Slideshow Image 2

ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း (၅) ေဒသတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား

ႏုိင္၀င္ဘာ (၈) ၾကာသာပေတး
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း တပ္မဟာ (၅) လက္ေအာက္ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း (၅) ေဒသျဖစ္ေသာ ၀၀မ္ေက်းရြာအနီးတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ (၇) ရက္ ေန႔လည္ပုိင္း (၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဗမာအစုိးရစစ္တပ္ ခလရ (၁၄၁) တုိ႔ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဤတုိက္ပြဲတြင္ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွာ (၇) ဦးေသဆံုးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ အပါတ္တြင္လည္း ေကအုိင္အုိအစုိးရ တပ္မဟာ (၅) အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔ေဒသ တြင္ ဗမာစစ္အစုိးရ စစ္တပ္အျခင္းျခင္း (၁၂၀မမ) လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ မွားယြင္းပစ္ခဲ့မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔အျခင္းျခင္းမွားယြင္းေၾကာင့္ ဗမာစစ္သား အမ်ားအျပား ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရရွိေသာ ဗမာအစုိးရ စစ္သားမ်ားကုိ ျမစ္ၾကီးနား ေဆးရုံသုိ႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ၄၊၅ ခါ သယ္ယူခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဤသုိ႔ ဗမာအစုိးရ စစ္တပ္ အခ်င္းခ်င္းမၾကာခဏမွားယြင္း ပစ္ခတ္မွဳျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ဗမာအစိုးရမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ စစ္အင္းအား အမ်ားအျပားပုိ႔ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး၊ တပ္ရင္းတစ္ရင္းႏွင့္ တစ္ရင္းမွတ္မိျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းပစ္ခတ္မွဳ မၾကာခဏျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


(7) Burmese soldiers killed in Wa Wang village, which is under KIA (5) battalion, KIA (5) Brigade area, on 7th November, according to the KIA front-line officer report. At 02:00 noon on that day, there was severely battle between Burmese Government light infantry unit (141) and KIA (5) battalion  in Wa Wang village.
Last week, there was wrong firing with 120 MM artillery weapon between the same Burmese Government troops. On that incident, many Burmese soldiers died and wounded. And the wounded soldiers were transferred 5 times with military helicopter. It is happened often because there are many Burmese government troops in the KIA’s area and they don’t recognize each other.

7 comments:

Anonymous said...

KARAIKASANG gaw anhte wunpawng amyu sha ni hpe kade ram tsawra ngu ai gaw ndai mabyin ni hpe yu nna atsawm sha chye lu ai. Karai kasang kaw galoi mung manoi manat let shawng de shakut sa wa ga.

Seng Maran said...

Never give up

Anonymous said...

မွားယြင္းတာထက္ေျကာက္အားလန္႔အားနဲ႕ရမ္းပစ္တာေလ

padang yesu said...

ngai mung wp myu tsaw share shagan ni hte ten shagu majan pa hta rau re.hkum tsang dai W P annau ni kadai si na nre,YEHOWA AUNG DAWM PADANG SHE DIP SHA NGUN NA RE.

Anonymous said...

အဓိပၸါယ္မရွိတာျမန္မာစစ္ေလာကမွာ မွားယြင္းပစ္တယ္ဆိုတာရာဇ၀င္ကိုမရွိခဲ႕ ဘူး ကေလးကစားတာမွမဟုတ္တာ ေၾကာက္အားလန္႕အားပစ္ရေအာင္လဲ ဘာလက္နက္ဆန္းေတြရွိေနလို႕ေၾကာက္ရမလဲ သတင္းမွာလဲ ဗမာစစ္သား ဘယ္ေလာက္က်တယ္ေသတယ္ဆိုတာေတြပဲပါတယ္ kia စစ္သားေတြက မေသတဲ႕အမ်ိဳးေတြလား ... ဇာတိေသြးဇာတိမာန္တက္ၾကြေအာင္လုပ္တာလဲလုပ္ ေပါ့ ဒါေပမယ့္ေသတြင္း ထဲေတာ့ အတင္းတြန္းမပို႕ပါနဲ႕ သတင္းသမားတို႕ရယ္ ...

padang yesu said...

ANhte chyurum W P shani K K la ta la sai hte maren ding hpring ai hte K K shi sharawng ai lam hta tsap,teng man ai hte kangka let,amu bungli galaw ga,shingrai yang dai nhkru nhkra agung alau mahkra dang manga lu na re.dai myenni shada da shut gap sat hkat ai nga,kahtap na grau na re.HTAM SHI ALU, lagu NAWKYU JAWNG HKRUP MARA DI NAT JAHTEN ,W P mungchying shani hpe amyu myu hku zingri,myen a sai myit kraw kaw nan masha myit ai hku nmyit ai majaw re.AUNG SAN KAW+UTING TSIN NGAM ai ning baw ningla ni yawng a n gup ga na Teng Man ai ga nshapraw ding sang shawnglam na myen hpyen man ni shada da gap shut hkat na grau na re.

padang yesu said...

ANhte chyurum W P shani K K la ta la sai hte maren ding hpring ai hte K K shi sharawng ai lam hta tsap,teng man ai hte kangka let,amu bungli galaw ga,shingrai yang dai nhkru nhkra agung alau mahkra dang manga lu na re.dai myenni shada da shut gap sat hkat ai nga,kahtap na grau na re.HTAM SHI ALU, lagu NAWKYU JAWNG HKRUP MARA DI NAT JAHTEN ,W P mungchying shani hpe amyu myu hku zingri,myen a sai myit kraw kaw nan masha myit ai hku nmyit ai majaw re.AUNG SAN KAW+UTING TSIN NGAM ai ning baw ningla ni yawng a n gup ga na Teng Man ai ga nshapraw ding sang shawnglam na myen hpyen man ni shada da gap shut hkat na grau na re.

Post a Comment