Slideshow Image 2

MUNG SHAWA, DAP SHAWA HPE SANG LANG HPAWNG 10

2 comments:

Anonymous said...

Du gaba na mung ga nau ga lu sai ,Ti Nang mung Dan hpe ga garan na nga ai hpe ,ma koi da ai ma jaw re ,

Anonymous said...

An the na ma yu. Ai n sen gaw ,,KIA,KIO kawn,ti Nang mung Dan myen mung kaw na ,garan sana nga ai ga re ,

Post a Comment