Slideshow Image 2

သံလြင္ဧရာကုမၼဏီ ယမ္းတန္ခ်ိန္မ်ားစြာ စြန္႔ပစ္မႈ ဖားျပင္ျပည္သူမ်ား ယမ္းဆိပ္သင့္

တရားခံ ကုမၼဏီ၀န္ထမ္းမ်ား
စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍ သံလြင္ဧရာကုမၼဏီ ယမ္းဂိုေဒါင္မွ ယမ္းတန္ခ်ိန္မ်ားစြာအား ေရျဖင့္ေဖ်ာ္ၿပီး ေမွ်ာတိုက္ကာ ဥရုျမစ္ အတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ယမ္းေရမ်ားသည္ ဖားျပင္လူေနရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေသာက္သံုးေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားသို႔စိမ့္၀င္ျပန္႔ႏွံခဲ့ပါသည္။ ကုမၼဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား ႀကိဳတင္ အသိေပး အေႀကာင္း ႀကားျခင္းမရွိဘဲ ခိုးေႀကာင္ခိုး၀ွက္ျဖင့္ျပဳလုပ္လိုက္သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားမွာ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ အစာ အဆိပ္သင့္ျခင္း မ်ားျဖစ္ကာ အလြန္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။ အသက္ဆံုးရႈံးသူ မရွိေသာ္လည္း အမ်ားအျပား ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ 

ေဒသခံတစ္ဦးက “၈ ရက္ေန႔ ညေနကစၿပီး ေရခ်ိဳးတာ ဆပ္ျပာက အၿမဳပ္လည္းမထြက္၊ ေရက ယမ္းနံ႔ လည္းနံ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္လည္း အစီးမကပ္နဲ႔ နည္းနည္းေတာ့အံ့ႀသမိတာေပါ့။ ေရခ်ိဳးၿပီးေတာ့ ထမင္းစားမယ္လုပ္ေတာ့ ထမင္း၊ ဟင္းက အနံအရမ္းဆိုးေနတယ္ ဘယ္လုိမွစားလို႔မရဘူး၊ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ေနခဲ့တာ၊ လိုက္ေမးႀကည့္ လိုက္ေတာ့မွ တစ္ရပ္ကြက္လံုး ျဖစ္ေနတာကိုသိလိုက္ရတယ္၊ အခ်ိဳ႕က ေအာ့အန္ႀကတယ္၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ျဖစ္ႀကတယ္” ဟုသူ၏ အေတြ႕အႀကံဳကိုေျပာျပပါသည္။

ဖားျပင္ျပည္သူတုိ႔၏ တိုင္တန္းခ်က္ေႀကာင့္ KIA တပ္မဟာ ၂ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၆ မွ ျပည္သူ႕စစ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဖားျပင္အနီးအနားရွိ ကုမၼဏီမ်ားကို လုိက္လံစစ္ေဆးရွာေဖြရာ သံလြင္ဧရာ ကုမၼဏီ ယမ္းဂိုေဒါင္အား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကုမၼဏီသည္ လြန္ခဲ့ေသာလက ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္ ေ၀ေ၀ေအာင္ ကုမၼဏီ ယမ္းဂိုေဒါင္ေပါက္ကြဲမႈ ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္စိုးေသာေႀကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ယမ္းအိတ္တန္ေပါင္းမ်ားစြာကို လက္စေဖ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကုမၼဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျဖာင့္ခ်က္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ KIA တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ ယခုလုပ္ရပ္သည္ ဖားကန္႔ဗ်ဴဟာမွဴး၏ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းခ်က္အရ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း ယူဆလွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကုမၼဏီသည္ ဗမာစစ္သားမ်ား အလြယ္တကူ လာေရာက္ခိုလႈံႏုိင္ရန္ ယမ္းဂိုေဒါင္အား ဦးစြာရွင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း၊ အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိကုမၼဏီသည္ KIA တို႔တပ္စြဲထားရာ ဆိုင္းဂ်ာဘြမ္တပ္စခန္း၏ ေတာင္ေျခတြင္ရွိေသာ ကုမၼဏီျဖစ္ေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဖားကန္႔ရွိကုမၼဏီအမ်ားစုသည္ ဗမာစစ္တပ္ အတြက္ တပ္စခန္းအျဖစ္အကူအညီေပးေနသည့္အျပင္ ဗမာ စစ္တပ္ လိုအပ္မည့္ လက္နက္၊ ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါးမ်ား ကိုလည္း ကုမၼဏီ၀င္းအတြင္း ျဖည့္တင္းေပးထား တတ္သည္။ တခါတစ္ရံ ဗမာစစ္တပ္အတြက္ ကတုတ္က်င္းမ်ားပင္တူးထားေပးတတ္ပါသည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ ေ၀ေ၀ေအာင္ကုမၼဏီ ယမ္းဂိုေဒါင္ ေပါက္ကြဲမႈတြင္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းလံုးပါသြားခဲ့သျဖင့္ ကုမၼဏီ၀င္းအတြင္းရွိ ယမ္းဂိုေဒါင္မ်ားအား အလြန္ထိတ္လန္႔ လ်က္ရွိပါသည္။

 ယခုထုိယမ္းဂိုေဒါင္တြင္ ယမ္းမ်ားကို ေရေဖ်ာ္ဖ်က္ဆီးေနေသာ ကုမၼဏီ၀န္ထမ္း ၁၇ ဦးႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားအား ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အမ်ားစုကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေႀကင္း၊ ကုမၼဏီတာ၀န္ခံ တစ္ဦးကိုသာ မသကၤာ၍ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ၿပီး မႀကာမွီျပန္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေႀကာင္း KIA အရာရွိတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ သံလြင္ဧရာကုမၼဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အစာအဆိပ္ခဲ့သည့္ ဖားျပင္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး ဖားျပင္ျပည္သူတို႔အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ ေသာက္သံုးရန္မသင့္ေသာ ယမ္းဆိပ္သင့္ေရတြင္း၊ ေရကန္အစား ေရေပးေ၀ေရး အသစ္တစ္ခု ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေႀကာင္း ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးက ေျပာႀကားလာပါသည္။ 

ေမာင္ရွင္းလင္း
၁၂/၉/၂၀၁၂

4 comments:

Nhkum Seng Hkum said...

sadi maja ga lo.

Anonymous said...

Ndai zawn KIO/KIA hpe shamyit kau na myit hkrum da ai Company 8 hpe hpa nna hkyem sa na lam n mai jaw sai.. dai company 8 hpe alawan kapaw shamyit kau saga... An hte a lung seng ni hpe wa htu shaw la nna, n dai zawn an hpe shamyit mayu ai ni hpe lawan sat kau, ari jaw ra sai..
zed

KIO/KIA HPE TSAWRA AI WA said...

re jaw ai ngai mung madi shadaw ai.

GuBa said...

Dai Myen miwa ni hpe n mai kam ai lo.!!JP mung hpe krawk sha ,lai sha taw nga ai ni.Prat tup yu chyai na "NingMar"shakap dat ya n na Jp mung na gawt shapraw kau ra Sai..!!!!

Post a Comment