Slideshow Image 2

ျမစ္ဧရာဝတီကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခြင့္ လုံးဝမျပဳေတာ့ပါ။ (အပိုင္း ၅)

၃၁-၃-၂ဝ၁၂

ယေန႔ ၾကြေရာက္လာတဲ့ ဆရာေတာ္ဘုရားနဲ႔ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းႀကီး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ လူႀကီးနဲ႔တကြ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ေရွးဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုပါတယ္။ ပထမဦးစြာ က်မ္းစာတစ္ပိုဒ္ကို အရင္ဖတ္ပါမယ္။ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၁း၁၊ “အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။” ေနာက္ပိုင္းမွာအေသးစိပ္ ရွိပါတယ္။ ဤကမၻာ ေျမႀကီးကို ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားတာ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလို႔ ေျပာသလဲ။ က်ေနာ္ၾကား သိရတာက ႏွစ္သန္းေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ၿပီလို႔ သိရတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ ေရွးကျမဳပ္သြားတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို တူးေဖၚ ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃ဝဝေက်ာ္ရွိၿပီတဲ့။ ဒါဟာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အျခင္းအရာေတြပဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ ကမၻာ ေျမႀကီးကိုဖန္ဆင္းရာမွာ အလုံးစုံပါ၀င္ခဲ့ၿပီ။ Nhkaibum ေတာင္လဲပါ၀င္ခဲ့ၿပီ။ Mali Hka နဲ႔ Nmai Hka တို႔ဆုံဆည္းရာ ျမစ္ဆုံလဲပါ၀င္ခဲ့ၿပီ။ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေတြးေခၚ တတ္ဖို႔လိုတယ္။

Mali Hka နဲ႔ Nmai Hka ျမစ္ဆုံမွာ ေရကာတာလုပ္လိုက္တဲ့အခါ ေရမ်က္ႏွာျပင္ဟာ ေပ ၅ဝဝ-၆ဝဝ ျမင့္သြားမယ္။ အကုန္လုံးၿမဳပ္သြားမယ္။ Mali Hka နဲ႔ Nmai Hka အထက္ပိုင္းမွာလဲ မိုင္၁ဝဝ ေက်ာ္အထိ ေရလြမ္းမိုးသြားမယ္။ သဘာ၀အားျဖင့္ ေရဆိုတာ ျမင့္ရာမွ နိမ့္ရာသို႔ စီးဆင္းသြားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေရကာတာ ေဆာက္လိုက္တဲ့အခါ Mali Hka နဲ႔ Nmai Hka ဟာေျပာင္းျပန္ဘက္သို႔ ဆုတ္သြားေတာ့မယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ “ျမစ္ဧရာ၀တီကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ခြင့္ လုံး၀ မျပဳေတာ့ပါ” ဒါကို သေဘာေပါက္ရင္ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္။ သဘာဝကိုဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ေရကာတာစီမံကိန္းအေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဂ်ေယာ၀ူမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို တင္ျပေပးတဲ့အတြက္ သူ႕ကိုအမ်ားႀကီး ဂုဏ္ျပဳရမယ္။ က်ေနာ္တို႔က ေရကာတာစီမံကိန္း ရပ္ပစ္ဖို႔ သမၼတႀကီး အမိန္႔ေၾကျငာတာပဲသိတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ဘာမွမသိဘူး။

ေရကာတာစီမံကိန္းရပ္ပစ္ဖို႔ သမၼတႀကီးရဲ့ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ ထြက္လာတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔မ်ားစြာဝမ္းသာ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဂုဏ္လဲယူပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တုံ႔ျပန္သင့္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒေခတ္မွာ သိရွိနားလည္ ထားဖို႔ရန္လဲ ပါရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ဘယ္သူလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဆိုတာ နိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အျမင့္ဆုံးအႀကီးအကဲ ျဖစ္တယ္။ သူထက္ႀကီးတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ တာကို တစ္ျပည္လုံးက လိုက္နာရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ဒီေန႔ ဘာအားငယ္စရာလိုသလဲ။ ဘာေၾကာက္စရာလိုသလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းျပည္မည္၏။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာပဲျဖစ္ေစ၊ ဘယ္မွာပဲျဖစ္ေစ၊ အားလုံးေအးခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲေနထိုင္ရန္ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တ၀ွမ္းလုံး၌အတည္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျမစ္ႀကီးနားမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေမခ-မလိချမစ္ဆုံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ထုသူထုမွာ အာဏာရွိတယ္။

