Slideshow Image 2

ဦးေတဇႏွင့္ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သစ္ခုိးထုတ္ဖုိ႔လမ္းေဖာက္လုပ္

ျမန္မာ ခရုိနီစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇႏွင့္ တရုတ္စီးပြါးေရးလုပ္ခန္းရွင္မ်ား ပူေပါင္းျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ လြယ္ဂ်ယ္ မွ မန္ဂ်ယ္သုိ႔ ေပါက္ေသာ သစ္ထုတ္ယူဖုိ႔လမ္းကုိ ေဖာက္လုပ္ထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဤလမ္းကုိ တရုတ္ျပည္ ဂ်န္ေခါင္ တရုတ္အစုိးရဘဏ္မွ တရုတ္ာယြမ္ေငြ သိန္း (၂၀) ထုတ္ယူျပီး ေဖာက္လုပ္ခ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္မွဳေၾကာင္း ဗမာစစ္တပ္ အင္းအားအမ်ားအျပား ဒေဂၚေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment