Slideshow Image 2

ဗ်ဴဟာမွဴးမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား အစည္းအေ၀းေခၚယူျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာတင္းခုိင္း

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗ်ဴဟာကုန္းတြင္ ဖားကန္႔ရွိ လူမ်ိဴးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုမွ တာ၀န္ရိွလူၾကီးမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စာတင္ခုိင္သည္ဟု ဘာသာေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ သိရွိရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗမာစစ္တပ္သည္ စစ္ေရးအထိနာေနသျဖင့္ စစ္ေရးအရ အခ်ိန္ဆြဲျပင္ဆင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႕ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကုိ အသံုးခ် လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ားကယူဆၾကပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာက္မတီအျဖစ္ ရပ္မိရပ္ဖ(၅၅) ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး စာတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖားကန္႔ေဒသ နာမည္ၾကီးအသင္းေတာ္မ်ားျဖစ္ည္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ သင္းအုပ္ ဆရာၾကီးဦးေဘာင္တူးဂ်ာ၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဆရာၾကီး ဘလားဂမ္ေအာင္ႏွင့္ အျခားကခ်င္ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူၾကီးမ်ားပါ၀င္ေနသည္ ကုိအံ့ၾသစြားေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အေပၚ ကခ်င္လူထုအၾကား သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျဖားေနျပီး အမ်ားစုမွာ သေဘာမက်ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
ကခ်င္လူငယ္တစ္ဦးက “ဗမာေတြက အခုမွ စစ္ေရွာင္ျဖစ္တာေလ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ေတြက စစ္ေရွာင္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားျပီ၊ ဘယ္သူကဘာလာလုပ္ေပးလုိ႔လဲ၊ ဗမာေတြက ကခ်င္လူၾကီးေတြကုိ အသံုးခ်ျပီး သူတုိ႔လုိခ်င္ တာေတြကုိလုပ္သြားတာပါ။” ဟုသူ၏ အျမင္ကုိေျပာျပပါသည္။ KBC စစ္ေရွာင္အသင္းသားတစ္ဦးက “လုိင္ဇာဘက္မွာ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ကုိ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အထိ KIO ကတာ၀န္ယူထားတယ္ေလ၊ ကြ်န္ေနာ္တုိ႔ အခုစစ္ေရွာင္တာ ၁၀ ရက္ေတာင္မရွိေသးဘူး၊ အခက္အခဲေတာ့ျဖစ္တာေပါ့။ သုိ႔ေပမဲ့လည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးတုိ႔ရသင့္ ရထုိက္တဲ့ အခြင့္အေရးကုိ တုိက္ယူေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပးဆပ္မွဳေတာ့ရွိရမွာေပါ့။ အခု ဗမာစစ္တပ္က မႏုိင္ေသးလုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားထြက္တာပါ၊ ထိန္ခ်ဳပ္ႏုိင္သြားရင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြအတြက္အေတြးရဲဘူး။ KBC သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ဦးရဲ႕ ပါ၀င္မွဳကိုေတာ့ သေဘာမက်တာေတာ့ အမွန္ပါ။” ဟု သူ၏အျမင္ကုိ ေျပာၾကားလာပါသည္။
ဆုိင္းေတာင္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ သင္းေထာက္တစ္ဦးက “ဘာသာေရးဆရာေတြက လက္နက္ကုိင္ႏွစ္ဖြဲၾကားမွာ ေနတတ္ရတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ သေဘာထားကုိ နားလည္ရမယ္၊ တဖက္လူမ်ိဳးရဲ႕ အထာကုိလည္း သိရမယ္ေလ၊ ဟုိက ဘာအၾကံအစဥ္နဲ႔ လုပ္ခုိင္းလည္းမသိဘဲ ဇြတ္ကမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ ကုိယ္ျပဳမိတဲ့ အမွားအတြက္ ေနာင္တရတတ္တယ္ေလ။” ဟု သူ၏ ယူဆခ်က္ကုိထုတ္ေျပာလာပါသည္။
ယခုအခါ ဗမာအစုိးရတပ္မ်ားသည္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားခြဲကာ ဖားကန္႔သုိ႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ေလယာဥ္တြင္လည္း ကခ်င္ျပည္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္မည့္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ အရာမ်ားျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္းလည္း ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ လူမ်ိဳးျဖဳတ္တုိက္ပြဲဆင္ႏြဲေနသည့္ ဗမာအစုိးရတပ္ထံမွ ျငိမ္းခ်င္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးအား နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ေနပါသည္။ မိမိလည္ပင္းကုိ လွီးျဖတ္မည့္ လက္နက္ေပၚမွ ပ်ားရည္စက္အားတပ္မက္ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

