Slideshow Image 2

အျပစ္မဲ့ရြာသားမ်ားကုိ ဗမာစစ္တပ္မွ ေသလုေမ်ာပါးႏွိပ္စက္

ဗမာအစုိးရတပ္ ခလရ (၅၀၇) တပ္သည္ မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ခေလန္ေက်းရြာမွ ဦးဆြမ္းလြတ္ဂြန္၀မ္ အား အျပစ္မဲ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျပီး ေသလုေမ်ာပါး ရုိက္နက္ ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။  ဦးဆြမ္းလြတ္ဂြမ္၀မ္သည္ ဗမာစစ္သားမ်ား၏ မတရားရုိက္နက္ မွဳေၾကာင့္ ေသလုေမ်ာပါး ျဖစ္ခဲ့ရျပီး ေရႊလီေဆးရုံမွ လက္ခံကုသမွဳမျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ မန္ရွီ ေဆးရံုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းလုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဗမာစစ္တပ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဦးဆြမ္းလြတ္ဂြမ္၀မ္၏ သား ေမာင္ဆြမ္းလြတ္ဂြန္ဒင့္အားလည္း ဖမး္ဆီးကာ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ဦးဆြမ္းလြတ္ဂြမ္၀မ္၏ ညီ ဦးဆြမ္လြတ္ဂြမ္တန္အားလည္း ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment