Slideshow Image 2

ဖားကန္႔ အစိုးရ ဗ်ဴဟာကုန္းမွ လူေနရပ္ကြက္မ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးမွားျဖင့္ပစ္ခတ္

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂) ေသာၾကာ
ႏုိ၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ တြင္ ဖားကန္႔အေျခစိုက္ ဗမာအစိုးရ ဗ်ဴဟာကုန္းမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဗလခ လူေနရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ပရမ္းပတာပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ပစ္ခတ္မႈေႀကာင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ၃ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ၁ ဦးမွာ အလြန္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးသည့္ ေနာက္ ပထမဆံုး အစိုးရတပ္မ်ား၏ လူထုအားရည္ရြယ္၍ ပစ္ခတ္မႈလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ KIA တပ္မ်ားထက္ ျပည္သူမ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမွာ ယခုႏွင့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ဗမာအစိုးရဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား အလံုး ၂၀ ခန္႔ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း KIA ဖက္မွ ယခုအခ်ိန္အထိျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားတပ္စြဲထားရာ ေမာ္ေမာကုန္း၊ ဆိုင္းဂ်ာဘြန္၊ လေမာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ၃ မိုင္ ၄ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ဗလခေမွာ္၊ သေဌးေဂ်ာင္ေမွာ္ စသည့္ ကခ်င္မ်ားအေနမ်ားသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ အမ်ားဆံုးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗမာအစိုးရအေနျဖင့္ KIA အားတိုက္ခိုက္သည္ဟု ဆိုေသာအရာအတြက္   ေမးခြန္းမ်ားေမးစရာျဖစ္ လာပါသည္။ ဗလခ ေဒသခံတစ္ဦးက “ဒါက အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိတိုက္ခိုက္ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ စစ္သား စစ္သားခ်င္း၊ ေသနတ္ ေသနတ္ခ်င္း တိုက္ခိုက္ႀကတာကို ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အခုက အရပ္သားျပည္သူေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီးတိုက္ခိုက္လာတာကိုေတာ့ ရႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒါက သူပုန္လုပ္ရပ္ပါ။” ဟုသူ၏အျမင္ကိုေျပာျပပါသည္။ ယခုအခါ ဖားကန္႔ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ဗမာအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ခံျပင္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ကူညီလွ်က္ရွိသည္ဟု ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား က ေျပာျပပါသည္။

Burmese Government, which is based on Hpa Kant military tactic hill opened fire with heavy artillery weapon to  BaLaHka Jame mine civilians on 2nd November, according to KIA-front line officer report. In that incident,  (3) civilian were injured, one person was seriously condition.  Actually, these firing were the first time to shoot the civilians after peace talk with Government and this became totally five times to shoot the civilians with heavy artillery weapons. Anyhow, KIA didn’t refight to the Burmese army even those the Burmese army fired over 20 times. The Government aimed to shoot intentionally to the Kachin ethnic civilians’ quarter which is (4) miles far away from KIA areas of Maw Mau hill, Seng Ja Mountain and La Mawng hill. “Actually, the government army shoot intentionally to our innocent civilians, we don’t’ want to say their fighting soldiers to soldiers and weapons to weapons, but we condemn the Government fighting to the civilians, these are like insurgent action,” said one of the BaLaHka civilians.  Now, the civilians feel angry and bitterness on the Burmese Government army’s firing. And the churches and some parties helped the wounded civilians.

6 comments:

Anonymous said...

ဗမာအစုိးရသည္ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကုိပစ္မွတ္ထားျပီးတုိက္ခုိက္ခ်င္းသည္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကုိစိန္ေခၚေနခ်င္းျဖစ္သည္။KIA,KIO၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားမုူအေပၚအနုိင္လုိခ်င္တဲ့ဗမာစစ္တပ္၏ေအာက္တန္းအၾကဆုးံလုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ကမၻာ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့နုိင္ငံအသီးသီးမွာေလ့လာၾကည့္ပါဘယ္နုိင္ငံမွအျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုမတုိက္ခိုက္ဘူး။ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းစဥ္စားသုးံသပ္ျပီးပါကုိသိသိက်က်လုပ္ရင္ေကာင္းမယ္ဆုိတဲ့ဆုးံျဖတ္ခ်က္ကုိဆုးံျဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ဥဗမာ-KIO,KIAနွင့္ဗမာအစုိးရ၏ျပန္လည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိလုိလားသလား(ဒါမွမဟုတ္)ကုိယ့္ျပည္ကုိယ့္နယ္ကုိလုိလားသလားဆုိတာေပါ့။

Anonymous said...