ေမာင္ရွင္းလင္း
၃၀/၈/၂၀၁၂

27 comments:

Anonymous said...

Ar Ga, Saboi Jum a mayam Rev.Bau Tu Ja mung ya bai myen hpe kawa daw mayu wa sai hku i?
Saboi Jum gara hku myu hpe dut sha nna Sha lawm foundation hte nga pyaw ai zawn Tu Ja nang mung byin mayu a ni???
Rev.ngu ai hpe dawm kau ra sai.

Bau amyu ni myi man hten na hkum galaw nu.

Chiang mai Bau

Anonymous said...

myen hte simsa lam gabaw galoi mung n;mai lang sai
myen a n'san seng ai bawnu hpe anhte matsing gin saga ai law.simsa lam bawng na gaw myen a gumsan Thein Sein nan chye ai kaw she tsun ai baw rai sai.myen gaw hpyen grai sum wa jang dai hku tsun ai gaw myen a masu n'dum nan re.galaw gasat tik tik di sha mai sai.

Anonymous said...

lachyum n'ru ai hpung sara ni hpe mung hpung kaw na shapraw kau ra ai hte jinghpaw hpawng kaw na mung makau tawn kau ra ai.

Anonymous said...

Jaw ai.ganing re me.hpung masha mi man n yu

hkunman said...

DAI Marai 55 hpe TALIBAN Myit masa hku lang n-na gap sha myit kaw mu....,GOD, hpe gumlang aa, Jinghpaw Wunpawng Myu n-tsa, hpyen tai ai lachyum re....,

Anonymous said...

Dai ni na shiga gaw, dinghku majan kaba n nan bai hpaw hpang wa sai.

Ar Ga, Saboi Jum a mayam Rev.Bau Tu Ja mung ya bai myen hpe kawa daw mayu wa sai hku i?
Saboi Jum gara hku myu hpe dut sha nna Sha lawm foundation hte nga pyaw ai zawn Tu Ja nang mung byin mayu a ni???
Rev.ngu ai hpe dawm kau ra sai.

Bau amyu ni myi man hten na hkum galaw nu.

Chiang mai Bau

Chiang mai Bau hte Rev.Bau Tu Ja gaw amyu nbung na shadu ai. Chiang mai bau gaw thai kaw nga nna, hpa galaw nga ai kun? Tinang Bau amyu n law n la re hpe Mungkan ting n htuk hkat ai hpe chye shun mayu ai kun? JDL shaloi mung Bawmwang amyu ni nga nna, jahpyak hkak rai tsam ri chye na hkat hkra tawngban lam ni du hkra ka ra mat wa ai. Ndai Comment a majaw, moi kaw nna, shada da n htuk hkat ai a majaw kun? Jinghpaw Kasa gaw, Jinghpaw ni yawng shiga lawan dik ai hku lu hti hkra akrawt shapraw shakut shaja nga ai hpe manu shadan ga. Chiang mai bau gaw Jinghpaw Amyu ni rawt galu kaba lam hta gara maga hku shakut shaja nga ai kun? Amyu a lam chyu shakut shaja nga ai majaw, dinghku n ru n ra re lam byin pru wa ai kun? Myen hpe she gasat ga, awngdawm shanglawt she la ga nga ai mi, ya gaw majan man galai wa sai kun?

