Slideshow Image 2

AUGUST (3) YA NA SHIGA

August (4) bat Kru
2012 ning August (3) ya jahpawt hkying (7:30)am aten, Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (320) na hpyen hpung ni, Loi Je Bum kaw nna Mung Lai Hka de yu wa ai lam lapran kaw, KIA Masat (24) Dap Dung na hpyen hpung ni bawm majan hte hkap gasat ai hta Myen Dap maga na marai (6) hkrat sum nna, marai (2) hkala ai lam chye lu ai.
2012 ning August (3) ya shana maga hkying (3:00)pm aten, KIA Masat (3) Dap Ba ginra, Tahkaw Hka Wan Jak sin ai Myen Hpyen Dap Hk.M.Y (319) na hpyen hpung ni hte KIA Masat (15) Dap Dung na hpyen hpung ni, Dung Hkung Myen Post hte Lung Rawng Kawng lam numshe kaw gasat poi byin ai lam chye lu ai. (Kachinnet)

0 comments:

Post a Comment