ဗမာလူမ်ဳိးေတြကဘယ္ေလာက္ရာထူးရိွရိွိွ၊ေငြဘယ္ေလာက္ရိွရိွ သူတို႔ရဲ႕ဗီဇကိုက ကလိမ္ကက်စ္ ပါပီသာ။

christopher said...

KIO ေတြသည္းခံေနတာလြန္ေနၿပီ၊ဒါေတြကအႏိုင္က်င့္တာပဲ။သတၱိရွိရင္ေရွ့တန္းသြားပါလား ၿပည္သူကိုလိုက္ႏိုိပ္ဆက္တာေတာ့ ဗမာ ဆုပ္ပဲ။

padang yesu said...

W P mungdan hta lagu shang nga nna mung shawa hpe sinyam ten shagu jaw nga ai banau myen hpyen mahkra hpe la jang gun kau gawt kau saga.aw aw nga na yu mau nga na ten nre sai.

အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရား၏သား said...

ကလိန္ကက်စ္ဗမာစစ္သား အစိုးရမ်ား လူမ်ဳိးခြဲျခား ေသာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုခ်င္ေသာ အစိုးရ ကခ်င္လူမ်ဳိး မ်ားကို အမ်ဳိးျပဳတ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိ ေသာ ဗမာအစိုးရ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား ဘုရားတကာထက္ ဘုရား ထဝရဘုရားရွင္ရွိတာ ကိုမသိၾကဘူး အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရားက သက္တို႔ကို ဒဏ္ခပ္လိမ့္မည္ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား KIA/KIO ကမင္းတို႔ကို တိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး ထာဝရဘုရားက မင္းတို႔ကို အျမစ္ ျပတ္ ဒဏ္ခတ္မည္ ၾကည့္ထားတစ္ကယ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ထာေနာ္။

Anonymous said...

Nov 3,2012 shani na hugawng shi ga hta 'Ning tawn ai share shagan'nga ai gabaw hte Zin Htung Naw Awng hpe shakawn shagrau ai shi ga mu hti ga ai.shagrau ai gaw gaja ai lam re.rai tim seng ang ai ni hpe ga san san mayu ai. Hpa rai na dai shara kaw M hpyen ni hpung hte hpung lung wa ai hpe shi langai sha hkap gap ra ai kun?ngu ai ga san re.laga myu tsaw hpyen la nga ai ni gaw gara kaw du taw ai.hpa rai na shi langai sha dai kaw du taw ai nchye na ai.KIO/KIA hpyen la nlaw na kun?gade nlaw ai nga tim dap langai,ahkyak ai shara langai kaw hpyen ma langai sha lu tawn da na tai hpyen hpe hkap gap ra ai ngu ai madang gaw nbyin gying ai.Rawt malan hkrun lam aten hta du daw sai hkaw ai lam nga gying ai hpe chye na ga ai.rai tim nbyin gying ai hpe gaw n-shabyin, nsi ra ai kaw gaw majoi n-si hkra gaw shim lam hkrak lu jaw ra ai ngu mu ai. KIO/KIA kaw marai langai sha ning hkap gap ra na daram masha nlaw ai gaw nre ai lam hpe mung mu chye da ga ai.ndai shi ga hpe mu hti ai shaloi shagrau da ai lam ni hpe majoi sha hti shalai madat shalai yang gaw madat mung pyaw nga ai.arawng mung la n-ngai.Tim teng sha sawn yu yang gaw lahta na salang ni up hkang ai lam hta gawng kya ai lam hpe mu lu ai majaw 'Ning Tawn ai share shagan Zin Htung Naw Awng' hpe nja nhpra let ndai lai ka hpe ka dat ai re.Gyin jaw salang ni KK kaw nyan hpa ji hpyi let hkrak ai zai ladat ni hte shawng de shanang sa wa lu mu ga kyu hpyi dat ai.

Hkam sha let,
Myu tsaw shayi

Post a Comment