Slideshow Image 2

ဖားကန္႔ ဆုိင္းေတာင္ မုိးသည္းထန္မွဳေၾကာင့္ ေရၾကီး

June (12) bat Lahkawng
ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ည ၉ နာရီမွစ၍ ရြာသြန္းခဲ့ေသာမိုးေႀကာင့္ ဖားကန္႔၊ ဆိုင္းေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔မွစ၍ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔ေရာက္ေသာအခါ   ေရက်သြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားရွိေႀကာင္း ဆိုင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားက ေျပာႀကားလာပါသည္။

တံတားႀကီးတစ္စင္းပ်က္စီးေနစဥ္ အေ၀းေျပးကားဂိတ္မ်ား ေရလြမ္းမိုးသြားၿပီး ခရီးသည္တင္ကားမ်ားလည္း   ေရနစ္သြားေႀကာင္း၊ ဆိုင္းေတာင္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕သို႔သြားရာ တံတားႀကီးတစ္စင္းႏွင့္   ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားထားရာ တံတားငယ္တစ္စင္း ပ်က္စီးသြားေႀကာင္း၊ ယခုအခါ ဆိုင္းေတာင္သို႔ ေက်ာင္းလာတက္မည့္ ေက်ာင္းသား မ်ား သြားလာေရးခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသြားရန္တံတားမရွိေတာ့ ေနအိမ္အမ်ားစုႏွင့္ ဆိုင္းခန္းမ်ား ေရလြမ္းသြားေႀကာင္း အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားေရ၀င္သျဖင့္ ဆိုင္မဖြင့္ႏိုင္ေႀကာင္း၊ စီးပြားေရးထိခိုက္ေႀကာင္း ေဒသခံမ်ားက   ေျပာႀကားလာပါသည္။   ယခုအခ်ိန္သည္ မိုးဦးကာလသာရွိေသးသျဖင့္ ေဒသခံ အမ်ားစုမွာ ယခုကဲ့သို႔   ေရႀကီးလာလိမ့္မည္ဟုမယူဆသျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားပိုမ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အဆိုအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ဆိုင္းေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ပံုမွန္ေရႀကီးလာေႀကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံမ်ားမွာ   ေရႀကီးမႈဒဏ္ကိုခံစားေနရေႀကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာႀကားပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အာဏာပိုင္ အဆက္ဆက္ သည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာက္စိမ္း အလြန္အကၽြံတူးေဖာ္ျခင္း၊ ဥရုေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမစာတူးျခင္း၊ ေျမစာ ဖို႔ျခင္းမ်ား   ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေရစီး ေရလာေျပာင္းကာ ယခုကဲ့သို႔ လူေနၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေရႀကီးျခင္းမ်ား   ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ 

အေ၀းေျပးယဥ္စခန္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း ယခုကဲ့သို႔ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း အာဏာပိုင္အစိုးရမွ   ျပည္သူလူထုအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိသည့္အျပင္ ကုမၼဏီမ်ားကိုေလွ်ာ္ေႀကးမေတာင္းႏိုင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ ကုမၼဏီအမ်ားစုမွာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံ   ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ကုမၼဏီပိုင္ရွင္အမ်ာစုသည္ မိုးတြင္းကာလ တြင္ ဖားကန္႔ေဒသဠ္   ေနထိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားဠ္သာေနထိုင္ပါသည္။  သူတို႔၏လုပ္ရပ္ေႀကာင့္ ေရႀကီးလာေသာ္လည္း   ေဒသခံမ်ားသာ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ်ခံစားေနရပါသည္။ ေနအိမ္တစ္လံုးသည္ ေရႏွစ္၍ ျပန္လည္တူးေဖာ္လိုပါက သိန္း ၅၀ မွ သိန္း ၂၀၀ အတြင္းကုန္ေႀကာင္း၊ ျပန္လည္မတူးႏိုင္ပါက မိမိေနအိမ္မ်ားဆံုးရႈံးေႀကာင္း   ေဒသခံတစ္ဦးက ရွင္းျပပါသည္။

