Slideshow Image 2

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားေျပာတ့ဲ ဥပေဒ အထက္က လူေတြကိုေတြ႕ျပီ

ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြား ႐ွာပံုေတာ္လည္း အိ္ေယာင္၀ါး န႔ဲျပီးသြားပါျပီ၊ လြတ္ေတာ္မွာ ဆင္ဖမ္းမယ္၊ က်ားဖမ္းမယ္န႔ဲ ေကာ္မ႐ွင္ ေတြ႔ဖြ႔ဲ၊ ခ်ဳံပုတ္ထဲက လက္သီးေထာင္ျပ ၾကတဲ့သူရဲေကာင္း ေတြလည္း ယုန္ႏွာေစး နည္းနဲ႔ပါစပ္ပိတ္သြားၾကပါျပီ၊ ဘယ္သူေတြက ဥပေဒ အထက္ကလူ ေတြမွန္း ေပၚေနျပီပဲ။ ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔၊ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို႔အဖြဲ႔ပဲေပါ့။

ၾကည့္ၾကပါကုန္၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ဂ်န္မိုင္ေကာင္းစစ္ေ႐ွာင္စခန္းမွ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ကုိ KIA ဟုစြပ္စြဲျပီး စ.ရ.ဖနဲ႔ ရဲမ်ားက ၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၂ ေန႔ညမွာ ဖမ္းဆီးသြားတယ္၊ လူစိတ္မ႐ွိတ့ဲ စ.ရ.ဖ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားပင္မၾကား၀့ံေသာ ႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးစုံနဲ႔ ညွင္းပန္းခ့ဲတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ ျဖစ္တ့ဲ ျမ၀တီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ျမ၀တီသတင္းစာ (၁၃၊ ၆၊ ၂၀၁၂ ေန႔ထုတ္) မ်ားမွ လည္းထုတ္လြင့္သြားတာတစ္ခါ လြင့္တာက KIA ဗိုလ္္ၾကီးတ့ဲ၊ ေနာက္တစ္ခါျပန္လြင့္ေတာ့ တပ္ၾကပ္ၾကီးျဖစ္သြားေရာ၊ ဘရန္ေ႐ွာင္ရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ ေတြကလည္း ေထာင္ဂဏန္းျဖစ္လိုက္၊ ယုတိၱမ႐ွိတာ သိရျပန္ေတာ့ ေသာင္းဂဏန္းျပန္ ျဖစ္လိုက္နဲ႔ အိုးနင္းခြက္နင္း၊ အ႐ူးေခ်းပန္းနည့္မ်ားန႔ဲ ေဖာ္ျပသတင္းလြင့္ခ့ဲတာၾကားသိၾကမွာပါ။

ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ဟာ KIA မဟုတ္ပဲန႔ဲ စြပ္စြခံႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို မခံစားႏိုင္လို႔ကခ်င္လူထုရဲ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈလည္း လုပ္ခ့ဲတယ္၊ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ဟာ KIA မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းသိျပည္သိျဖစ္ပါသည္။ KIA တာ၀န္႐ွိသူမ်ားကလည္း ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ KIA မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရကုိ အသိေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ သိန္စိန္းကစလုိ႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ အျခား၀န္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ျမိဳ႕နယ္တရားခြင္မ်ား၊ ဖမ္းတ့ဲ စ.ရ.ဖနဲ႔ ရဲမ်ားပင္ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ KIA မဟုတ္ေၾကာင္းသိျပီးသားျဖစ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ မလြတ္တာလဲ။ ျပည္သူေတြထဲကအစိုးရ ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြဒီေလာက္ ေတာင္းဆုိေနမွေတာ့ ျပင္ဆင္ေတြးေခၚသင့္တာေပါ့။ ျပည္သူ႔အသံကုိနားပိတ္ျပီးဆက္မိုက္လုိက္ၾကတာ၊ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္တ့ဲ အစုိးရဆိုရင္ လြတ္ေပးေလာက္ျပီ။ လြတ္ဖို႔လည္း လြယ္လြယ္ေလးပါ။ “ဘရန္ေ႐ွာင္ကုိ လူမွား၊ နာမည္မွားန႔ဲ ဖမ္းမိပါတယ္၊  အားလုံးကုိေတာင္းပန္းပါတယ္” ဆိုတာန႔ဲျပည္သူေတြရ႕ဲ ေက်နပ္ ေထာက္ခံမႈရမွာ ေပါ့။ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြဆုိပိုျပီးမွေတာင္ ခြင့္လြတ္တတ္ၾက ပါတယ္။ ဒီအမႈကိစၥမွာ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ား မွားကုိမွားတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ အားလံုးသိတယ္။ မွားတ့ဲလူေတြကုိယ္၌ လည္းသိပါတယ္။

