Slideshow Image 2

DUNG (34) GINRA NI HTA GASAT

May (8) bat Lahkawng
2012 ning May (7) ya jahpawt hkying (7:30)am aten kaw nna hkying (9:00)am aten laman, KIA Masat (4) Dap Ba, Dap Dung (34) ginra, Bang Gaw kaw, Myen Hpyen Dap, Dap mying n chye ai hpyen hpung ni hte KIA Masat (34) Dap Dung na hpyen hpung ni, gasat poi byin ai lam chye lu ai.

KIA Masat (4) Dap Ba Ginra, Man Un kaw, Myen Hpyen Dap, Dap Mying n chye ai hpyen hpung ni hte KIA Masat (34) Dap Dung na hpyen hpung ni, (7-5-2012) ya shana maga hkying (3:00)pm aten kaw nna hkying (4:00)pm aten daram du hkra, gasat poi byin ai lam chye lu ai.

KIA Masat (4) Dap Ba, Dap Dung (9) ginra, Mung Li kaw, Myen Hpyen Dap, Dap mying n chye ai hpyen hpung ni hte KIA Zai Ladat(ZLD) hpyen hpung ni, (7-5-2012) ya shani hkying (12:00)am aten daram hta gasat poi byin ai lam chye lu ai. (Kachinnet)

0 comments:

Post a Comment