Slideshow Image 2

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္

ဆုိင္းေတာင္ အမွတ္ (၁၆) တပ္ရင္း
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ကခ်င္အစိုးရတို႔အႀကားျဖစ္ပြားေနေသာ   ျပည္တြင္းစစ္သည္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၁ ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ႀကေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ အေျဖကိုမရွာႏုိင္ေသးေပ။ အဘယ့္ေႀကာင့္နည္းဟု အေျဖကိုဆန္းစစ္ႀကည့္ ေသာအခါ ျမန္မာ အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးကိုမေပးလိုေႀကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ကို ဆက္လက္၍ ဖိႏွိပ္ေသးလိုေႀကာင္းသိသာထင္ရွားလွပါသည္။

ယခုအခါအစိုးရ၏ အတြင္းသေဘာသည္ ပို၍ေပၚလြင္လာပါသည္။ ယခုအခါ ကခ်င္အစိုးရႏွင့္   ျမန္မာအစိုးရတို႔ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ား ပိုမိုခ်ထားပါသည္။ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖာက္လာပါသည္။ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၏ အဓိက တြင္းထြက္ ျဖစ္ ေသာ  က်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္မ်ားကို ေမလကုန္မွစ၍ ရပ္တန္႔ခိုင္းထားပါသည္။ ကုမၼဏီမ်ား၏ စက္ယႏၱရား မ်ားကို မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ေက်ာက္စိမ္းရံုးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗ်ဴဟားမွဴး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေရမေဆး ( ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြသူ) မ်ားကိုလည္း ဖားကန္႔ေဒသမွ ထြက္ခြာရန္ ဖိအားေပးလာပါသည္။   ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြသူမ်ားကိုလည္း လိုက္လံဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုခ်ိန္အထိ အျပစ္မဲ့ေသာ   ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြ သူ ၄ ဦးကိုလည္း အစိုးရစစ္တပ္မွ သူပုန္ဟုစြပ္စြဲကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗ်ဴဟာမွဴးမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အားေခၚယူကာ ေက်ာက္စိမ္းမရွာရ၊ အေရာင္းအ၀ယ္မလုပ္ရ၊ ဧည့္စာရင္းျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ရန္ စသည့္ အမိန္႔မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေႀကာင္း ေျပာႀကားလာပါသည္။ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ သည္ ျမန္မာျပည္၏ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔လာေရာက္စီးပြါးရွာရာေဒသ   ျဖစ္ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားကိုျပန္ခိုင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အိမ္ရွင္ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသာ က်န္ရစ္ခဲ့ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအား အျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရာေထြး၍ မျပန္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းတြင္ တင္းက်ပ္စြာစစ္ေဆးျခင္း၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမွန္လွ်င္ သီးျခားခြဲ၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္မပါလွ်င္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းမ်ား   ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ စိတ္ႀကိဳက္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု   ေဒသခံမ်ားကယူဆလွ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ဖားကန္႔ေဒသမွ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် လူမ်ားစြာစြန္႔ခြာလာႀကပါသည္။
ဗမာစစ္တပ္ အေျမာက္ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ ေနရာႏွင့္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲသည့္ေနရာ
ယခုကဲ့သို႔ အေျခအေနရႈပ္ေထြးေနစဥ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္္ ဆုိင္းေတာင္ (ဆိပ္မူ) အေျခစိုက္ အမွတ္ ၁၆ ေျချမန္တပ္ရင္း တြင္ မိုင္းကြဲသည္ဟု အေႀကာင္းျပကာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအထြတ္အျမတ္ထားရာ ဆိုင္းေတာင္ဇံုနယ္ ဆုေတာင္းေတာင္သို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ားသည္ ဆုေတာင္းေတာင္၊ ေနရာအႏွံက်ေရာက္ၿပီး တရုတ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ၀င္းအတြင္း၎ ႏွင့္ ဆိုင္းေတာင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဇြႏ္ဇမ္ေခါင္ဂ်ဳန္း၏ေနအိမ္၀င္း၎ 7 Star ေက်ာက္စိမ္းကုမၼဏီ၀င္းအတြင္း၎ လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ပါသည္။ ေပါက္ကြဲမႈေႀကာင့္ 7 Star ၀န္ထမ္း ၁ ဦးေသဆံုးၿပီး ၅ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ဦးလည္း ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။   ေဒသခံတစ္ဦး၏အဆိုအရ စစ္တပ္၀င္းအတြင္း   ေထာင္ထားမိုင္းအား ေခြးႏွင္း၍   ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေသာေႀကာင့္ မသကၤာ၍ ပစ္ခတ္ျခင္းသာျဖစ္ေႀကာင္း အမွတ္ ၁၆ တပ္ရင္းမွ ဗ်ဴဟာသို႔အစီရင္ခံစာတင္ထားသည္ ဟုဆိုလာပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ား၏ အဆိုအရ အခင္းမျဖစ္ပြားမွီ ေမ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၁၆ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ စစ္သည္ေတာ္ ၂၀ ဦးခန္႔သည္ ယခုအခင္းျဖစ္ပြားရာ ဆုေတာင္းကုန္း၊ တရုတ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ စစ္ေဆး၊ ေမးျမန္း၊ ေျပာဆို ႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ေႀကာင္း၊ အစဥ္တပ္စခန္းမွ ေစာင့္ႀကည့္ေနေႀကာင္း စသျဖင့္ေျပာဆိုလာပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေႀကာင္း ေဒသခံအမ်ားစုက ယူဆေနႀကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခင္းမျဖစ္ပြားမွီ ၁ ရက္အလိုႏွင့္ အခင္းျဖစ္ပြားမည့္ နံနက္ တြင္ အမွတ္ ၁၆ တပ္မွ ကခ်င္လူငယ္ ၄ ဦးအား သတ္ျဖတ္လိုက္သည္ဟူေသာ သတင္း ျပန္႔ႏွံေနသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လည္းတိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။

ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းသုိ႔ ဗမာအစုိးရ၏ ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရွိသူ
သို႔ေသာ္ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ယခုကဲ့သို႔ စစ္တပ္၏ မတရားမဆင္မျခင္ပစ္ခတ္မႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ားကိုတိုက္မႈ မ်ားကို အျပစ္တင္ေ၀ဖန္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ အမွတ္ ၁၆ တပ္ရင္းသည္ ဆိုင္းေတာင္ၿမိဳ႕လယ္ ေဆးရံုးတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတြင္ ေနရာယူထားၿပီး ျပည္သူလူထုအား အကာအကြယ္ယူၿပီး ျပည္သူလူထုအား လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ေတာ္ သို႔ခ်ီတက္ ေနပါသည္ ဟု အသံေကာင္းဟစ္ ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ အလြန္ရွက္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟုဆိုေသာ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူလူထုအား ညည္းပန္းႏွိပ္စက္ေနသူမ်ား သာျဖစ္ေနပါသည္။ ခရစ္ယာန္ကခ်င္သူပုန္တပ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားရွိသည္ကို သိေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးမရွိေသးေပ။ ထိုထက္ပို၍ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာတပ္စခန္းျပဳလုပ္ ထားသည္မွာလည္း  အစိုးရတပ္၏ေႀကာက္လန္႔မႈႏွင့္ သူပုန္မ်ား၏ စည္းစနစ္ရွိမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။   သို႔ေသာ္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား အားတိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေႀကာင့္ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ သူပုန္ျဖစ္ေနၿပီး ကခ်င္အစိုးရသာလွ်င္ သူတို႔၏ စစ္မွန္ေသာအစိုးရ အားကိုးရေသာအစိုးရျဖစ္လာပါသည္။
ဗမာစစ္တပ္ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ အျမာက္က်ည္ခြံမ်ား
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ားမည္သို႔ယံုႀကည္ရမည္နည္း၊ ကခ်င္အေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ စကား ၄ ႀကိမ္တိတိမွားခဲ့ပါသည္။ ဘာလီကၽြန္းအင္တာဗ်ဴးတြင္ ကခ်င္ကိုတိုက္လိုပါက နာရီပိုင္း၊မိနစ္ပိုင္းအတြင္းတိုက္၍ ရသည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။ ထိုးစစ္ရပ္ပါဟု ၂ ႀကိမ္ အမိန္႔ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ပို၍ စစ္အင္အားမ်ားလာသည္။ လႈိင္ဇာကိုသိမ္းမည္မဟုတ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လႈိင္ဇာႏွင့္ ၄ မိုင္အလိုထိအစိုးရစစ္တပ္ေရာက္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးရာထူးကိုရထားသူသည္ အဘယ့္ေႀကာင့္ လူႀကီးမဆန္ေသာ အေျပာဆိုမ်ိဳးေျပာေနသည္ ကို သာမာန္လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စာေရးသူနားမလည္ႏိုင္ပါ။
ဘုရားေက်ာင္းပုိင္ ကားပ်က္စီးသြား
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကခ်င္အစိုးရသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔ ရသင့္ေသာ အခြင့္အေရးကိုရဖို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္သာေတာင္းဆိုေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအေပၚ ဆက္ဆံမႈမွာ  ႏိုင္ငံျခားသား တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားထက္ပင္ပို၍ ဆိုးေနသည္မွာ ျငင္း၍ မရႏိုင္ပါ။ ခြဲထြက္ေရးလမ္းေႀကာင္းသို႔ တြန္းပို႔ေနသည္မွာ လက္ရွိအစိုးရသာျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား မည္သို႔ ယံုႀကည္ရမည္နည္း၊ ရာထူးအျမင့္ဆံုးေသာ သမၼတပင္လွ်င္ လိမ္ျငာမႈမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုးေနရခ်ိန္ ယံုႀကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမ်ားေျပာဆိုရန္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ပ်က္လံုးသဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေျဖႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ မယံုႀကည္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဇံထဇင္ က “ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းျပန္” ဟုဆိုခဲ့သလို စာေရးသူအေနျဖင့္ “ဒီမိုကေရစီေစာက္ထိုး” ဟုသာဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။

