Slideshow Image 2

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္စုိုးစကားျပန္ျပင္ေျပာပါ

ႏို၀င္ဘာလ (5) ၇က္ေန႔ VOAနဲ႔ ေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာသြားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ေရး၊ မျပင္ေရးဟာ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူးလို႔ေျပာသြားျခင္း၏ အဓိပါယ္သည္ 2008 ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ လုံး၀မဆိုင္ပါ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုက္နားစရာလည္းမလိုပါဟု အဓိပါယ္ထြက္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕အေရး ဘာမွအားမခံခ်က္မပါတဲ့စာအုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသား မ်ားနဲ႕ ဘာမွမဆိုင္တာအမွန္ပါ။ တဆက္ထဲမွာ အေျခခံဥပေဒဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ပဲဆိုင္တယ္လို႔ ေျပာသြားပါ တယ္၊ ဒါဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ဟာ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ လုံး၀မဆိုင္ပါဟု အဓိပါယ္ထြက္ေနပါသည္။

 ဒီလို မဆင္မျခင္ေျပာေနျခင္းသည္ သူတို႔ေျပာေျပာေနတဲ့ ဒုိ႔တာ၀န္အေရး…  သုံးပါးထဲက တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ ညြတ္မွဳမျပိဳကြဲေရး ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္ေနပါသျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အင္မတန္ မွစိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္စိုးစကားျပန္ျပင္ေျပာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးဆို သည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံေဆာင္ပုဒ္ဟာ လူၾကားေကာင္းေအာင္ သမင္တကာေရးသားထားၿပီး ေျပာဆိုေနျခင္းလား ဟုသံသယ၀င္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာလည္း ထူနည္း၄င္းပါပဲ။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္ မေတာ္ဆိုသည့္စကားလုံးဟာ အေျခအေနကို ပိုၿပီးရႈပ္ေထြးေစႏုိင္သည္ဟုလဲေျပာသြားပါသည္။ ဒီတုိင္းျပည္ဟာ ဗမာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း တည္ေထာင္ထားသည့္တုိင္းျပည္မဟုတ္ပါ။ ဗမာတုိင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ က်န္တုိင္း ရင္းသားမ်ားအားလုံး ပါ၀င္တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဒီတုိင္းျပည္ကုိအမွန္တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုခ်င္ရင္ စစ္မွန္တဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုတာ ရွိကိုရွိရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုဆန္႔က်င္ေျပာဆိုျခင္းသည္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားေၾကာင္း ျပသေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

အခုႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္လုပ္ငန္းႀကီးသည္ ဗမာတပ္မေတာ္ တစ္ခုထဲ၏ ေကာင္းစားေရးအတြက္ပဲ ကာကြယ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ တုိင္းျပည္န႔ဲ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ေကာင္းစားေရးကို ဦးတည္ေရွ႕ရႈၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္စိုး စကားျပန္ျပင္ေျပာပါ။ ေနာက္ဒီလိုစကားမ်ိဳး မေျပာမိပါေစေနလို႔ေစတနာနဲ႔သတိေပးလိုပါတယ္။

ျပည္သူ႔တမာန္။

5 comments:

Gerald Su said...

There is no different between bull and Burma military (generals.)..

than shwe said...

KIO/KIA...,ႏွင့္UNFC..., မျဖစ္မေနတကယ္လုပ္ရမႇာက၊ႏိူင္ငံေရးမွာစည္းရံုးသလို၊နယ္ခၽဲ့ကိုလိုနီစစ္အုပ္စုကိုစစ္ေရးနည္း
ျဖင့္ေျဖရွင္းဖို့တလံုးတဝတည္းျဖစ္ဖို့ကအဓိကအလိုအပ္ဆံုးပါ၊ဖက္ဆစ္ဗမာစစ္အုပ္စုႏွင့္အၿပိုင္အေကာင္းဆံုးစစ္လက္နက္ေတြ
တပ္ဆင္ဖို့ဘဲ၊လုပ္သင့္တာမလုပ္ရင္၊မျမင္ခၽင္တာျမင္႐၊မျဖစ္ခၽင္တာျဖစ္လာလိပ္မယ္၊UWSA..,ကိုနမူနာယူပါ။
ဗမာနယ္ခၽဲ့စစ္ဗိုလ္ျမင့္စိုးေျပာေသာစကားတလံုးခၽင္စီကိုစီစစ္လိုက္၊အေျဖကရွင္းေနၿပီ၊KIO/KIA.., UNFC..,

than shwe said...

KIO/KIA...,ႏွင့္UNFC..., မျဖစ္မေနတကယ္လုပ္ရမႇာက၊ႏိူင္ငံေရးမွာစည္းရံုးသလို၊နယ္ခၽဲ့ကိုလိုနီစစ္အုပ္စုကိုစစ္ေရးနည္း
ျဖင့္ေျဖရွင္းဖို့တလံုးတဝတည္းျဖစ္ဖို့ကအဓိကအလိုအပ္ဆံုးပါ၊ဖက္ဆစ္ဗမာစစ္အုပ္စုႏွင့္အၿပိုင္အေကာင္းဆံုးစစ္လက္နက္ေတြ
တပ္ဆင္ဖို့ဘဲ၊လုပ္သင့္တာမလုပ္ရင္၊မျမင္ခၽင္တာျမင္႐၊မျဖစ္ခၽင္တာျဖစ္လာလိပ္မယ္၊UWSA..,ကိုနမူနာယူပါ။
ဗမာနယ္ခၽဲ့စစ္ဗိုလ္ျမင့္စိုးေျပာေသာစကားတလံုးခၽင္စီကိုစီစစ္လိုက္၊အေျဖကရွင္းေနၿပီ၊KIO/KIA.., UNFC..,

Brang Wunpawng said...

As the Burmese fucking guys say, I would say something here, The Kachin State is not concerned with any Burmese fucking guys. If you want to come our Kachin land, we say sorry for that, please take care of yourself and know yourself that
today Burma boarder is not the Burmese Emperor as your book, the book of your fucking Burmese idiots

Brang Wunpawng said...

What the hell is you fucking guys talking now, be careful, Be gentleman, if not so, the Kachin State will be the foreign country for your Burmese guys, know yourself that the Kachin land is not a "province", it's state and you have to know it has the own sovereignty if the Panglong constitution or the Panglong Agreement had gone, and you should know that your 2008 junta constitution is not invalid or ilegel.

Post a Comment