Green Comment

Anonymous said...

Kadai hpami nga nga,MYEN asuya masha ni,gara hku mi shangun,MAW LNYET mi galaw wa tim,LAPU zawn,ZAI rawng nga mu ngu HPUNG SARA ni hte DU SALANG ni hpe shadum dat nngai.YAWNG gaw CHYE NING HKRING,CHYOI NSHANG ai ni gaw rai na mit dai. TAU HKRAU MU MADA GA.

Dinghku nawku Baw maung said...

Comment jaw yang n Seng ai personal lam ni n ka ga loo.Hpa ji la mai na zawn nga ai Ga,sha dum jahprang madi shadaw ai Ga ni law law ka ga .!!!!!!!!

mihtan tu said...

Hpakan Uru sengmaw myu sha yawng hpe grai matsan dum dik ai law ,ganing gaw ndi masin gaw nsi rai myit npyaw tim tsun numhtet dat mayu ai gaw myen gumshem gaw KIA/KIO jinghpaw shamyit masing kaba hpe mungkan de shapoi ngut mat ai majaw an hte ni hpe gadai mung sa hkye ai nnga sai,UN mung hpa nlu di ya lu ai,Thein Seing wa mung gaman sha re ,shen hte myen ni siru mat wa ai majaw mare masha ,nawku hpung woi ni hpe jai lang nna ladat shaw ai masing kaba re ngu hpe mu mada ai hpami rai tim ndai kalang gaw dang hkra gasat la na lam sha nga sai,jamjau ai gaw yawng rai ra na hpe myit shajin da ga ngu yu jut hpe madi madun mayu ai law shut yang mung mara raw ya yaw lak mat htu tawn ai ni yawng hpe tawngban sai re majaw

myujet said...

n-nan kaw nna KIA/O ni hpa kant kaw majan nbyin na matu sha kut nga ai re ,ya M.M ni hpang ai majan re ,sum wa jang she kaya n-su mung shawa daw tsa a ngun hpe lang wa ai gaw...myen ni shawng KIA ni hpe n-gasat yang,,dai wa i? Myen ma tat ma daw,,,,,,,daw sha si mu ,,,,,gui ran ni,n-dai ni yawng hkoi mat na re.....

Larin said...
This comment has been removed by the author.
Larin said...

Wunpawng Shani e...Hpung sara kaba kadai mung Karai Kasang hpe n-kam yang n-kam anhte hpung masha ni gaw kam nga ga law. Karai shaprat ai amyu re hpe anhte dum nga ga....dai re majaw moi moi kawn Shi gaw anhte hpe makawp maga nna daini na madang de woi wa ai re hpe mung myit dum nga ga.....ya byin nga ai majan hta mung Shi gaw anhte hte lawm nga ai hpe mung dai Hpung shara ni n-mu tim anhte mu hkam la nga ai n-re n ni?? Hpung sara ni Karai Kasang hpe n-kam ai majaw hte hte hpung masha ni gaw tsinyam hkrum sha nga sai, majan naw gasat taw nga yang anhte (sara kaba) ni mung hkrum sha na re nga shagri brep taw sai re majaw ning hku galaw nga ai re ngu hkam la na lam nga ai sha re. Karai Kasang anhte hpe hkye hkrang la na matu lam madun nga ai hte dai lam hta rau lawm ya nga ai hpe nyet kau, n-hkap la re majaw daini du hkra anhte myen n-pu kaw rai taw nga ai....tim ya mung KK gaw anhte hpe n-dai kawn shalawt la na matu garum nga ai re hpe mu nga ai. Hpung sara ni moi na zawn ya mung KK a yaw shada lam hpe ninghkap kau yang anhte gaw bai lu lawt na lam n-nga sai.... Dai majaw dai hpung shara ni hpang n-hkan ai sha KK hpang she hkan ga law......

Anonymous said...

