Slideshow Image 2

N DUNG YANG KAW GASAT

May (8) bat Lahkawng

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (1) up hkang Ginra rai nga ai N Dung Yang Mare kaw May (7) ya shani Dung (4) na KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen hpyen asuya a hk-l-y (298) dap ni gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

0 comments:

Post a Comment