဂီတာတီးေနသလိုပါဘဲ..အားလံုးကိုသိနာလည္တယ္..မလုပ္ခ်င္လို့ဘဲ..

tu hkawng said...

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရမခ်င္းဘယ္ေတာ့မွမျငိမ္းခ်မ္းပါ။

Post a Comment