Hpung sara nga tim masha sha re majaw myit shut ai mung nga che ai.Ya Bau tu ja Mung moi Sa Boi jum zawn a hkaw a hkang lu ma yu di ga law dat ai kun n chye sai .sa boi jum na lam gaw n kam tsun sai shi galaw sha mat wa ai lam ni hpe.Ka ta kaw na ni hkam sha mat wa ra ai ni wa ya du hkra malap n lu shi ai..Bau tu Ja mung dai hku sha rai na ,n rai na hpe gaw ma da yu na hta lai n na gaw le i iiiiiiiii

Anonymous said...

EE..Hpa wa rai sa ta?? Hpu nau Wp sha ni e... Sara Bau hpe mara sha gun na lam gaw n mu ya nga ai le. Hpakant ginra gaw, myen mung ting na myu bawsang ni sa machyu nga nna, tamlu tam sha ai shara rai nga ai le. Ndai lekmat htu lawm ra ai laika hpe mung Myen mung daju Ting sein, Myen hpyen up Daju hte baho uphkang rung, KIO/A uphkang rung hte hpyen du daju ni yawng hpe hpyi lajin ai laika re hpe chye na ai. Ndai lamang hta anhte WP du slg/sara ni hkrai lekmat n masat lawm, n shang lawm ai rai yang, Myen hpyen uphkang du slg ni hte Hpakant ginra na kaga myubaw sang ni yawng gaw anhte Pawngyawng myu ni hpe.. "ndai Jinghpaw ni gaw hpyen majan hpe nan grai ra ai myu ni re" nga nna pale palau rai tsun ndau kau na lam nga ai. Grau nna Hpakant ginra hta nga ai kaga myen sam, Rakhine, Hkang myubaw sang ni hte anhte WP myu ni hpe shada nju ndawng hpyen tai hkat wa na hku masing re hpe myitdum myithkawn ra ga ai law.
Sara Bau mung Madu Yesu a sagu rem wa re hte maren shi a sagu ni hpe bau rem ai lam hta ginra masa hte htap manu hkra shakut nga ai hku nan chye na ga. Hpakant ginra hta pyaw tim, yak tim, machyi tsin yam hkrum tim, hkum chyen katsing si machyi tim shaning na na shakut nga ai Sara re hpe mung myitdum ga law. Karai Kasang a ningchyang wa re hpe myitdum let majoi hkrup mara jahpoi asawng ai lam hpe n galaw ga! ngu ga saw dat ai law.
Sara Bau hta sawt ai myit hte shanglawm ai lam rai yang mung Karai Kasang hte shi a lapran rai u ga.
Karai Wakaw na myitmada shara hte matsan dum lama ai lam anhte Pawngyawng myu sha ni ntsa jaw ya u ga law..

Anonymous said...

Hkungga let Jinghpaw Kasa,

Hkyak hkyak shiga ni hpe lawan ai hku, aten kadun laman, lu hti, mu chye lu na matu mara lajang ya ai majaw nachying wa chyeju dum nga ai re. Ndai bungli gaw, anhte Wunpawng Amyu sha ni a matu akyu rawng ai magam bungli langai re ngu mu ai. Galaw shakut nga lu ai Jinghpaw Kasa hpe mung tut nawng shakawn nga ai re.
Rai tim, ya na zawn re ai shiga ni hpe atsawm maram yu, hti yu nna she mara yang gaw, grau kaja, htuk manu na re lam hpe ningmu jaw mayu ai.
Hpa majaw nga yang, ndai zawn rai laika ni gaw hpu nau shada, amyu shada myit nhtuk wa shangun lu ai, myit shut wa shangun lu ai lam ni hpe byin pru wa shangun nga ai.
Ya ndai laika hpe atsawm hti yu yang, ka ai laika gaw kaga laklai ai lachyum mung nrawng nga ai hpe asan sha mu lu ai. Kaja wa jam jau jam hkau hkrum nga ai lam hpe sha tang shawn da ai lam re hpe mu ai.
Tinang KIO/KIA hpe mung ahtu hkra, machyi wa shangun ai lam mung nlawm nga ai. Wunpawng Amyu sha ni hpe hkra machyi wa shangun ai lam ni mung nlawm ai hpe mu ai.
Anhte na myen hpyen hpe tsep kawp gawt shale, gasat kau ra ai hpe gaw tsep kawp madi shadaw ai. Ndai hta grau nna pyi, n gun dat gasat shamyit kau ra nga ai hpe mung myit hkawn ai. Amyu shamyit ladat hte gasat nga ai ndai myen hpyen asuya hpe, anhte ni tsep kawp nmai hkap la ai.
Ndai laika hta, Sara Bau Tu Ja hku nna sha let mat htu nna ngut mat ai bungli mung nre. Amyu ting hte seng ai lam re hpe mung asan sha chye na ra nga ai.
Shada ahtu achyaw, hkra machyi wa na zawn nga ai ndai zawn rai, laksan jahte tam laika ni hpe atsawm she yu maram nna mara ga ngu, Jinghpaw kasa hpe galoi mung yu hti maram nga ai Wunpawng sha langai hku nna ningmu jaw dat ai.
Chyeju kaba sai!