ဒီလုိန႔ဲ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္သာမက ျပည္သူေတြ အေပၚလက္နက္အားကိုးနဲ႔ ႏွိပ္စက္ထားတာ တစ္ႏွစ္ေတာင္ေက်ာ္ခ့ဲတယ္၊ ႐ံုးခ်ိန္းဆိုတာ ကလည္း အမွန္တရားထြက္ဆိုခြင့္မသာခ့ဲပါ၊ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ရ႕ဲ ရင္ဘတ္မွာ အသံဖမ္းစက္ခိုးတပ္ထားျပီး ထြက္ဆိုခိုင္းတာ တရားသလား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္မ့ဲျပည္သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ ေနခ့ဲတယ္၊ လြတ္ေပးဖို႔ေတာင္း ဆိုတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒီအစုိးရ ဘယ္လုိဆက္လုပ္မလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္း ဥပေဒအထက္က လူေတြရ႕ဲမ်က္ႏွာေပၚလာခ့ဲတယ္။
ေမ ၂၈၊ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ဦးေအာင္မင္းတို႔အဖြဲ႕ KIO န႔ဲ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ျမစ္ၾကီးနားေရာက္ ခိုက္မွာ KBC ဆိုတ့ဲ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြ႕ဲန႔ဲ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံတုန္းက KBC အတြင္းေရးမႈး ကိုေျပာ သြားတာ “ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ကို ၀န္ခံခိုင္းလိုက္ပါ၊ တစ္ပတ္အတြင္းျပန္လြတ္ေပးမယ္”  လုိ႔ေျပာခ့ဲေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါတယ္။ ၃၁၊ ၅၊ ၂၀၁၃ ဂ်န္မိုင္ေကာင္း စစ္ေ႐ွာင္စခန္းမွာက KBC ႐ံုးမွာ ကၽြံခဲ့တ့ဲစကား ကုိျပန္ျပင္ေျပာခ့ဲတာေတြ႕ရတယ္။ “ဘရန္ေ႐ွာင္ကုိတစ္လအတြင္း လြတ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရ ဆိုရင္အမိန္႔န႔ဲ ဒီေန႔လြတ္္ဆိုလြတ္လို႔ရတယ္၊ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔က စစ္အစိုးရမဟုတ္တဲ့အတြက္ တရားစီရင္ျပီးမွ လြတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဖာေထးေျပာသြားတာ သိလိုက္ရသည္။

အဲဒီေနာက္႐ံုးခ်ိန္း (၃) ခါျပန္ခ်ိန္းတယ္၊ ဘာစစ္ေဆးခ်က္မွ မယူပဲရက္ေရႊ႕ခ်ိန္းတာပဲ လုပ္ခ့ဲတယ္၊ ၁၈၊ ၇၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဘာေလွ်ာက္လဲခ်က္မွ နာၾကားျခင္းမ႐ွိပဲ၊ ေရးထားျပီးသား စာရြက္ဖတ္ျပျခင္းျဖင့္ ေထာင္ (၂) ႏွစ္ခ်လုိက္တယ္လို႔သိရသည္။

ဦးေအာင္မင္းတို႔ ႏုတ္သီးကၽြံထားတ့ဲအတိုင္း တစ္ပါတ္အတြင္း (၂၃၊ ၇၊ ၂၀၁၃) ျပန္လြတ္ေပးလိုက္တယ္၊ ဂ်န္မိုင္ေကာင္းစစ္ေ႐ွာင္စခန္း အေရာက္ကုိပုိ႔ေပး ပံုကေတာ့ ေကာင္းမွေကာင္း၊ VIP ယာဥ္တန္းနဲ႔၊ ေ႐ွ႕ေျပးျပည္သူေမာင္း ဥၾသဆြဲသံနဲ႔ဘာန႔ဲ၊ ဗံုေမာင္းမပါတာကလြဲလို႔၊ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ေထာင္ၾကီးကုိသြားထုတ္ျပီး ဂ်န္မိုင္ေကာင္းအထိပို႔ေပးတယ္၊ ေကာင္းလိုက္တ့ဲ ႏိိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲေစတနာ။ UN ႐ံုးက Mariam လဲပါတယ္ ဆိုေတာ့ ေဂြးတက္ေအာင္ကၾကျပီေပါ့။ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ခင္ဗ်ာလည္း သိၾကားဘိုးေတာ္ ဦးေအာင္မင္းရ႕ဲ အပ္ခ်ေလာင္းနဲ႔ VIP ယာဥ္တန္းမွာ (၁၀) မိနစ္ေလာက္လိုက္ပါလိုက္ရတယ္။ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ရဲ႕ ဇာတာစန္းထတာမ်ား အက်ဥ္းသားဘ၀ကေန ခ်က္ခ်င္း VIP ျဖစ္သြားတာအ့ံဘနန္းပါပဲ။