အိမ္ေျမွက္ခမတတ္ႏိုင္၍ ဆံုးရႈံးရေသာအိမ္တစ္လံုးဖားကန္႔ေဒသသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကထားလုပ္ကို္င္ရာ ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ ယူရိုေငြ သန္းခ်ီတန္ေက်ာက္စိမ္း ထြက္ရာေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေႀကာင္း၊   ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေႀကာင္း၊ အစိုးရအဆက္ဆက္ လဒ္စားၿပီး   ေဒသခံမ်ားေကာင္းက်ိဳး၊ ရပ္ရြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေႀကာင္း၊ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္လည္း   ေက်ာက္စိ္မ္းတူးေဖာ္ျခင္းတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ္လည္း မ်က္ကြယ္ျပဳထားေႀကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ဆင္းရဲဒုကၡကိုလည္း လစ္လ်ဴရႈထားေႀကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကရွင္းျပပါသည္။

ေပါမ်ားလွေသာ ကုမၼဏီပိုင္ယႏာၱရားမ်ား စာေရးသူအေနျဖင့္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေျမေကာ္စက္(ဘက္ဖိုး) မ်ား၊ ေျမသယ္ကားမ်ား ေသာင္းခ်ီ ရွိပါသည္ကိုမ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ပါသည္။ မိုးတြင္းကာလတြင္   ေက်ာက္စိမ္းကုမၼဏီမ်ားရပ္နား၍ စက္ယႏာၱရားမ်ား ရပ္နားထားသည္ကိုလည္း ျမင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစက္ယႏာၱရားမ်ားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လမ္းခင္းေပးျခင္း၊   ေရႏႈတ္ေျမာင္းေဖာ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ကို မေတြ႕ရေသာေႀကာင့္ အလြန္အံ့ၾသမိပါသည္။ လူစိတ္ေကာရွိေသးလား၊ လူေတြမွဟုတ္ရဲ႕လား ဟုအႀကိမ္ႀကိမ္ေတြးမိပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အိမ္မ်ားေရနစ္မည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေႀကာင့္ အျမင့္သို႔ေျမွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေျမစာမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ေျမသယ္ကားတစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၁ ေသာင္းခြဲျဖင့္ ျပန္လည္၍ ၀ယ္ယူေနရပါသည္။ အစိုးရဆိုသည္မွာ   ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာကိုသာ ႀကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုမွာထိုသို႔မဟုတ္ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးမကာကြယ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနျခင္းမွာ လြန္စြာအက်ည္းတန္လွပါသည္။ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ဟု အသံေကာင္း ဟစ္ေနေသာ အတြက္ျပန္လည္စဥ္းစားစရာ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေႀကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေမာင္ရွင္းလင္း
၁၂/၆/၂၀၁၂

4 comments:

Larin said...

chyeju hte Jinghpaw hku mung shiga ni shabra rit ngu Jinghpaw Kasa hpang tawngban dat n-ngai. Ngai zawn re ai myen laika n-chye hti ai Jinghpaw grai law nga na re ngu kam ai. Chyeju kaba....

Larin said...

chyeju hte Jinghpaw hku mung shiga ni shabra rit ngu Jinghpaw Kasa hpang tawngban dat n-ngai. Ngai zawn re ai myen laika n-chye hti ai Jinghpaw grai law nga na re ngu kam ai. Chyeju kaba....

padang yesu said...

KK chyeju hpe shakawn ai.ngai na tau mu nga ai yup mang byin wa na hpe tsang nga ga ai.Jinghpaw Kasa e chyeju hte naw WP mungdan ting chyam bra hkra kasa naw tai ya rit oi.ya ten lam shagu tau maja ra nga ai ten re.nhkru nhkra rai galaw mayu nga ai masha nga ai majaw mung ndai zawn byin wa ai mung rai nga ai.KK hpe hkapla kamsham nga ding len,hkum ding dek hpa wa mi shut shai ai galaw nga ai kun?myit yu na ten rai sai.

lamunglubu said...

Shiga hpe hti na myit hta grai hkra ai. Ndai zawn myen hpyenla ni zingri tan ai majaw hkrit myit nrawng, myen hpyen hpe shamyit Kau mayu ai myit she ga-aun wa. To nang a myu hpe ngun kaba lang na zingri ai hpe ning hkap ai re majaw, myu tsaw share, shagan ni magrau grang ga!!

Post a Comment