Anonymous said...

Chiangmai Bau nga kadai rai kun?

Gawgap tu said...

Lahta na comment hpe madi shadaw nngai. Yaten grai ahkrat ai ten re majaw; chyeju hte comment ka ai ni majoi magoi sum ka mu grai tawngban ngai

Anonymous said...

W/P sha ni akyu hpyi shaja nna shawnglam de Yesu a Udang Dawnghkawn hpe hpai sharawt let myithkum ai hte shakut shaja sa wa ga law. HpaKant na hpung a kanu kawa ni hte saidaw sai chyen ni yawng hpe kk shaman ya, bau sin ya nga u ga
Tsun shaga ai,yaw shada ai, daw dan ai, yup ai, sha ai, hkying ten shagu hta KK bau sin u ga law
Nan hte a saidaw sai chyen

Anonymous said...

Chyeju hte comment ka ai ni.......... Grau nna Mai gan Gwi ni....... Myu Tsaw Myit sha tsun masu nna....kan bau bungli galaw sha ai ni.......... Kaja wa yak hkak hkrum nga ai.......jam jau hkrum nga ai hpe gaw.... nchye na nmyit yu nna......... myit yu ai lam nnga ai sha...... majoi joi...tak nna.....ntsun ga !........ Nang Langai ...wau..... dat ai a majaw.... anhte myu sha ni hta .....kade daram...hkra machyi wa chye ai hpe mung loi li sha gaw naw myit yu ga .........


..............Uru Brang

Anonymous said...

Hkungga let,
Anhte Jinghpaw wunpawng myu sha ni a matu... shi-ga, hpe shalai ya ai......Tsawra ai.....Jinghpaw Kasa media manaw manang ni hpe ndai comment hte chyeju dum ai lam hte hpawn, Ngai myit hkawn ai made, kachyi mi tsun shana mayu nngai law...
Jinghpaw Kasa shi-ga a majaw, anhte hta byin hkrum hkra nga ai lam ni hpe atsawm sha, shana, shadum jahprang ya ai majaw grai chyeju dum ai.... Grau nna anhte Hpkant Buga ginra hta byin nga ai lam ni hpe mung .... nhpang hkrat hkra ka shana ya ai hpe grai shakawn chyeju dum ga ai.....
Raitim, shi-ga, ngu ai gaw..... majoi na shagu ka dat yang gaw, shi-ga kaja nrai shi nga ai....... kaja wa atsawm sha....san dinglik yu nna, mai byin ai kun -? nmai byin ai kun -? ngu ai hpe bai jahkrum let...... edit... galaw nna sa yang grau nna hkrak na re ngu ngai hku nna hkam sha let shana dat ga ai....
Shi-ga..... ngu ai hta......Jaw ai Shi-ga, Tengman ai Shi-ga, tai wa yang grau nna madang tsaw ..... kam hpa mai ai shi-ga daju tai wa na re ngu nna ...tsun n-gun jaw da ai.