မလုိပါဘူး၊ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ဆိုတာ အညၾတေလးပါ၊ စာမတတ္ပါဘူး၊ ဗမာစကား ေကာင္းစြာနားမလည္ပါဘူး၊ ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္ကို သူတို႔မို႔လို႔တင္ေျမာက္ေပးလုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ကိုလြတ္ေပးလုိ႔ ၀မ္းမသာပါဘူး။ ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ကုိလာပို႔ရင္း ဦးေအာင္မင္း စစ္ေ႐ွာင္ေတြရဲ႕ေ႐ွ႕မွာ ေအာင္ပြဲခံေျပာသြား လိုက္တာက “ဦးဘရန္ေ႐ွာင္ကို တစ္ပတ္အတြင္း လြတ္မယ္လုိ႔ေျပာထားတ့ဲ ဂတိမတည္ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ သတ္ေသ ပလိုက္မယ္” ဆိုပဲ။ ေလးစားေလာက္ပါေပတယ္ Above the law ၾကီး၊ အာဂတန္ခိုး႐ွင္ရယ္။ ဒီအခ်င္းအရာေတြကိုၾကည့္ရင္ ဥပေဒ အထက္မွာ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔၊ ဦးေအာင္မင္း တို႔ ႐ွိေနတာထင္႐ွားလွပါတယ္။ 

ေနာက္ျပီး မသိလုိ႔ေမးပါရေစ၊ သမၼတ အမိန္႔တစ္ခုတည္းန႔ဲ  အက်ဥ္းသားေတြလြတ္ေပး တယ္ဆုိတာ ဥပေဒ မွာ႐ွိသလား? အေမရိကန္သမၼတ ျမန္မာျပည္လာတုန္းကေျပာသြားတယ္ “အေမရိကန္ သမၼတနဲ႔တစ္ကြ အစိုးရေရာ၊ စစ္တပ္ေရာ ျပည္သူေတြခိုင္းတာပဲလုပ္ရတယ္” တ့ဲ။ ျမန္မာ သမၼတ ျဗိတိန္န႔ဲ ျပင္သစ္ေရာက္တုန္းကေျပာသြားတာက “၂၀၁၃ မကုန္ခင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အကုန္လြတ္ေပးမယ္တ့ဲ” ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါကသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ ပဲ႐ွိတယ္၊ ငါလြတ္ဆိုလြတ္၊ ငါဖမ္းဆုိဖမ္း အာဏာ႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္႐ွားေနျပီ၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ျပီးလြတ္သင့္တာ မလြတ္သင့္တာေတြ ေဆြးေႏြးစရာ မလိုဘူးလား? ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို သမၼတ တစ္ဦးတည္းနဲ႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္လို႔ရပါသလား၊ ဒီမိုကေရစီဆို၊ By the people, of the people, for the people ဆိုျပီး၀န္ၾကီးေတြ ေျပာၾကပါတယ္၊ တကယ္ ဟုတ္သလား? On the people မ်ားျဖစ္မေနဘူးလား? မေျပာင္းလဲေသး ပါဘူးျမန္မာေရ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ၀မ္းမသာပါဘူး၊ ျမည္တမ္းဆဲပါ၊ Above the law ပုဂၢိဳလိ္မ်ား ဘယ္အခ်ိန္ကာလအထိမ်ား စုိးမိုးႏိုင္မွာလဲ၊ ဇရာစားလို႔ေန၀င္ခ်ိန္နီးလာျပီေနာ္ ေရခ်ိဳးရင္မွန္ၾကည့္လိုက္ပါ ခ်ိင္းေအာက္အေရေတြတြန္႔လို႔ေနျပီေလ။ တရားက၀နာ စီးျဖန္းခ်ိန္မရပဲ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ ျပည္သူေတြကိုအနိ႒ေပး ဖိုးပဲၾကံရြယ္ေနေတာ့ အမဂၤလာနဲ႔ပဲေနရမွာေပါ့၊ သတၱ၀ါတို္င္းအတြက္ အခ်ိန္ဆိုတာေစာင့္ေနတယ္။ 

ဂု႐ုၾကီး

1 comments:

DANIEL said...

့hkau e, Brang Shawng hpe bai dat dat sai, nang mu na sai. Kam ai hku di lu ai ngu ai nan "above the law" rai nga ma ai le i? An hkau ni Padang hkrun lam n htum shi nga ma li ai.

Post a Comment