ေနာက္ဘာက်န္ေသးလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု တြင္ပါ၀င္ေသာ အရာေတြအားလုံး ျပည္သူလူထု ကပဲပိုင္ဆိုင္၏။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယေန႔က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီကိစၥကို ထပ္မံစဥ္းစားၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားအျမင္ ဖလွယ္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ CPI ဥကၠဌနဲ႔ Asia World Company ကို ေျပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္ေလးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ ျမစ္ဆုံေရကာတာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းသည္ဟု တရား၀င္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ဆက္လက္ၿပီး ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ကရိယာမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ကြက္ ေနရာမ်ား၊ တူးေဖၚျခင္း၊ ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ဂိတ္ေစာင့္ျခင္း၊ စီတာပူရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္ MD. 56 တြင္ေနထိုင္တည္းခိုျခင္း၊ စည္းရုံးဆက္သြယ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ပန္းျခင္းဆက္သ ေပးကမ္းျခင္း၊ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွ CPI, Asia World စသည္မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လအတြင္း ျပဳလုပ္လႈပ္ရွားသြားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား အားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ Semptember ၃၀ရက္၊ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း ေၾကျငာခ်က္အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အာဏာဖီဆန္ျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။ ယေန႔ကစၿပီး CPI, Asia World Company မွဤအရာေတြ အားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ဆဲပါလီမန္ဥပေဒအရ ဤအရာေတြအားလုံးဟာ ဥပေဒက်ဴးလြန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္တယ္။ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ တရားစြဲဆိုမယ္ဆိုရင္ ဒါက်ေနာ္တို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါလဲက်ေနာ္တို႔အားလုံး သိရွိနားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သစ္ပင္တစ္ပင္ခုတ္ရင္ က်ေနာ္ၾကားသိထားတာက ေသဒဏ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုက်ေနာ္တို႔ ေဒသမွာေတာ့ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ သစ္ပင္၊ ၀ါးပင္၊ ေဆး၀ါးမ်ိဳးစုံ၊ ပန္းမ်ိဳးစုံ၊ အေကာင္ေတြ ဆိုရင္လဲ အႀကီးအငယ္၊ သက္ရွိသက္မဲ့ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ သယံဇာတအဖိုးတန္ရတနာ အားလုံးေျပာင္သြားၿပီ။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ေရလြမ္းမိုးမယ့္ေနရာဟာ အထက္ဘက္ကို မိုင္ ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္သြားမယ္။ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္း၊ အင္း၊ အိုင္၊ လွ်ိဳေျမာင္၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းအားလုံး ေရဖုံးလြမ္းသြားမယ္။ ေရဖုံးလြမ္းသမွ် ေနရာအားလုံး အႏွစ္ ၅ဝ တရုတ္ေတြပိုင္သြားၿပီ။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ေတာ့ဘူး။

ေရကာတာလုံျခဳံေရးအေၾကာင္းျပျပီး အားလုံးတရုတ္ေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေရာက္သြားေတာ့မယ္။ ေရအိုင္ႀကီးနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္မိုင္အကြာမွာ ေဒသခံျပည္သူေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မျပဳရ ဟူသည့္အမိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္ထား ေတာ့မယ္။ က်ေနာ္တို႔က ေရွးဘိုးေဘးေဘဘင္ ပေ၀သဏီကာလမွ ေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ ကိုယ့္ဌာနီ၊ ကိုယ့္ေဒသ၊ ကိုယ့္ရပ္ရြာေတြကို စြန္႔လြတ္ရေတာ့မယ္။ တရုတ္ေတြဟာ နည္းပညာရွိတယ္။ အရင္းအႏွီးရွိတယ္။ အားလုံးထုတ္ေဖၚ ထုတ္ယူသြားၾကမယ္။ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘာက်န္ေတာ့မလဲ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သယံဇာတ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အားလုံးဟာ Zeroျဖစ္သြားမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရဲ႕ဘ၀က ႀကံဖတ္နဲ႔တူသြားေတာ့မယ္။ အားလုံးစုပ္ယူသြားမယ္။ ဘာမွက်န္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။

တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုတာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ၊ ဘာသာတရားမရွိဘူး။ စီးပြာေရးတစ္ခုပဲျမင္တယ္။ ေရကာတာလုပ္ရင္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေပးမယ္ စသည္ျဖင့္ ကေလးမုံ႕ဖိုးေပးသလို ေခ်ာ့ေနတယ္။ ငါတို႔ကိုအဲလို လာမစမ္းသပ္နဲ႔။ ငါတို႔ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုမွာ အာဏာရွိတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အေကာင္အထည္ေဖၚလာတဲ့ေန႔မွာ ပံ့ပိုးမႈေတြ၊ ေထာက္ပံ့မႈေတြ အမ်ားႀကီး ေရာက္လာမွာပဲ။ ဒီေလာက္ထိ တရုတ္ကို က်ဳိးႏြံေနစရာ မလိုပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ လိုအပ္လာရင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္လဲရွိတယ္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႔ လုပ္သြားရင္ရပါတယ္။ သူတို႔ေပးမယ့္ ၁၀% ဘာလုပ္မလဲ။ က်ေနာ္တို႔ လိုလာရင္ ၁ဝဝ%အျပည့္ ထုတ္ယူအသုံးခ်ၾကမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဒီစီမံကိန္းကို ဘာမွအထင္ႀကီးေနစရာ မလိုဘူး။ သေဘာၾကစရာမလိုဘူး။ ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရရွိမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးဟာ တိုင္းထြာလို႔မရေအာင္ ႀကံဖတ္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားၾကမယ္။ ဆုံးရႈံးနစ္နာသြားမယ္။

ဒီေရကာတာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရင္ တရုတ္ေတြဟာ သူတို႔ကုန္က်ထားတဲ့ဟာကို ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းတယ္တဲ့။ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၅ဝဝ သူတို႔ေတာင္းတယ္။ အဲဒါကို ျမန္မာ့ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၆.၅ဝက်ပ္ျဖင့္ ေျမာက္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ့ လူဦးေရ သန္း၅ဝ တို႔တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၅ဝဝစီ ေလ်ာ္ေပးလိုက္ရင္ ရပါတယ္။ ဘာမွမပူၾကပါနဲ႔။ ေပးလို႔ရတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးစတမ္း စာရင္းရွင္းၾကည့္မယ္။ သူတို႔ထုတ္ယူသြားတဲ့ သယံဇာတေတြဟာ တန္ဖိုးသန္းေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက ရွိခဲ့ၿပီ။ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ယူသြားၾကၿပီ။ ေပ၄၀ ေက်ာ္ရွည္တဲ့ ေႁမြႀကီးလဲ ဖမ္းသြားၾကၿပီ။ ဒါေတြကို ဘယ္သူကေပးလို႔ ယူသြားတာလဲ။ ဟိုမွာတူးလိုက္၊ ဒီမွာေဖာက္လိုက္၊ ဟိုမွာႏႈိက္လိုက္နဲ႔ အကုန္လုံးထုတ္ယူ သြားၾကၿပီ။ ေနရာတကာ တရုတ္ျပည္သြားတဲ့ ကားလမ္းေတြေဖာက္လုပ္ထားၾကၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြက မိမိတို႔မွာ အာဏာရွိမွန္း မသိၾကဘူး။ ေၾကာက္ဖို႔ပဲသိတယ္။ စိုးရိမ္စိတ္ပဲရွိတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရေျမသဘာ၀အေၾကာင္းလဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ အရာေတြဟာ အင္မတန္ ျပည့္စုံတယ္။ ဘုရားရဲ႕လက္ရာကို လူေတြဖ်က္ဆီးလို႔ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမဆီလြာေတြ ခန္းေျခာက္ကုန္မယ္။ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ ေသာက္ေရေတာင္ ရွာရခက္ေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျမစ္ဆုံကိစၥကို မစမ္းသပ္သင့္ဘူးလို႔ က်ေနာ္CPIကို ေျပာခ်င္တယ္။ လာမစမ္းၾကပါနဲ႔။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ဒုကၡေရာက္သြားမွာကို မလိုခ်င္ဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကးလဲမလိုခ်င္ဘူး။ သူတို႔ေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကး ဘာလုပ္မလဲ။ က်ေနာ္တို႔လဲ ဒီေလာက္ေလးေတာ့ နားလည္ပါတယ္။ CPIတို႔ Asia World တို႔ ဒီမွာေနလို႔မရဘူး။ သမၼတႀကီးက ရပ္ပစ္လိုက္ၿပီ။ အာဏာဖီဆန္လို႔မရဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ က်ေနာ္တို႔တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔အားလုံးဟာ ယေန႔ကစၿပီး ဒီကိစၥကို အထက္အႀကီးအကဲေတြ သိေအာင္တင္ျပရမယ္။ လူထုမွာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရွိတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပရမယ္။ ယခင္ကလို အာဏာပိုင္ဆိုတာ ပါတီေကာင္စီေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ အားလုံးေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ အာဏာဆိုတာ ျပည္သူလူထုမွာရွိတယ္။ လူထုမႀကိဳက္တာ မလုပ္ရဘူး။ လူထုဆိုတာ ဆႏၵျပခြင့္ရွိရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပိုင္ရွင္လဲျဖစ္ၾကတယ္။ ေဒသခံေတြျဖစ္တယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလဲပါရမယ္။ တပ္မေတာ္လဲပါရမယ္။

တရုတ္ေတြကေတာ့ လာၿပီးနယ္ခ်ဲ႕ၾကတယ္။ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႕တယ္။ လက္နက္နဲ႔မဟုတ္ပဲ စီးပြားေရးျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘာမွ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္မလာပဲ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ ဖန္တီးေပးတယ္။ အႏၱရာယ္မ်ိဳးစုံ ဖန္တီးေပးတယ္။ ဒါေတြကို သိရွိနားလည္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းဖို႔ က်ေနာ္တို႔အားလုံးဆီမွာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေစျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္က ေကာင္းျမတ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းေပးထားတာကို လူ႕လက္ျဖင့္ မဖ်က္ဆီးၾကပါနဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ ဆႏၵအမွန္ကို ထုတ္ေဖၚၾကစို႔လို႔ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္ရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

Fr. Gregory Lazum Naw Din

0 comments:

Post a Comment