Shut..ai lam nga yang.....chye na ya na hpe kam let,


Hpakant

Anonymous said...

Hkawp Jinghpaw Kasa...

shiga langai mara na, ka na, shawa hpe shabra na nga yang galoi mung shiga hti shawa a matu myit nna, shiga ka, shana shabra ga law...Nrai yang gaw anhte Wunpawng Myusha ni myit garan hpa she tai wa hkyen nga ai.....
Shiga ni hpe aten dep shalai ya ai hpe chyeju dum tim, ya na zawn shiga langai a majaw, Comment kaw shada je yang, htai lai hkat nga yang gaw Hkawp myitsu wa galaw ai magam bungli kaw mung hkra machyi wa ai hta sha n ga, anhte Jinghpaw Wunpawng ni yawng a matu hkra machyi wa na lam she tai wa na hpe myit tsang let,

Nhkaibum

Anonymous said...

Asung arung nga comment jaw mayu ai hpu nau ni hpe hpaji jaw mayu ai.
Karai Kasang YEHOWA Namman jaw da ai hpung woi ni hpe hkum je yang mu,Shanhte shut ai rai taw gaw shanhte hpe Karai Kasang jeyang na ra ai.Manang wa hpe jeyang na myit ai hte pyi tinang hkum hpe shawng shen yu ga,tinang gaw gara madang kaw nga ai kun?tinang gaw W.P myu sha ni a matu gade daram akyu jaw ai masha kun?W.P myusha ni a matu akyu hpyi myit dum nga ai kun?Shiga hpe hti nna majoi myit gadu ai hte shawng hpang nmyit yu ai sha W.P myusha ting hpe hkra machyi wa na comment ni hpe hkum ka jaw mu ngu hpaji jaw mayu ai.Karai Kasang Namman jaw da ai ni hpe jeyang shut ai rai yang shu mashi shu masha dingnye lu na hpe hkrit ya nngai re law tsawra hpunau wa.
Hpakat a shing ra makahte masa hta hkan nna galaw ging ai hpe galaw nga ai re na kun nchye ai.myit nkahtet ga,myit hkrum nga ga.Tsun kau na hpe hkum lawan.Madat la na she lawan u.Ahkyak ai ten hta Sai grai ni hkat ra ai W.P annau ni.
W.P Land & W.P myusha ni yaw a ntsa Karai tut e Bau Sin nga u ga.

Anonymous said...

U ru Brang ngu ai kade a gwi rai nni?mai gan nga ai ni hpe nang manawn na gwi ngu tsun ai i? Masha zawn du mayu yang masha zawn galaw u. Gwi. Gaw maigan du tim kaman law. Nang tsun ai gaw myu sha myit hkrum lam hpe ahtu hkra ai. Laika nchye ka uang zim nga u. Hkum wau taw. Gwi madu.

Anonymous said...

U Ru Brang ngu ai hkau wa nang na myit madang ga de ram sha re ai ngu ai hpe jing hpaw kasa hti ai ni yawng ma ram na chye ya sai.Dai majaw hpang kalang comment jaw jang masai marai nga ai hku gaw n ka sa ga le i?

Anonymous said...

Comment hte majoi nga marawn taw nga ai ni ya kaw nna, na a Computer hpe nang dang lu ai daram makawp maga da sanu. Ndai daram san lang dan, hpaji jaw hkat na matu, amyu galu kaba lam, a matu she galaw sa wa ga ngu yang she, gwi law nga ai baw ni, hki sha u nga ai baw ni chyu pru wa rai rai. Nang san seng ai myit nga yang comment kaw mung mying hte hkrat ka na mara u. Jinghpaw Kasa hpe sha mara n shagun ga. Ndai ni gaw, tinang chye dum nna, mara dat ai ni grau law nga ai. Editor n nga ai script ni re. Ngai mung nau na jin nna, hti jin nna, ndau dat ai ga re. Kadai wa hpa tsun tsun ngai hti yu nna, nau hpyau ai comment ni gaw ya kaw nna, sadi sanu. Mungdan kata kaw nga ai ni shada da n htut hkak nna, ga li ga law, hpyen tai hkak nga ai zawn, internet de ma dai ana shang bang wa sai re. Ndai daram ahkying aten ma na galaw shapraw da ai Jinghpawkasa hpe gaw, anhte hti nga ai ni mung makawp maga ra sai. Ya prat gaw hpa mung mai sagwan la ai sha re. Sadi mu. Internet Police nga ai hpe yawng na ga na shadu ai. Ngai dai kaw Major madang daram re. Masha ni hpe majoi malu male nga tsun taw nga ai ni sadi u.

