Slideshow Image 2

ဦးေတဇ၏ ထူးကုမၼဏီက ၉ တန္းေက်ာင္းသားေလး၏ ေက်ာက္စိမ္းကိုသိမ္းဆည္း

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔စေနေန႔တြင္ ေကာင္ဆန္ေမွာ္မွ အဖ ဦးမရန္ေဇာ္ထန္ႏွင့္ ေဒၚလဖိုင္ထုဆိုင္တို႔၏ သား ေမာင္ထြယ္ေအာင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ (၉ တန္းေက်ာင္းသား) သည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အားလပ္ရက္တြင္ မိဘမ်ား၏ ေငြေႀကးအခက္အခဲကို ကူညီရန္ေျဖရွင္းရန္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုတြင္ ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြခဲ့ပါသည္။   ေတာင္က်ေရေျမာင္းႀကားမွ ေရမေဆးေက်ာက္စိမ္း ပိႆာ ၂၀ ခန္႔ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာက္စိမ္းအား ထူးကုမၼဏီက ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟုဆိုကာ ကုမၼဏီတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္ေဇာလင္း၊ ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္တို႔မွ မတရားသိမ္းယူခဲ့ပါသည္။
ထိုကိစၥကိုေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ တပ္ရင္း ၆ သို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံသျဖင့္ တပ္ရင္း ၆ လက္ေအာက္ခံ တပ္ခြဲ ၉ မွ တပ္ခြဲမွဴး လခန္ခါးမွ ဦးေဆာင္ကာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထူးကုမၼဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ တရားမွ်တ စြာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကိုးတန္းေက်ာင္းသားေလးအား ကုမၼဏီကေက်ာက္စိမ္းယူမည္ေလာ၊ ေငြယူမည္ ေလာဟုေမးေသာအခါ ထိုေက်ာင္းသားေလးက ထိုက္တန္ေသာေငြေႀကးသာ ရရွိလိုေႀကာင္း ေျပာႀကား သျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတန္ဖိုး က်ပ္ေငြ ၅ သိ္န္းကုမၼဏီက ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ေဒသခံမ်ားက ကုမၼဏီမ်ား၏ မတရားေက်ာက္သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကိုတိုင္ႀကားလာသျဖင့္ တပ္ခြဲမွဴးသည္ ေကာင္စံ၊ ေတာင္းေကာ့၊ ကရင္ေခ်ာင္၊ စေဘာ့၊ နမ့္ေမွာ္ စသည့္ေမွာ္ေဒသရွိ ကုမၼဏီမ်ားမွ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ လူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူကာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ တပ္ခြဲမွဴးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရား၀င္ ကုမၼဏီမ်ားကို ပိတ္သိမ္းထားခ်ိန္ တြင္ ေဒသခံမ်ားအား ကုမၼဏီျခံ၀န္းမွ လြဲ၍ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ လက္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ ခြင့္၊ ေရမေဆး ေက်ာက္စိမ္း ရွာခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိမ္းယူထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ဗမာစစ္သားႏွင့္ ရဲမ်ားအားကိုးျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အေႏွာင့္အယွက္မေပးရန္ သတိေပးခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္သူမ်က္ႏွာကိုမေထာက္ဘဲ ေက်ာက္မ်ားကို မတရား သိမ္းဆည္းမည္၊ ေဒသခံမ်ားကို ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးမည္ဆိုပါက ကုမၼဏီကသာ တာ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း တပ္ခြဲမွဴးက သတိေပး ခဲ့ေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာႀကားလာပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ ရာေမွာ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေက်ာက္စိမ္းရွာေဖြေနေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာႀကားပါသည္။ KIA အရာရွိတစ္ဦးက ‘လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ေဂြခါေမွာ္မွာ ေက်ာက္စိမ္း သိန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္တန္ေက်ာက္တစ္လံုးထြက္တယ္၊ အဲဒါေက်ာက္ပိုင္ရွင္က သိန္း ၁၀၀ လာလွဴသြားတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ဆိုတာသတ္မွတ္ထားတာမရွိပါဘူး၊ အျပန္ အလွန္ ယံုႀကည္မႈပါ၊ သူတို႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေက်ာက္တူးဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကာကြယ္ေပးထားတယ္၊ ဒါကို သူတို႔က ျပန္ၿပီးေက်းဇူးဆပ္တယ္လို႔ဘဲယူဆပါတယ္ ‘ ဟုေျပာႀကားလာပါသည္။ ဗမာအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေမွာ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ပိတ္ထားပါသည္။
 
ေမာင္ရွင္းလင္း
၂၇/ ၆/ ၂၀၁၂

2 comments:

Lahkang said...

De

Jinghpaw kasa shiga dap,

anhte Myu sha ni a lam shiga hpe lawan ladan sawk sagawn shabra ya ai hpe ngai Myu sha 1 hku nna grai chyeju dum nga n ngai re. dai hta, shiga hpe ka ai shaloi madi madun mayu ai references hpe ading tawk sang lang hkra ka lu yang kaja ai. Ga shadawn; ya na ndai shiga hta, Dap dung 6 ni hku nna n dai manghkang hpe hparan ya lu dat ai rai yang, KIA dap kun or Myen Dap kun ngu ai hpe n sang lang taw ai hku re. Hpakan ginra gaw, KIA dap ni da myen Dap ni da kapyawn nna shamu shamawt taw ai shara re majaw,shiga hti ai ni hku nna chye na shut wa lu ai..

Lahkang said...

De

Jinghpaw kasa shiga dap,

anhte Myu sha ni a lam shiga hpe lawan ladan sawk sagawn shabra ya ai hpe ngai Myu sha 1 hku nna grai chyeju dum nga n ngai re. dai hta, shiga hpe ka ai shaloi madi madun mayu ai references hpe ading tawk sang lang hkra ka lu yang kaja ai. Ga shadawn; ya na ndai shiga hta, Dap dung 6 ni hku nna n dai manghkang hpe hparan ya lu dat ai rai yang, KIA dap kun or Myen Dap kun ngu ai hpe n sang lang taw ai hku re. Hpakan ginra gaw, KIA dap ni da myen Dap ni da kapyawn nna shamu shamawt taw ai shara re majaw,shiga hti ai ni hku nna chye na shut wa lu ai..

Post a Comment