 ေမာင္ရွင္းလင္း
၁၊၆၊၂၀၁၂

4 comments:

Shanghtin said...

grai hkrak ai dai gaw hti yang sha n re kaja nang KIO ni ya du hkra myen hte pawng nga na lam hpe sha naw myit taw ai hpe gaw gara hku sawng yu tim n chye na mat sai hku re...myen ni gaw jinghpaw ni shaga ai lam ni san ai lam ni hpe langai pa atsawm n chye htai ai me..gara hku na mahtai pru wa na law.....mana hte gamung jahta ai hku sha rai taw ai..ten nau n mai shama na re..ngu mu ai.. laika ka shara wa na ning mu hpe grai nang hkung ga ai hku re..

hkunman said...

HKAKAN ginra kaw GINWANG kaw nga ai JINGHPAW WUNPAWNG RAM MA ni yawng hte e.....MYEN TSADAN nang hpe garai n-sat yang, MYEN TSADAN hpe nang shawng lu sat kau u yaw.........,Myen gaw ngang hpe teng teng sat na re, dai majaw Nang shawng sat u..........,Mau ung ang taw yang gatut sha na.............

msw langji said...

Re..Myen hpe sat ai ngu ai myit hte nre sha Ti nang hkum Ti nang makawp maga ai ngu myit hta bang na myen hpe kasat ga.Nre jang K.K wa mahkoi nra na kun nga nhtawm un-ang taw nga yang masha wa sa sat kau na tsang ra ai

NINGLI HKAWN said...

Nhkru ai hku galaw ai ni gaw Tsadan a mayam rai nna, anhte ni gaw Karai hpe chye ai ni re ai.Anhte ni gaw mahkrun njaw ai hku, tara nlang ai nju ndawng myit hpe shachyam shabra ai gaw Karai kasang a yaw shada ai hte shai mat na re.

Post a Comment