Major Internet

Anonymous said...

N Tsa Na Hkau wa nang ma n bung tsip she rai nga ai i?Ja hkrit ai hte hkrit dung nga ai kaw an hte jing hpaw myu sha ni n lawm ai yaw.

Anonymous said...

De /-
Sumtsan nga Myu tsaw Brang ni -

1. Madang tsaw ai myit jasat rawng ga, shiga la ai, shiga shabra ai ngu ai gaw na ai hte sha shingran hte sha nmai ka na re, atsawm sha sawk sagawn dinglik nna confirm galaw ngut jang shana shabra ai gaw kaja ai. Hpa .... hka nkap manang wa hpe tinang a myit hte shabung nna, nhten ai hte dinglun ai, jahpoi ahpyak, manang wa Sari hkra hkra tsun ai gaw nhtuk nga ai. Myen ga malai (igpdrf;onf) zawn rai nga ai na a mungtsaw, myu tsaw myit hpe hkungga ai, raitim - manang wa hpe mung hkum yu kaji, manang wa a myit, manang wa a manawt dingsawt hpe nang yawng chye na nre, na a myit hku manang wa a lam hpe hkum daw dan .......Shut mat na....

2. (29.8.2012 ) ya shani na lam hte seng nna tsun dan na........
18.8.2012 ya shani ram kaw nna anhte Hpakant, Maw Ginra shagu hpyen ni yan hkawm ai a amajaw tinang hpung ni hte hkrum kasat ai lam ni ading ding nga wa ai majaw Maw mare hkan nga ai mare masha ni, ... ni nawn ai HPakant, Mawwan, Mashi kahtawng, Yuma, Namhpyit hkan hprawng hkawm nga ra mat ai. Hpyen hpung (2) gasat hkat ai shara gaw Hpakant Myo Lawk ni hte ni dik ...hpa-lung .. 2-3 tsan dik deng (3) ram sha re3 majaw, hpyen majan kaba wa jang hpyen yen ni wa shingbyi ai anhte a Hpakant Myo lawk kata ni mung majan pa tai, shim lam nga na lam nnga wa nga ai hpe mu mada ai majaw ...mung masha ni a shim lam hpe tsang nna mare kata nga nawku hpung shagu na Hpung Woi ni, Hpung Myitsu ni, Budish Gaw Paka salang ni, yawng jawm myit yu bawngban ai hte anhte ginra mayak mang hkang a matu lahkawng maga na ningbaw Ningala ni hpang de majan mahpan shazim ya na hpyi shawn ai laika ka ga ngu ai lam sha re.

3. Gasat ai lam sazim ya rit ngu ai lam shut ai kun.....?
Shut nshut gaw nchye sai hkyak hkyak byin nga ai mabyin masa hta hkan nna tang madun ga ngu ai lam sha re. Shazim ya na nshazim ya na gaw shanhte a lit sha re. Kade e mung shadut nna, shangun nna galaw ai lam nre. Yawng gaw mabyin hpe tsang nna hpyi shawn ai lam she re. Mung masa hpyen masa kachyi mi mung nlawm ai. Munga masha langai mi a lu la mai ai ahkaw ahkang nga ai hte maren nsen shapraw ai lam sha re. Kadai hpe mung hkra machyi shangun ai lam nnga na shadu ai......................Uru Bau Mawng

Post a Comment